cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VI Chương 34 34039919 Loại khác
2 Phần V Chương 27 27101943 Dầu bôi trơn khác
3 Phần V Chương 27 27101944 Mỡ bôi trơn
4 Phần V Chương 27 27101990 Loại khác
5 Phần VI Chương 34 34031990 Loại khác