cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự
Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự

Bạn đang xem mã HS 38099200: Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự


Đang cập nhật...