cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 180 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
04/2011/LĐ-ST: Tranh chấp về tiền lương
29-04-2011
Sơ thẩm
04/2011/LĐ-ST
TAND cấp huyện

1. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu BĐ_Tổng Công Ty Bình Minh Việt Nam trả lương cho bà NĐ_Trần Thị Thu Hân theo hợp đồng đã ký là bậc 8/8, hệ số lương 4,51 và bồi thường tiền lương, tiền thưởng bị giảm sút từ tháng 5/2010 đến ngày xét xử sơ thẩm là: 29.522.999 đồng (hai mươi chín triệu, năm trăm hai mươi hai nghìn, chín trăm chín mươi chín đồng).

06/2011/LĐ-ST: Tranh chấp về kỷ luật lao động
28-04-2011
Sơ thẩm
06/2011/LĐ-ST
TAND cấp huyện

Bà NĐ_Trần Thị Thu Thư có ký hợp đồng lao động với BĐ_Công ty Donan Việt Nam vào ngày 20/6/2009, thời gian thử việc từ ngày 20/3/2009 đến ngày 19/6/2009, thời gian làm việc từ ngày 20/6/2009 đến ngày 19/6/2010, mức lương 2.000.000 đồng/tháng. Các lý do vi phạm do BĐ_Công ty Donan đưa ra là không đúng. Ông Tất trưởng phòng kinh doanh và giám đốc công ty TNHH Hải Long là ông Tuân có gặp trực tiếp bà NĐ_Thu Thư đề nghị chi mỗi tháng 1.000.000 đồng tiền cà phê, ông Tuân nói công ty đối tác nào cũng có, nên bà đồng ý nhận. Công ty Hải Long nói sẽ đến nhà đưa trực tiếp sợ phiền phức, vì vậy bà NĐ_Thu Thư cung cấp tài Khoản của Thu Tâm em bà để công ty chuyển tiền vào. Số tiền này là do công ty Hải Long tự nguyện, bà không ép buộc.

03/2011/LĐST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
27-04-2011
Sơ thẩm
03/2011/LĐST
TAND cấp huyện

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của Nguyên đơn- ông NĐ_Bùi Đình Hà: - BĐ_Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Thương Minh có trách nhiệm bồi thường cho ông NĐ_Bùi Đình Hà số tiền tương ứng với tiền lương 12.000.000 đồng/tháng, từ ngày 01/11/2010 đến nay là 6 tháng (thiếu 2 ngày), và bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Tổng cộng: 95.000.000 đồng. Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật và ông NĐ_Bùi Đình Hà có đơn yêu cầu thi hành, nếu BĐ_Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Thương Minh không thanh toán các khoản tiền nêu trên cho ông NĐ_Hà thì hàng tháng BĐ_Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Thương Minh còn phải trả thêm tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

05/2011/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
15-04-2011
Sơ thẩm
05/2011/LĐ-ST
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Nguyễn Minh Hào vào làm việc cho Doanh nghiệp tư nhân Phương Sơn từ tháng 02/1992 đến ngày 10/03/2009 thì bị Doanh nghiệp tư nhân Phương Sơn cho nghỉ việc. Hàng năm Doanh ngiệp tư nhân Phương Sơn đều ký hợp đồng lao động có thời hạn một năm với Ông từ năm 1992 đến năm 2009, nhưng Doanh nghiệp tư nhân Phương Sơn không giao Hợp đồng lao động nên Ông không biết mức lương ký kết trong hợp đồng là bao nhiêu, Ông chỉ nhận bản Hợp đồng lao động năm 2009. Theo Hợp đồng lao động ngày 01/01/2009, có thời hạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009, thì mức lương chính thức là 800.000đ/tháng, phụ cấp chức vụ tổ trưởng là 200.000đ/tháng. Tuy nhiên, thực tế Ông làm cho Doanh nghiệp tư nhân Phương Sơn với hình thức trả lương khoán sản phẩm, mức lương trung bình sáu tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc với lương chính thức là 4.000.000đ/tháng và phụ chấp chức vụ tổ trưởng là 500.000đ/tháng.

02/2011/LĐST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
06-04-2011
Sơ thẩm
02/2011/LĐST
TAND cấp huyện

Áp dụng: - Điểm a, khoản 1, điều 31; điểm c, khoản 1 điều 33 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 - Điểm d, điểm đ khoản 1 điều 38; khoản 3 điều 38; khoản 3 điều 166 Bộ luật Lao động - Điều 6, điểm f khoản 1 điều 7 Thỏa tước lao động tập thể năm 2010-2012 của BĐ_Công ty cổ phần dược phẩm Bình Minh Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn. Quyết định số 159/CPD ngày 29/9/2010 và quyết định số 254/QĐ-CPD ngày 23 tháng 12 năm 2010 của BĐ_Công ty cổ phần dược phẩm Bình Minh có hiệu lực thi hành.