cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh Mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IV) 15/05/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
2 Phân nhóm 1.1: Hàng hóa rủi ro cấm, tạm ngừng nhập khẩu 03/12/2015 Đang áp dụng Xem chi tiết
3 Danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc Phòng 01/01/2019 Đang áp dụng Xem chi tiết
4 Danh mục Sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2) có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Xem chi tiết
5 Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam Xem chi tiết
6 Phân nhóm 6.1: Hàng hóa nhập khẩu rủi ro về vũ khí, chất phóng xạ Xem chi tiết
7 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Xem chi tiết
8 Phụ lục 1: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa Nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Công thương Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 07:2015/BCT Còn hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 05:2012/BCT Còn hiệu lực Xem chi tiết