cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 8 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
09/2016/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng, thế chấp
15-07-2016
Sơ thẩm
09/2016/KDTM-ST
TAND cấp huyện

+ Lãi suất vay có thể được điều chỉnh theo Thông báo điều chỉnh lãi suất của Bên A định kỳ ba tháng một lần hoặc bất thường tùy thuộc vào điều kiện của thị trường, lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Lãi suất điều chính và lãi suất vay trong các lần nhận nợ tiếp theo không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

170/2016/DSPT
26-01-2016
Phúc thẩm
170/2016/DSPT
TAND cấp tỉnh

Ngày 02/08/2010, ông NĐ_Nguyễn Minh Hòa và bà LQ_Nguyễn Thị Minh Trinh có ký hợp đồng thế chấp số 120/EIB BR-TDTH/BLTS/10 bảo lãnh cho bà Tống Thị Ái, Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Hữu Vân Phương vay tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa số tiền là 7,5 tỷ đồng. Ngày 29/07/2014 ông NĐ_Nguyễn Minh Hòa đến Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) – Chi nhánh Bà Rịa nộp tiền trả nợ vay và trả thay cho những người vay mà ông NĐ_Hòa – bà LQ_Trinh đã bảo lãnh. Số tiền mà ông NĐ_Hòa trả nợ cho bà Ái gốc là 4,0 tỷ đồng, trong khi nghĩa vụ bảo lãnh là 3,5 tỷ đồng. Sau khi phát hiện sai sót ông NĐ_Hòa đã có văn bản yêu cầu EIB trả lại cho ông NĐ_Hòa – bà LQ_Trinh số tiền đã trả dư nhưng EIB không giải quyết.

750/2015/DSPT: Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản
25-06-2015
Phúc thẩm
750/2015/DSPT
TAND cấp tỉnh

Hiện tại ông BĐ_Trung, bà BĐ_Phụng đã ly hôn với nhau; bà BĐ_Phụng đãthế chấp nhà 113 Trần Quý cho LQ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Minh - Chi nhánh Sài Gòn để bảo đảm cho khoản vay của LQ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Kha theo “Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba” số 030.011.112.69870.DB.DN ngày 29/12/2011. Do đó bà NĐ_Ngân, ông NĐ_Tình yêu cầu tuyên bố vô hiệu và hủy các giao dịch dân sự sau: - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở - số 31823/HĐ-TCN xác lập ngày 02/12/2005 tại Phòng Công chứng số 2 giữa bà NĐ_Ngân, ông NĐ_Tình với ông Trí, bà Phượng; - Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng lập tại Phòng Công chứng số 4 vào ngày 15/01/2009 giữa bà Phượng với ông Trí; - Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba - số 030.011.112.69870.DB.DN ngày 29/12/2011 giao kết giữa LQ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Kha; bà Phượng với LQ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Minh – Chi nhánh Sài Gòn.

150/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản
22-05-2015
Sơ thẩm
150/2015/DS-ST
TAND cấp huyện

Bà NĐ_Lê Thị Mão là người khởi kiện trình bày: Theo đơn khởi kiện, ngày 04 tháng 08 năm 2013, bà có cho bà BĐ_Trần Thị Dân vay số tiền là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng, hai bến có lập hợp đồng thế chấp nhà ở số 341, đường KVC, khu phố 6, phường HBC, quận TĐ, thành phố HCM - loại nhà cấp 4 - diện tích 30 m2. Với các thoả thuận như sau: Thời hạn vay, thế chấp là một năm kể từ ngày ký hợp đồng (ngày 04 tháng 08 năm 2013). Bên thế chấp, thanh toán tiền vay đầy đủ 100.000.000 (một trăm triệu) đồng, đúng hạn, đúng phương thức đã thoả thuận theo hợp đồng là một năm. Khi hết hợp đồng nếu hai bên cùng thoả thuận thì sẽ tiếp tục tái ký hợp đồng. Bên nhận thế chấp, có nghĩa vụ cho bên thế chấp nhận đủ số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng theo hợp đồng, trong thời gian nhận thế chấp được toàn quyền sử dụng nhà ở số 341, đường KVC, khu phố 6, phường HBC, quận TĐ, thành phố HCM.

164/2015/DS-ST
10-04-2015
Sơ thẩm
164/2015/DS-ST
TAND cấp huyện