cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Muối thực phẩm
Muối thực phẩm

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 29/02/2020 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 Danh Mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IV) 15/05/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
3 Danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu Xem chi tiết
4 Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Xem chi tiết
5 Mục 16 Bảng mã số HS đối với danh mục muối (kể cả muối ăn và muối bị làm biến tính) Xem chi tiết

Đang cập nhật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với mặt hàng này.