cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 85 85167990 Loại khác
2 Phần XVI Chương 85 85371099 Loại khác
3 Phần XVI Chương 84 84649010 Hoạt động bằng điện
4 Phần XVI Chương 84 84716030 Bàn phím máy tính
5 Phần XVI Chương 84 84733090 Loại khác
6 Phần XVI Chương 85 85312000 Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng (LCD) hoặc đi-ốt phát quang (LED)
7 Phần XVI Chương 85 85371012 Bảng điều khiển có trang bị bộ xử lý lập trình (SEN)
8 Phần XVI Chương 85 85381029 Loại khác
9 Phần XVI Chương 85 85423900 Loại khác
10 Phần XVIII Chương 90 90261030 Loại khác, hoạt động bằng điện