cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VII Chương 39 39161020 Dạng thanh, que và các dạng hình
2 Phần X Chương 48 48119049 Loại khác
3 Phần XVI Chương 85 85472000 Phụ kiện cách điện bằng plastic