cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VI Chương 32 32081090 Loại khác
2 Phần VI Chương 32 32082090 Loại khác
3 Phần VI Chương 32 32089090 Loại khác
4 Phần VI Chương 32 32082090 Loại khác
5 Phần VI Chương 38 38099200 Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự
6 Phần VII Chương 39 39021090 Loại khác
7 Phần VII Chương 39 39061090 Loại khác
8 Phần VII Chương 39 39075010 Dạng lỏng hoặc dạng nhão