cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 184 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
Luật sư Mai Tiến Dũn
17-02-2016
Sơ thẩm
Luật sư Mai Tiến Dũn
TAND cấp huyện
42/2016/DS-ST
26-01-2016
Sơ thẩm
42/2016/DS-ST
TAND cấp huyện

Tháng 01 năm 2009 bà NĐ_Ngô cho ông BĐ_Ninh, bà BĐ_Bích vay số tiền 1.900.000.000 đồng, thoả thuận thời hạn vay 04 tháng, lãi suất 20.000.000 đồng/tháng. Hết thời hạn vay, ông BĐ_Ninh bà BĐ_Bích không có khả năng trả nợ nên ông BĐ_Ninh, bà BĐ_Bích đồng ý bán căn nhà tại địa chỉ 81 DC, Khu phố 2, phường BT, quận TĐ, Thành phố HCM cho bà NĐ_Ngô với giá 2.000.000.000 đồng để cấn trừ khoản tiền nợ gốc 1.900.000.000 đồng và 05 tháng tiền lãi 100.000.000 đồng. Ngày 27/5/2009 hai bên đã ký kết hợp đồng mua bán nhà tại Phòng công chứng PAT, Thành phố HCM. Sau khi ký hợp đồng, ông BĐ_Ninh bà BĐ_Bích không đóng thuế nên bà NĐ_Ngô không thực hiện được việc đăng bộ sang tên nhà, đất. Bà NĐ_Ngô đã liên hệ ông BĐ_Ninh, bà BĐ_Bích nhưng ông BĐ_Ninh, bà BĐ_Bích yêu cầu bà NĐ_Ngô cho ông bà vay một khoản tiền để ông bà giải quyết công nợ thì ông bà sẽ hỗ trợ bà NĐ_Ngô đăng bộ, sang tên căn nhà.

65/2016/DSPT: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
12-01-2016
Phúc thẩm
65/2016/DSPT
TAND cấp tỉnh

Vào tháng 9/2010, ông có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 27/22 ấp Thới Tứ, xã TTT, huyện HM của vợ chồng BĐ_Phương Hồng Thủy, LQ_Vũ Thị Hoa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 01158 ngày 17/9/2010 với giá 01 tỷ đồng, hai bên ký kết Hợp đồng công chứng số 008020 ngày 07/10/2010 tại Văn phòng công chứng Tân Bình. Hai bên thống nhất ông BĐ_Thủy và bà LQ_Hoa xây nhà cho ông NĐ_Phúc với giá 600 triệu đồng, giao trước 500 triệu đồng, đến khi nào hoàn công, sang tên sẽ giao 100 triệu đồng còn lại. Khi xây nhà xong, ông BĐ_Thủy và bà LQ_Hoa nhiều lần trì hoãn không giao nhà và tiến hành làm thủ tục sang tên.

65/2016/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
12-01-2016
Phúc thẩm
65/2016/DS-PT
TAND cấp tỉnh

Vào tháng 9/2010, ông có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 27/22 ấp Thới Tứ, xã TTT, huyện HM của vợ chồng BĐ_Phương Hồng Thịnh, LQ_Vũ Thị Hằng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 01158 ngày 17/9/2010 với giá 01 tỷ đồng, hai bên ký kết Hợp đồng công chứng số 008020 ngày 07/10/2010 tại Văn phòng công chứng Tân Bình. Hai bên thống nhất ông BĐ_Thịnh và bà LQ_Hằng xây nhà cho ông NĐ_Phúc với giá 600 triệu đồng, giao trước 500 triệu đồng, đến khi nào hoàn công, sang tên sẽ giao 100 triệu đồng còn lại. Khi xây nhà xong, ông BĐ_Thịnh và bà LQ_Hằng nhiều lần trì hoãn không giao nhà và tiến hành làm thủ tục sang tên.

477/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
05-11-2015
Sơ thẩm
477/2015/DS-ST
TAND cấp huyện

Ngày 25 tháng 5 năm 2009, bà NĐ_Lê Thị Hoa và ông BĐ_Chu Văn Dân, bà BĐ_Vũ Thị Hữu ký hợp đồng mua bán nhà đất thuộc thửa 402, 403 tờ bản đồ số 36, phường TMT, Quận T, diện tích 150.3m2, giá tiền 740.000.000 đồng (Là một phần đất thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00665/07 do Ủy ban nhân dân Quận T cấp ngày 24/5/2006) bằng giấy viết tay. Thực tế các bên chỉ chuyển nhượng đất vì không có nhà như trong giấy chứng nhận. Ngay sau khi ký hợp đồng, bà NĐ_Lê Thị Hoa đã nhận 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng của ông BĐ_Chu Văn Dân. Ngày 30/10/2012, bà NĐ_Hoa tiếp tục nhận 440.000.000 (Bốn trăm bốn mươi triệu) đồng của ông BĐ_Dân. Ngày 19/4/2013, bà LQ_Hồ Thị Như Linh là con bà NĐ_Hoa nhận thêm 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng. Do thường xuyên bị các nhà lân cận tranh chấp ranh đất nên nay bà NĐ_Hoa không muốn tiếp tục hợp đồng, bà yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng mua bán nhà đất đã ký với ông BĐ_Chu Văn Dân và bà BĐ_Vũ Thị Hữu, yêu cầu ông BĐ_Dân, bà BĐ_Hữu trả lại nhà đất theo hiện trạng cho bà. Bà NĐ_Hoa sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận là 590.000.000 (Năm trăm chín mươi triệu) đồng, đền thêm tiền cọc 100.000.000 đồng, trách nhiệm trả tiền không liên quan gì đến con bà là LQ_Hồ Thị Như Linh vì LQ_Linh đã giao lại 50.000.000 đồng cho bà. Đối với phần đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị các nhà lân cận lấn (ký hiệu số (4) tại bản đồ hiện trạng vị trí –xác định ranh số hợp đồng 43645/ĐĐBĐ_VPQ12, kiểm tra kỹ thuật ngày 19/3/2015), bà không tranh chấp trong cùng vụ án này.