cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 180 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
14/2015/LĐ-ST
31-08-2015
Sơ thẩm
14/2015/LĐ-ST
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Phan Anh Túc làm việc tại BĐ_Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sunny (viết tắt là BĐ_Công ty PVI Sunny) từ năm 2013 với công việc là Giám đốc tư vấn tài chính theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn số 50/2013/HĐLĐ-PVISL ngày 01/5/2013; mức lương theo hợp đồng là 4.200.000 đồng/tháng, công việc là Giám đốc tư vấn tài chính. Cùng ngày 01/5/2013 Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ban hành Quyết định số 94/QĐ-PVISL về việc công tác cán bộ và Quyết định số 95/QĐ-PVISL về việc phê duyệt chế độ lương đối với cán bộ áp dụng cho ông NĐ_Túc với mức lương là 80.074.000 đồng/tháng.

1185/2015/LĐ-ST
20-08-2015
Sơ thẩm
1185/2015/LĐ-ST
TAND cấp huyện

Ngày 17 tháng 9 năm 2012, ông và BĐ_Công ty TNHH LDC Việt Nam (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty) đã lần lượt ký kết Thư mời làm việc và Bản thỏa thuận việc làm với nội dung chính là BĐ_Công ty tuyển dụng ông vào vị trí Giám đốc phát triển kinh doanh, làm việc tại Chi nhánh của BĐ_Công ty tại Thành phố HCM, thử việc từ ngày 09 tháng 10 năm 2012, tiền lương cơ bản trước thuế là 5.539 USD/tháng (tương đương 115.500.000 đồng/tháng), được hưởng lương tháng 13, nghỉ phép 15 ngày/năm. Kết thúc thời gian thử việc, ngày 01 tháng 12 năm 2012, hai bên đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 30/2012 – HĐNS.

04/2015/LĐ-ST: Tranh chấp về tiền lương
19-08-2015
Sơ thẩm
04/2015/LĐ-ST
TAND cấp huyện

Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn - ông NĐ_Vương Đức Hoà: - Buộc BĐ_công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ mới MIV phải trả cho ông NĐ_Vương Đức Hoà số tiền 16.028.000đ (mười sáu triệu, không trăm, hai mươi tám nghìn đồng), thực hiện ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật, giao nhận tiền tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền

973/2015/LĐ-PT
17-08-2015
Phúc thẩm
973/2015/LĐ-PT
TAND cấp tỉnh

Hợp đồng lao động được ký kết giữa ông NĐ_Peter Hunter và BĐ_Công ty TNHH Truyền thông ABC mặc dù ký sai thẩm quyền nhưng trên thực tế các bên vẫn tồn tại quan hệ lao động với nhau. Theo tinh thần pháp luật bảo vệ người lao động thì Hợp đồng vẫn phải được thực hiện. Vì vậy, Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn là thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Công ty cần phải bồi thường cho nguyên đơn theo điều 41 Bộ Luật lao động năm 1994 đã sửa đổi bổ sung năm 2007

155/2015/ST-LĐ
04-08-2015
Sơ thẩm
155/2015/ST-LĐ
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 19 tháng 12 năm 2014 và các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn – ông NĐ_Ngô Mậu Khoa trình bày: Vào tháng 9/2010 BĐ_Công ty phục vụ mặt đất Minh Anh (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty mặt đất Minh Anh) và ông có ký hợp đồng lao động thử việc 3 tháng, hết thời hạn hợp đồng này Công ty và ông tiếp tục ký hợp đồng thời vụ 6 tháng. Sau đó Công ty và ông tiếp tục ký 03 hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm: hợp đồng 1 (từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/5/2012), hợp đồng 2 (từ ngày 01/6/2012 đến ngày 31/5/2013), hợp đồng 3 (từ ngày 01/6/2013 đến ngày 31/5/2014), với công việc là chất xếp hàng hóa lên máy bay, tiền lương trong hợp đồng là 2.514.500 đồng/tháng.