cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng phân tán (SEN)
Dạng phân tán (SEN)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng phân tán (SEN)
Nhũ tương dùng trong ngành sơn ULTRA-E BASE BULK BASE BULK... (mã hs nhũ tương dùng/ mã hs của nhũ tương dù)
Hóa chất dùng trong ngành sơn (polymer dạng phân tán)- ROPAQUE (TM) ULTRA E (Hàng mới 100%). Nhập theo hóa đơn số 0001690 ngày 02/12/2019... (mã hs hóa chất dùng t/ mã hs của hóa chất dùn)
Celocor CS- Copolyme Styren nguyên sinh, phân tán trong môi trường nước, dùng trong công nghiệp sản xuất Sơn, Giấy, 200KG/1 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs celocor cs cop/ mã hs của celocor cs)
NLSX Sơn: PRESHIELD 2038 (Copolyme styren-acrylic nguyên sinh, dạng phân tán). Hàng mới 100%. (CAS No, 1336-21-6, không KBHC)... (mã hs nlsx sơn presh/ mã hs của nlsx sơn pr)
Polyme Acrylic nguyên sinh dạng nhũ tương dùng trong công nghiệp sản xuất sơn và giấy
Copolyme styrene nguyên sinh, phân tán trong môi trường nước.
Polyme Acrylic nguyên sinh dạng nhũ tương dùng trong công nghiệp sản xuất sơn và giấy - Celocor, 200 kg/thùng
PERGLUTIN K532.
POROSEAL
Lacster 9429H.
Chất hoàn tất PERGLUTIN K532 (hóa chất dùng trong ngành công nghiệp giấy), hàng mới 100%. Chế phẩm có thành phần chính là poly(styren acrylat) nguyên sinh, dạng phân tán trong môi trường nước (hàm lượng styren lớn hơn 50% theo khối lượng). Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm có thành phần chính là poly(styren acrylat) nguyên sinh, dạng phân tán trong môi trường nước (hàm lượng styren lớn hơn 50% theo khối lượng).
 Vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất hóa phẩm khoan: POROSEAL là cao su hỗn hợp với tinh bột, dạng phân tán (55 gal/thùng).
Copolymer Styrene với chất độn là tinh bột, dạng phân tán. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolymer Styrene với chất độn là tinh bột, dạng phân tán.
Chất tăng độ nhớt chất lỏng- Lacster 9429H.
Copolyme styren đã được carboxyl hóa, ở dạng phân tán trong nước, hàm lượng rắn 32.54%.
GA - 1145 - Polyme acrylic dạng nguyên sinh (mục 1 tờ khai). Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme styrene-acrylate nguyên sinh dạng phân tán với hàm lượng comonome styrene vượt trội
Hóa chất dùng trong công nghiệp giấy; Chất để hoàn tất SS-8280. Hàng mới 100% (Mục 1).
Copolyme Styrene-Acrylate, dạng phân tán trong môi trường nước, trong đó monomer Styrene chiếm tỷ trọng lớn hơn, dạng lỏng. Hàm lượng rắn 30,4%.
Hóa chất dùng trong công nghiệp giấy; Chất để hoàn tất SS-8280. Hàng mới 100% (Mục 1).
Copolyme Styrene-Acrylate, dạng phân tán trong môi trường nước, trong đó monomer Styrene chiếm tỷ trọng lớn hơn, dạng lỏng. Hàm lượng rắn 30,4%
Hoá chất Process Aid PF-101(Copolyme Styren-Acrylic nguyên sinh,dạng bột) mới 100%
Nhựa polymer styren dạng nguyên sinh phân tán trong nước Wr-29 mới 100%
ROPAQUE (TM) ULTRA Copolyme styren nguyên sinh dạng phân tán trong môi trường nước (nlsx sơn)
Nhựa Styren RIDGECRYL 5735 dùng để sản xuất sơn nước, hàng đóng đồng nhất 1000 kg/ 1 bao, hàng mới 100%.
Compolyme styren - acrylic phân tán trong môi trường nước Let dow Medium BP 712
Compolyme styren phân tán trong môi trường nước- Extender Ds 008
Hoá chất Process Aid PF-101(Copolyme Styren-Acrylic nguyên sinh dạng bột), mới 100%
Polyme từ styren ( Dạng phân tán ) LG501
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic