cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2
Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2
Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2
Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2
+ 1
Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần X Chương 48 48116099 Loại khác
2 Phần XI Chương 59 59039010 Vải canvas đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với nylon hoặc các polyamit khác
3 Phần XI Chương 59 59039090 Loại khác
4 Phần XI Chương 59 59119090 Loại khác