cơ sở dữ liệu pháp lý


Mẫu hợp đồng này có thể được soạn thảo căn cứ vào những cơ sở pháp lý sau:
1. Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 18/01/2017 Về khắc phục hậu quả vụ cháy hàng chục căn nhà ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ (Tình trạng hiệu lực không xác định)
2. Thông báo số 385/TB-VKSTC ngày 25/10/2016 Về sơ tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2016 (Tình trạng hiệu lực không xác định)
3. Kế hoạch số 3008/KH-UBND ngày 24/10/2016 Thực hiện Quyết định 1675/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Tình trạng hiệu lực không xác định)