cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 7 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
768/2015/HSPT
07-12-2015
Phúc thẩm
768/2015/HSPT
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thành Vẹn; Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sửa bản án sơ thẩm về áp dụng điều luật. Tuyên bố Lê Thành Vẹn phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự: Xử phạt: Lê Thành Vẹn 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù.

700/2015/HSPT
25-08-2015
Phúc thẩm
700/2015/HSPT
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Thanh Sơn. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố Lâm Thanh Sơn phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự Xử phạt: Lâm Thanh Sơn 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 30/12/2014.

650/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
03-06-2015
Phúc thẩm
650/2015/DS-PT
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn là NĐ_Ngân hàng thương mại cổ phần Mỹ Linh có người đại diện theo ủy quyền là ông Trần Văn Thăng trình bày: Ngân hàng và ông BĐ_Trần Quang Mến, bà BĐ_Trần Thị My có ký hợp đồng tín dụng với nội dung: Số tiền giải ngân là 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng); mục đích vay là mua nhà; thời hạn vay 240 tháng, kể từ ngày 27/4/2010 đến ngày 27/4/2030; lãi suất linh hoạt; tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 37/258 QT, Phường 12, quận GV. Tuy nhiên, ông BĐ_Trần Quang Mến và bà BĐ_Trần Thị My đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng cam kết. Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở ông BĐ_Mến và bà BĐ_My thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bàn giao tài sản để ngân hàng xử lý thu hồi nợ nhưng ông bà vẫn không thực hiện.

160/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng phân phối hàng hóa
15-09-2010
Phúc thẩm
160/2010/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 18/3/2008 NĐ_Công ty TNHH thương mại Tú Minh (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Tú Minh) và BĐ_Công ty TNHH Điện lạnh Tiến Hà (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà) ký hợp đồng khung ủy nhiệm phân phối độc quyền tại khu vực Miền Nam số 01 Tiến Hà/HĐĐL (sau đây gọi tắt là hợp đồng 01 Tiến Hà /HĐĐL). Theo đó, BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà giao cho NĐ_Công ty Tú Minh làm nhà phân phối độc quyền tiêu thụ máy điều hòa không khí mang nhãn hiệu Tiến Hà tại thị trường khu vực Miền Nam từ Khánh Hòa đến Cà Mau. Thời gian của hợp đồng là hai năm, bắt đầu từ ngày 15/3/2008 đến hết ngày 31/12/2009. Ngày 18/3/2008 BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà và NĐ_Công ty Tú Minh tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ quy định về kênh phân phối hàng hóa, chính sách và giá bán cũng như về chế độ bảo hành đối với sản phẩm Tiến Hà Việt Nam.