cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen
Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen
Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen
Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen
+ 4
Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen
Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen
Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen
Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen
Bột sơn đường trắng, hiệu LUHU,25kg/ bao, mới 100%,... (mã hs bột sơn đường t/ mã hs của bột sơn đườn)
Chất Petroleum Hydrocarbon Resin P-120S dạng hạt... (mã hs chất petroleum/ mã hs của chất petrole)
Hạt nhựa_Petroleum Hydrocarbon Synthetic Resin 141A... (mã hs hạt nhựapetrol/ mã hs của hạt nhựapet)
Nhựa từ dầu mỏ, dạng nguyên sinh... (mã hs nhựa từ dầu mỏ/ mã hs của nhựa từ dầu)
Petroleum Resin (nguyen lieu san xuat keo).... (mã hs petroleum resin/ mã hs của petroleum re)
Trợ chất ESCOREZ 1102- Nhựa từ dầu mỏ dạng nguyên sinh (Theo KQPTPL số 822/PTPLHCM-NV)- hàng mới 100%... (mã hs trợ chất escore/ mã hs của trợ chất esc)
Ống nhựa (Việt Nam mới 100%) ... (mã hs ống nhựa việt/ mã hs của ống nhựa vi)
 Nhựa hydrocarbon, canxi carbonat, màu trắng, thủy tinh 30% và các phụ gia khác được dùng làm chất phản quang trên cơ sở gia nhiệt.
nhựa hydrocarbon nguyên sinh dạng hạt, chất độn canxi carbonat, hạt thủy tinh và các phụ gia khác, thường dùng làm chất phản quang trên cơ sở gia nhiệt.
ESCRON G-90
RH-100AN Adhesive
STTN.I-11 Petroleum resin NO. D-30 Taiwan.
Hikotack P-120.
HIKOTACK P-120S. ( Petroleum Hydrocarbon Resin)
Petroleum resin MY-60.
Clearon P-125.
Eascotac H-130W
Suparex K.KR P.
BRITREZ RAO.
NOVARES HA 1100.
Nhựa coumarone-indene, dạng nguyên sinh (EScron G-90). Tên gọi theo cấu tạo, bản chất, công dụng: Nhựa coumarone-indene, dạng hạt. Ký, mã hiệu, chủng loại: RM00-124002.
Chất phụ gia tổng hợp - RH 100AN adhesive; 5# processing oil. Nhựa Polyterpen. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa Polyterpen.

Ký, mã hiệu, chủng loại: RH-100AN
NPL 011: Hóa chất Petroleum Resin (mục 5). Nhựa từ dầu mỏ, dạng hạt. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa từ dầu mỏ, dạng hạt.
mục 4: Thuốc màu chứa hàm lượng DIOXIT TITAN>80% (Hikotack P120), nguyên liệu sản xuất sơn.
Nhựa hydrocarbon thơm nguyên sinh, dạng vảy.
NLSX keo: Nhựa dầu mỏ nguyên sinh dạng (HIKOTACK P-120S) (Hydrocarbon Resin) (1-39-1110-005).Nhựa dầu mỏ Hydrocacbon thơm, dạng hạt
1P600#& Nhựa hydrocacbon từ dầu mỏ MY-60 (Petroleum resin MY-60), hàng mới 100% (Mục 7).Thành phần chính là nhựa hydrocacbon thơm và rosin, hàm lượng rosin chiếm 39,4%, dạng vảy.
 NLSX Keo: Clearon P-125 (Nhựa từ polyterpen nguyên sinh, dạng hạt) (187870) (Mục 2).Nhựa polyterpen đã được hydrogen hóa, dạng hạt.
NLSX Keo: Eascotac H-130W (Nhựa từ dầu mỏ, dạng mảnh vỡ) (352945) (Mục 4)Nhựa dầu mỏ hydrocacbon đã được hydrogen hóa, dạng mảnh
Chất đều màu (dùng trong ngành dệt)- Suparex K.KRP (mục 1).Natri poly (naphthalene formaldehyde) sulphonat, dạng bột.
: Nhựa từ dầu mỏ, dạng nguyên sinh, ở dạng rắn (BRITREZ RAO) (Nguyên liệu sản xuất sơn), Nhựa Cumaron-inden nguyên sinh, dạng lỏng. Trong đó: hàm lượng rắn (78.1%), dung môi Xylene và hỗn hợp các Alkyl benzene (21.9%).
 Nhựa hydrocarbon thơm nguyên sinh, dạng vảy (NOVARES HA 1100), nguyên liệu sản xuất sơn, Nhựa từ dầu mỏ, nguyên sinh, dạng lỏng.
 Chất gắn Thixatrol Max, (Hikotack P-120), nguyên liệu sản xuất sơn, Nhựa từ dầu mỏ nguyên sinh, dạng hạt.
Chất dẻo nhiệt và các chất phụ gia khác trong sơn phản quang (nhựa hydrocarbon, canxi carbonat) 20% thuỷ tinh màu trắng.
Nhựa Cumarone, C-90, chất phủ coating bề mặt sợi,- cumaronevật tư cho nhà xưởng
Nhựa dẻo PP, dạng hạt, màu hồng - Hàng mới 100% - Nhà sản xuất TCS
Nhựa coumarone dạng nguyên sinh (C5)
Nhựa dầu mỏ dạng rắn
Trợ chất RA101
Nhựa coumarone -indene resin C90, hàng mới 100%
Nhựa COUMARONE INDENE RESIN(C24H22BrN3O3) dùng để sản xuất các sản phẩm cao su
Nhựa C5 alphatic resin là nhựa dầu mỏ dạng rắn
COUMARONE INDENE RESIN (Nhựa từ dầu mỏ dạng mảnh nguyên sinh), hàng mới 100%
COUMARONE INDENE RESIN GRADE 100. Nhựa coumaron inden nguyên sinh ( 25kg/bao)
Petroleum Resin SK120. Nhựa từ dầu mỏ dùng sản xuất sơn
PETROLEUM RESIN SK-120H - Nhựa từ dầu mỏ dạng nguyên sinh
Petroleum Resin U140. Nhựa từ dầu mỏ dùng sản xuất sơn
PETROLEUM RESIN(SK-120) (nhựa từ dầu mỏ nguyên sinh dạng vẩy.)
Hạt nhựa (resin) - PETROLEUM RESIN RT - 1102
Hạt nhựa (resin) - PETROLEUM RESIN RT-1102
HIRENOL PL-1000S (Nhựa từ dầu mỏ dạng nguyên sinh)
Nhựa từ dầu mỏ nguyên sinh: PETROLEUM RESIN GA-115B,Dạng hạt rắn dùng để sản xuất sơn
Nhựa từ dầu mỏ dạng nguyên sinh (dạng hạt, màu vàng; thành phần chính là petroleum resin)- PETROSIN #120 (ACO33019)
Nhựa Hydrocarbon từ dầu mỏ nguyên sinh dạng hạt Quintone A100
Nhựa từ dầu mỏ, dạng mảnh, màu vàng nguyên sinh PETROLEUM RESIN GA 115B, nguyên liệu cho sản xuất sơn
Nhựa từ dầu mỏ, dạng mảnh, màu vàng nguyên sinh PETROLEUM RESIN GA 120, nguyên liệu cho sản xuất sơn
MA-B50- Nhựa từ dầu mỏ dạng nguyên sinh dùng làm chất hỗ trợ trong CN cao su
Hạt nhựa PETROLEUM RESIN GA-120 dạng nguyên sinh hàng mới 100%
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic