cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần V Chương 27 27101943 Dầu bôi trơn khác
2 Phần V Chương 27 27101944 Mỡ bôi trơn
3 Phần VI Chương 34 34031919 Loại khác
4 Phần VI Chương 34 34039912 Chế phẩm khác chứa dầu silicon
5 Phần VI Chương 34 34039990 Loại khác