cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 180 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
718/2015/LĐ-ST
03-06-2015
Sơ thẩm
718/2015/LĐ-ST
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 16 tháng 9 năm 2014 và các lời khai trong qúa trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn ông NĐ_Phạm Ngọc Phương trình bày: Giữa ông và BĐ_Công ty TNHH A&A có ký hợp đồng lao động số DA118/3 ngày 01/01/2013 và phụ lục hợp đồng số DA.PLHĐLĐ số 118/3A ngày 01/01/2013, loại không xác định thời hạn, chức danh lái xe, mức lương thỏa thuận 6.077.348 đồng/tháng. Trước đó ông và Công ty đã ký kết các hợp đồng sau: - Hợp đồng lao động số DA-118 ngày 01/01/2010, thời gian thử việc từ ngày 01/01/2010 đến ngày 28/02/2010; Hợp đồng lao động số DA-118/1 ngày 01/3/2010, thời gian làm việc từ ngày 01/3/2010 đến ngày 31/12/2010; Hợp đồng lao động số DA-118/2 ngày 01/01/2011, thời gian làm việc từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2012 và Phụ lục hợp đồng lao động số DA-PLHĐLĐ-118/1 ngày 01/3/2012.

32/2015/LĐ-ST
27-05-2015
Sơ thẩm
32/2015/LĐ-ST
TAND cấp huyện

Ngày 08/8/2008 Công ty đã gửi Giấy báo đến địa phương nơi ông cư trú đề nghị Uỷ ban nhân dân phường triệu tập ông có mặt để làm việc với Phòng kế toán tài vụ và Phòng Tổ chức cán bộ của Công ty vào lúc 08 giờ ngày 15/8/2008. Nội dung Giấy báo ghi “ông bỏ nhiệm sở” là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của ông. Kể từ ngày 01/7/2008 ông gửi đơn khiếu nại đến Tổng Công ty 6, lãnh đạo BĐ_Công ty 93 và các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại Quyết định điều chuyển công tác số 117/QĐ-TCCB ngày 27/6/2008, các cơ quan đã triệu tập hòa giải nhưng BĐ_Công ty 93 vắng mặt. Vì vậy ông khởi kiện tại Tòa án, đến nay ông đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với BĐ_Công ty 93 kể từ ngày 30/12/2014, yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Công ty 93 giải quyết những vấn đề sau: 1. Hủy các quyết định: - Quyết định số 102/QĐ-TCCB ngày 05/6/2008 V/v Thi hành kỷ luật lao động và bồi thường vật chất. Vì căn cứ để ban hành Quyết định là cuộc họp ngày 13/5/2008 tuy nhiên nội dung tại biên bản đánh máy không phù hợp với nội dung được thể hiện tại biên bản sổ họp.

131/2015/LĐ-ST
26-05-2015
Sơ thẩm
131/2015/LĐ-ST
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 02/4/2014 và bản tự khai lập ngày 07/05/2014, nguyên đơn trình bày: Ngày 23/07/2012, tôi ký hợp đồng lao động với BĐ_Công ty Phú Quý, thời gian thử việc 01 tháng. Ngày 01/09/2012, đôi bên ký hợp đồng lao động với thời hạn 01 năm từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/08/2013 số HĐLĐ 66 -1/2012/HĐLĐ. Ngày 15/03/2013, Chủ tịch công đoàn BĐ_Công ty cổ phần thương mại Phú Quý thông báo ngày 18/3/2013 tôi sẽ phải bàn giao công việc cho nhân sự mới. Tôi hỏi lý do thì Chủ tịch công đoàn trả lời đó là do quyết định của tổng giám đốc Nguyễn Thúy Quỳnh. Theo đúng yêu cầu của tổng giám đốc tôi đã bàn giao công việc từ ngày 18/3/2013 cho nhân sự mới, nội dung bàn giao có biên bản ký kết giữa hai bên.

131/2015/LĐ-ST
26-05-2015
Sơ thẩm
131/2015/LĐ-ST
TAND cấp huyện