cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép 16/04/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
2 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy 01/09/2019 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy 01/09/2019 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Xem chi tiết
5 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy Xem chi tiết
6 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy Xem chi tiết
7 Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 66:2018/BTTTT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 53:2017/BTTTT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 116:2017/BTTTT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 111:2017/BTTTT Không xác định Xem chi tiết
5 QCVN 103:2016/BTTTT Không xác định Xem chi tiết
6 QCVN 106:2016/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
7 QCVN 105:2016/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
8 QCVN 100:2015/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
9 QCVN 99:2015/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
10 QCVN 96:2015/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
11 QCVN 94:2015/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
12 QCVN 47:2015/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
13 QCVN 18:2014/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
14 QCVN 76:2013/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
15 QCVN 75:2013/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
16 QCVN 74:2013/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
17 QCVN 73:2013/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
18 QCVN 65:2013/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
19 QCVN 39:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
20 QCVN 38:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
21 QCVN 62:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
22 QCVN 58:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
23 QCVN 56:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
24 QCVN 55:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
25 QCVN 40:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
26 QCVN 47:2011/BTTTT Hết hiệu lực Xem chi tiết
27 QCVN 28:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
28 QCVN 25:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
29 QCVN 24:2011/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
30 QCVN 02:2010/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
31 QCVN 07:2010/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
32 QCVN 22:2010/BTTTT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
33 QCVN 12:2010/BTTTT Hết hiệu lực Xem chi tiết
34 QCVN 19:2010/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết
35 TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006) Còn hiệu lực Xem chi tiết