cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự
Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VII Chương 39 39069099 Loại khác
2 Phần V Chương 27 27101990 Loại khác
3 Phần VI Chương 34 34029019 Loại khác