cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự
Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự
Chất tạo láng bề mặt giấy- Surface sizing LT-360 (dùng cho sản xuất giấy Carton)- hàng mới 100%. Theo kq PTPL số 2906/TB-KĐ3 ngày 21/12/2017... (mã hs chất tạo láng b/ mã hs của chất tạo lán)
Chất hoàn tất dùng trong công nghiệp giấy-NOPTAM 7060 (10x16 Kg/Can). Hàng mới 100%... (mã hs chất hoàn tất d/ mã hs của chất hoàn tấ)
Chất hãm màu dùng để sản xuất khay giấy ép. Dạng bột, Size: 25kg/Hộp... (mã hs chất hãm màu dù/ mã hs của chất hãm màu)
Chất ổn định màu dùng để sản xuất khay giấy ép. Dạng lỏng, Size: 50kg/Thùng.... (mã hs chất ổn định mà/ mã hs của chất ổn định)
Chế phẩm tăng tốc độ nhuộm màu (Paracol 1324C),19.5kg/thùng.Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm tăng t/ mã hs của chế phẩm tăn)
Chất làm tăng độ bền khô của giấy-dùng trong CN giấy: DRY STRENGTH AGENT HP-305C2 (HÀNG MỚI 100%) (Mã CAS: 26590-05-6)... (mã hs chất làm tăng đ/ mã hs của chất làm tăn)
Chế phẩm hoàn tất dùng trong công nghiệp sx giấy. Chất phụ gia kết dính PSA-303 (Tp chính: Polyme hữu cơ và phụ gia, trong mt kiềm, dạng lỏng). CAS No: 25322-68-3. NSX: CHUEN HUAH CHEMICAL. Mới 100%... (mã hs chế phẩm hoàn t/ mã hs của chế phẩm hoà)
Dung môi: CARE-20. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs dung môi care/ mã hs của dung môi ca)
Dung môi: T-980 Solvent (18 lit/tin), (1 kg1.2lit). Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs dung môi t980/ mã hs của dung môi t)
Chất làm mềm (POLYMER EMULSIFIER) dùng trong ngành công nghiệp giấy gồm 25% PAM CAS 9003-05-8, 10% STARCH CAS 9005-25-8, 10% ALUMINIUM SULPAHTE CAS 10043-01-3, 55% H2O CAS 7732-18-5, hàng mới 100%... (mã hs chất làm mềm p/ mã hs của chất làm mềm)
Satin Seal- Chất hoàn tất dùng cho bêtông, hiệu Brickform, Part No: SS-5, 40 lbs/thùng, mới 100%... (mã hs satin seal chấ/ mã hs của satin seal)
Satin Cure/Seal 1315- Chất hoàn tất dùng cho bêtông, hiệu Brickform, Part No: SCS10025, 46 lbs/thùng, mới 100%... (mã hs satin cure/seal/ mã hs của satin cure/s)
Chất phụ gia dùng trong công nghiệp xi mạ- Auxiliary. Hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia dù/ mã hs của chất phụ gia)
Chất hoàn tất (Chất chụp bản) SH-168... (mã hs chất hoàn tất/ mã hs của chất hoàn tấ)
Busperse 2430 - Chất trợ nấu dùng trong ngành công nghiệp giấy; Busperse 2437 - Chất trợ nấu dùng trong ngành công nghiệp giấy
Chất làm mềm giấy dạng lỏng dùng trong sản xuất giấy Tissue
BUBOND 652 (1150 kg/bin): Chất tăng độ kết dính chống tách lớp giấy BU BOND 652, Este của axit acrylic
dùng trong công nghiệp giấy
Busperse 2437 - Chất trợ nấu dùng trong ngành công nghiệp giấy: Chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp giấy có chứa Anthraquinone và phụ gia, dạng lỏng. Chất trợ nấu dùng trong ngành công nghiệp giấy” được xác định là chế phẩm hóa học có chứa Anthraquinone và chất phân tán chủ yếu dùng trong công nghiệp giấy
Chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp giấy có chứa glycerin và phụ gia.
Chế phẩm tăng độ kết dính, chống tách lớp giấy có thành phần chính là (NH4)SO4 và Na(NH4)SO4(H2O)2.
“Busperse 2437”
Chất làm mềm giấy dạng lỏng dùng trong sản xuất giấy Tissue, hàng mới 100% (HISOFT 1060S).
BUBOND 652 (1150 kg/bin): Chất tăng độ kết dính chống tách lớp giấy BU BOND 652, Este của axit acrylic, dùng trong sản xuất giấy, mới 100%.
Chất trợ nấu
Bột chống thấm
Chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp giấy có chứa Anthraquinone và phụ gia, dạng lỏng.
Chế phẩm có thành phần chính là muối sắt (II) sunfat và phụ gia, dạng bột, dùng trong ngành công nghiệp sản xuất giấy.
HI-PHASE 1178.
Chất chống thấm dùng trong sản xuất giấy HI-PHASE 1178.Chất hoàn tất dùng trong ngành công nghiệp giấy (Sizing Agent). Thành phần chính là nhựa thông, phụ gia, trong môi trường nước.
Chất hoàn tất vải trong ngành dệt (Catarex 2L liq). Chế phẩm hóa chất có thành phần chính là Polyamit, polyethylene glycol và nước được sử dụng trong công nghiệp giấy
DERMULSENE RA 702(Waterborne dispersion of modified rosin)(Chất để hoàn tất ( loại khác ) )(1-39-0950-043)
Dispresion Agent là chất phụ gia làm chất phân tán trong ngành SX CN giấy chứa sodium naphthaên sulfonate và phụ gia.Hàng mới 100%.Loại 25kg/bao
HóA CHấT DùNG TRONG CÔNG NGHIệP GIấY. BộT MàU DùNG TRONG CÔNG NGHIệP GIấY (Moderiet Yellow R. HàNG MớI 100%
Hóa chất dùng trong ngành giấy - Chất hoàn tất tăng độ dai cho giấy GLYOXAL hàng mới 100%
Phụ gia dùng trong công nghiệp sx giấy có thành phần chính là Alkyl Ketene dimer- Sáp AKD (dạng mảnh). Hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Phụ gia cho sản xuất giấy : Antimussol BP liq
AMPHOTERIC PAM-Z1080 (CHấT HOàN TấT DùNG TRONG CÔNG NGHIệP GIấY)
Steady Agent là chế phẩm hồ dùng trong ngành sx giấy.Hàng mới 100%.Loại 25kg/bao.
Chất hồ dùng trong CN giấy (thành phần chính là sáp chế biến dùng trong môi trường nước) : ALKYL KETENE DIMER EMULSION (12.5%)
Chất để hoàn tất - dùng trong CN giấy : CHEMICAL FOR PAPER LB-50
Chất để hoàn tất (chất trợ ) dùng trong CN giấy : DISPERSANT PA-40
Chất để hoàn tất (Dùng trong công nghiệp giấy) - ANC-300 ANTI-CURLING AGENT
Chất để hoàn tất dùng trong công nghiệp giấy - Water Based Dye Stuff
Chất để hoàn tất TC6101. Hàng mới 100%
Chất để hoàn tất TR6131. Hàng mới 100%
Chất để hoàn tất TR6170. Hàng mới 100%
Chất Dispersion Agent ( chất phụ gia dùng trong CN Sx giấy). Hàng mới 100%
Chất Alkyl Ketene Dimer 1870( chất phụ gia dùng trong CN Sx giấy). Hàng mới 100%
Chất hoàn tất (chất trợ) dùng trong ngành giấy-Hydratite PE20T
Chất hòan tất (Resin D108) dùng trong ngành gốm sứ
Chất hoàn tất cho ngành giấy (water repelling agent) chống thấm cho giấy mới 100%
Chất hoàn tất dùng ngành mía đường - PRO SURF 70 PG
Chất hoàn tất dùng tạo màng cho bề mặt giấy hệ UV CH-10115 mới 100%
Chất hoàn tất dùng tạo màng OPP trong sx bao bì (OPP Film ABH Adhension Water) mới 100%
Chất hoàn tất dùng trong công nghiệp sản xuất giấy - SN - 5040
Chất hoàn tất dùng trong ngàng giấy-NALCO DVP4X013
Chât hoàn tất dùng trong ngành giấy - Chất bảo lưu Neolex 25 hàng mới 100%
Chất hoàn tất dùng trong ngành giấy - Chất bảo lưu Neolex 25, mới 100%
Chât hoàn tất dùng trong ngành giấy - Chất phá bọt Neolex 3023 hàng mới 100%
Chất hoàn tất dùng trong ngành giấy - Chất phá bọt Neolex 3023, mới 100%
Chất hoàn tất dùng trong xi mạ - UNIFLUX-225 (Mới 100%)
Chất hoàn tất Nano liquid
Chất hoàn tất -Printing medium PA-3
Chất hoàn tất SH 168
Chất chống thấm bề mặt cho giấy : SURFACE SIZING AGENT ES-25 NEW
Tác nhân chịu ướt - WET STRENGTH RESIN (EPW1255)
Chất làm tăng độ bềnkhô của giấy - dùng trong CN giấy : DRY STRENGTH AGENT HP-305C2
Chất làm tăng độ cứng cho giấy (Dry Strength Agents-12.5%)
Chất làm tăng độ cứng cho giấy (Surface Strength Agents-35%)
Chế phẩm dùng trong ngành công nghiệp giấy . HIPHASE 1181.Hàng mới 100%
Chất làm tăng độ bền ướt của giấy - dùng trong CN giấy : WET STRENGTH AGENT HP-330C
Chất phụ gia CMC CDY-01 dạng bột 25kg/bao, dùng tráng phủ giấy, trong CN sản xuất giấy. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Chất phụ gia dùng Sx giấy thuốc lá: BUFLOC 590 ( 02 DRUM*210 KGS)
Chất phụ gia dùng trong công nghiệp sản xuất giấy: PERGLUTIN K532. Công thức hóa học (C8h5O)2CO. là nguyên liệu dùng làm dung môi, tráng bề mặt dùng trong công nghiệp SX giấy.
Chất phụ gia chống tạo bọt EKADC9073C (dạng lỏng) dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Chất phụ gia kháng nước EKA AZC 5800M (dạng lỏng) dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Chất phụ gia PVA 05-88 dạng bột 25kg/bao, dùng tráng phủ giấy, trong CN sản xuất giấy. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Chất phụ gia PVA dạng bột 25kg/bao, dùng tráng phủ giấy, trong CN sản xuất giấy. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Chất Steady Agent( chất phụ gia dùng trong CN Sx giấy). Hàng mới 100%
thuốc hoàn tất AUXILIARIES ALLITEX EDTA (Hàng đóng đồng nhất 25Kg/bag)
Chất hoàn tất (Resin D108) dùng trong ngành gốm sứ
Chất hoàn tất dùng trong công nghiệp dệt ( PERFORM PA8222) MớI 100%
Chất hoàn tất dùng trong ngành công nghiệp giấy-Chất chống thấm PK-301-hàng mới 100%
Chất hoàn tất dùng trong ngành công nghiệp giấy-Phụ gia kết dính B13-hàng mới 100%
Chât hoàn tất dùng trong ngành giấy - Chất bền ướt Neolex 1012 Wet Strenght Agent hàng mới 100%
(NLSX chất men gốm sứ) Chất hoàn tất -Printing medium PA-3
Thuốc hiện kẽm dạng nước ( Thùng 20 lít). Hàng mới 100% ( Hàng FOC )
thuốc hoàn tất AUXILIARIES ALLITEX RG-342/60 (Hàng đóng đồng nhất 200Kg/drum)
thuốc hoàn tất AUXILIARIES ALLITEX RG-647 (Hàng đóng đồng nhất 120Kg/drum)
thuốc hoàn tất AUXILIARIES ALLITEX RG-652 30% (Hàng đóng đồng nhất 120Kg/drum)
Chất phân tán (hoàn tất) dùng trong CN: RHEOVIS 112
Chất phân tán dùng trong sản xuất giấy; Busperse 2400 WB, dạng lỏng, Hàng mới 100%
UNILIQUOR BR ( Chất hoàn tất da )
BARON BL-1(Chất hoàn tất dùng trong công nghiệp giấy.xuất xứ Japan)
Chất bảo vệ xeo giấy AMISPRAY AP8661-4X1,020kg totes
Dung môi pha mực in -xử lý hãm màu VS 005 (15kg/tin) (SR040)
Dung dịch thấm ướt dùng cho máy in offset - Mfount fountain solution MFOUNT5 (5 lít/thùng), hàng mới 100%
Chất trợ phân giải bột giấy ACCOPEARL R200 (10Kg/Bao)
Chất hoàn tất dùng trong ngành giấy-BP 120
Chất hoàn tất dùng trong ngành giấy-NALCO 7569
Chất hoàn tất dùng trong ngành giấy-NALCO DVP4X013
Chất hoàn tất dùng trong ngành giấy-NALSIZE 7542
Chất hoàn tất dùng trong ngành sản xuất giấy - SN-Dispersant 5020
Chất hoàn tất dùng trong nghành công nghiêp: JONCRYL 89
Chất hoàn tất được dùng trong công nghiệp sản xuất giấy (Sáp, chất nhũ hóa) - SN-THICKENER 621N
Chất hoàn tất Nanometer liquid
Chất để hoàn tất - dùng trong ngành CN giấy : EKA NP 882
Chất để hoàn tất SS-2020
Chất chống thấm dùng trong sản xuất giấy HI-PHASE 1181. Hàng mới 100%
Chất chống phân hủy dùng trong ngành giấy (ANTISEPTIC)
Chất để hoàn tất dùng trong công nghiệp sản xuất giấy - SN - Defoamer 2000
Chất để hoàn tất dùng trong công nghiệp sản xuất giấy - SN - Defoamer 319
Chất để hoàn tất dùng trong công nghiệp sản xuất giấy - SN-Defoamer 1360
Chất để hoàn tất dùng trong công nghiệp sản xuất giấy - SN-THICKENER 623N
Phụ gia dùng trong công nghiệp sx giấy có thành phần chính là Alkyl Ketene dimer- Sáp AKD (dạng mảnh). Hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Steady Agent là chế phẩm hồ dùng trong ngành sx giấy.Hàng mới 100%.Loại 25kg/bao.
Chất phụ gia kháng nước EKA AZC 5800M (dạng lỏng) dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Chất phân tán dùng trong sản xuất giấy; Busperse 2400 WB, dạng lỏng, Hàng mới 100%
Chất để hoàn tất (Dùng trong công nghiệp giấy) - ANC-300 ANTI-CURLING AGENT
Dispresion Agent là chất phụ gia làm chất phân tán trong ngành SX CN giấy chứa sodium naphthaên sulfonate và phụ gia.Hàng mới 100%.Loại 25kg/bao
Phụ gia dùng trong công nghiệp sx giấy có thành phần chính là Alkyl Ketene dimer - Sáp AKD (dạng mảnh). Hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Chất phụ gia chống tạo bọt EKADC9073C (dạng lỏng) dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Chất phụ gia CMC CDY-01 dạng bột 25kg/bao, dùng tráng phủ giấy, trong CN sản xuất giấy. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Chất phụ gia PVA 05-88 dạng bột 25kg/bao, dùng tráng phủ giấy, trong CN sản xuất giấy. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Chất phụ gia PVA dạng bột 25kg/bao, dùng tráng phủ giấy, trong CN sản xuất giấy. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Thuốc hiện kẽm dạng nước ( Thùng 20 lít). Hàng mới 100% ( Hàng FOC )
Sáp AKD (ALKYL KETENE DIMER). Hàng mới 100%, dùng trong công nghiệp sản xuất giấy
Sáp AKD (ALKYL KETENE DIMER). Hàng mới 100%, dùng trong công nghiệp sản xuất giấy
Thuốc hiện kẽm dạng nước ( Thùng 20 lít). Hàng mới 100% ( Hàng FOC )
Chất trợ phân giải bột giấy ACCOPEARL R200 (10Kg/Bao)
AKD 1870 ( Alkyl ketene dimer ) chất phụ gia dùng trong ngành sx giấy.có thành phẩn chính là Alkyl ketene dimer.Hàng mới 100%.Loại 25kg/bao
Chất hòan tất RB-200 (Phụ gia trong ngành công nghiệp sản xuất giấy,mới 100%)
Chất hòan tất/Paper chemical DF-8030 (dùng trong ngành công nghiệp SX giấy)
Chất hoàn tất dùng trong ngành giấy- N 7569
Chất hoàn tất dùng trong ngành giấy-61067
Phụ gia dùng trong công nghiệp sx giấy có thành phần chính là Alkyl Ketene dimer - Sáp AKD (dạng mảnh). Hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
Dung dịch dùng trong công nghiệp, chất tẩy trắng giấy - Chromaclear (TM) 1000 Solution
Chất trợ bảo lưu dùng cho ngành giấy EKA NP882
Chế phẩm hoá học dùng trong công nghiệp giấy AP8511. Hàng mới 100%
Chất bảo vệ xeo giấy AMISPRAY AP8661-4X1,020kg totes
Chất hòan tất/Paper chemical DF-8030 (dùng trong ngành công nghiệp SX giấy)
Chất hoàn tất trong ngành giấy.NALSIZE 7542
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác