cơ sở dữ liệu pháp lý


Mẫu hợp đồng này có thể được soạn thảo căn cứ vào những cơ sở pháp lý sau:
1. Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 18/01/2017 Về khắc phục hậu quả vụ cháy hàng chục căn nhà ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ (Tình trạng hiệu lực không xác định)
2. Thông báo số 406/TB-VPCP ngày 13/12/2016 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Viện Y học biển-Bộ Y tế (Tình trạng hiệu lực không xác định)
3. Kế hoạch số 5344/KH-UBND ngày 21/11/2016 Hành động thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 (Tình trạng hiệu lực không xác định)