cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng gia công may mặc
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 31/2011/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 15-03-2011
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Đình chỉ thực hiện hợp đồng (Điều 310 Luật Thương mại 2005), Gia công,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào