cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XV Chương 83 83024290 Loại khác
2 Phần XV Chương 83 83024999 Loại khác
3 Phần XV Chương 76 76101090 Loại khác
4 Phần XVI Chương 84 84806000 Khuôn đúc khoáng vật