cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XX Chương 94 94059990 Loại khác
2 Phần XX Chương 94 94059290 Loại khác
3 Phần XX Chương 94 94051099 Loại khác
4 Phần XX Chương 94 94054060 Loại chiếu sáng bên ngoài khác
5 Phần XVI Chương 84 84189100 Có kiểu dáng nội thất được thiết kế để lắp đặt thiết bị làm lạnh hoặc kết đông
6 Phần XVI Chương 85 85392949 Loại khác
7 Phần XVI Chương 85 85395000 Đèn đi-ốt phát quang (LED)
8 Phần XVI Chương 85 85437090 Loại khác