cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng gia công may mặc
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 31/2011/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 15-03-2011
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Đình chỉ thực hiện hợp đồng (Điều 310 Luật Thương mại 2005), Gia công,

12/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng gia công may mặc Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2139
  • 62

Tranh chấp hợp đồng gia công may mặc

15-01-2014
TAND cấp huyện

Ngày 18/5/2012 và ngày 19/5/2012, NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Quân và BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thời trang Nga Sơn có ký kết với nhau hai Hợp đồng ủy thác gia công xuất khẩu số 02/2012/GC/FQ-FM và số 03/2012/GC/FQ-FM. Theo các hợp đồng thì NĐ_Công ty Minh Quân có trách nhiệm gia công hàng may mặc cho BĐ_Công ty Thời trang Nga Sơn theo số lượng và đơn giá được ghi nhận trong từng hợp đồng. Thực hiện hai hợp đồng nêu trên, NĐ_Công ty Minh Quân đã hoàn tất, giao cho BĐ_Công ty Thời trang Nga Sơn 04 (bốn) đợt hàng, với tổng giá tiền gia công là 788.591.803 (bảy trăm tám mươi tám triệu năm trăm chín mươi mốt ngàn tám trăm lẻ ba) đồng và đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng.


36/2006/KDTMPT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1560
  • 54

Tranh chấp hợp đồng gia công may mặc

09-05-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Trong đơn khởi kiện ngày 29/3/2005, nguyên đơn là NĐ_Công ty TNHH Victory trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là BĐ_Công ty TNHH Bình Minh có giao kết Hợp đồng kinh doanh thương mại về việc gia công mặt hàng quần áo số 01/VH – DL/2004 ký ngày 19/5/2004. Do bị đơn vi phạm hợp đồng về chất lượng hàng hóa không đúng với quy cách đã thỏa thuận nên nguyên đơn phải kiểm định cũng như sửa chữa lại lô hàng của bị đơn. Vì vậy nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn thanh toán nợ phát sinh từ hợp đồng trên gồm: 1. Trả lại nguyên đơn phụ liệu thừa gồm: Vải chính 2.812 yard; dựng thừa 383 yard; Lót túi thừa 472 yard; dây tim (gồm màu Dove: thừa 439 yard + màu black: thừa 107 yard + màu Taupe: thừa 976 yard); thành tiền là 6.775 USD 2. Chi phí thẩm định hàng: 831 USD và chi phí sữa chữa hàng 02 đợt: 1.991 USD (đợt 1); 3.335 USD (đợt 2); Tổng cộng 5.346 USD 3. Lãi suất trả chậm là: 719 USD