cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

(Song ngữ Việt Anh) NỘI QUY CHUNG CƯ CAO CẤP
 • 4194
 • 34


Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng của từng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan. 

NỘI QUY CHUNG CƯ CAO CẤP (song ngữ) này có các điều khoản sau Điều 1: Định nghĩa và Diễn giải; Điều 2: Tham chiếu; Điều 3: Mục Đích Của Nội Quy Chung; Điều 4: Phạm vi áp dụng; Điều 5: Chủ Sở hữu phải:; ĐIỀU 6. Hội Nghị Cao Ốc; ĐIỀU 7. Ban Quản Trị; ĐIỀU 8. Công ty Quản lý; ĐIỀU 9. Bảo hiểm; ĐIỀU 10. Dịch Vụ Quản Lý và Bảo Trì; ĐIỀU 11. Phí Quản Lý; ĐIỀU 12. Chi phí Bảo Trì và Quỹ Bảo trì; ĐIỀU 13. Chi Phí; ĐIỀU 14. Tiền ký quỹ; ĐIỀU 15. Quyền lợi của Chủ Đầu tư; ĐIỀU 16. Sử Dụng Các Công Trình Tiện Ích Chung; ĐIỀU 17. Mỹ Quan, An Toàn Sức Khỏe và Vệ Sinh Môi Trường; ĐIỀU 18. Trật Tự An Ninh và Yên Tĩnh Chung; ĐIỀU 19. Sử Dụng Căn Hộ; ĐIỀU 20. Hư Hỏng, Thay Đổi hay Lắp Đặt Thêm; ĐIỀU 22. Khu Vực Để Xe và Phí Gửi Xe; ĐIỀU 23. Mọi Chủ Sở hữu và Cư Dân Khác có trách nhiệm; Phụ Lục 1: Các Công Trình Tiện Ích Chung; Phụ Lục 2: Dịch Vụ Quản Lý, Bảo Trì và Phí Quản Lý, Bảo Trì Hàng Tháng; Phụ Lục 3: Cam kết


HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI - sản phẩm Đậu phộng hoặc mặt hàng nông sản khác
 • 3991
 • 60


Nhà Cung cấp là một công ty chuyên cung cấp mặt hàng đậu phộng chất lượng cao và mong muốn bán sản phẩm đậu phộng của mình cho các khách hàng thông qua các đại lý không độc quyền. Đại lý là một công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và mong muốn được ký kết hợp đồng này với Nhà Cung cấp bằng cách tìm kiếm khách hàng, nhận đơn đặt hàng từ khách hàng cho Nhà Cung cấp và sau đó nhận tiền hoa hồng từ Nhà Cung cấp.

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI - sản phẩm Đậu phộng hoặc mặt hàng nông sản khác này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Các Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Thời Hạn; ĐIỀU 3. Tiền Hoa Hồng Và Tiền Thưởng; ĐIỀU 4. Trách Nhiệm Của Đại Lý; ĐIỀU 5. Trách Nhiệm Của Nhà Cung Cấp; ĐIỀU 6. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 7. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 8. Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 9. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Khu Nghỉ Mát
 • 1836
 • 46


Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Khu Nghỉ Mát này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Công Trình Xây Dựng; ĐIỀU 2. Nội Dung Công Việc; ĐIỀU 3. Quy Cách Và Chủng Loại Vật Tư; ĐIỀU 4. Thời Gian Thi Công Và Hoàn Thành; ĐIỀU 5. Trị Giá Công Trình, Phương Thức Và Thời Gian Thanh Toán; ĐIỀU 6. Các Biện Pháp Bảo Đảm Thực Hiện Hợp Đồng; ĐIỀU 7. Bảo Hành, Bảo Dưỡng; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Bên A Và Bên B; ĐIỀU 9. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 10. Điều Khoản Thi Hành


Hợp Đồng Gia Công Hàng May Mặc/ Garment Processing Agreement
 • 9599
 • 71


Hợp Đồng Gia Công Hàng May Mặc này có các điều khoản sau: Điều 1. Hàng hóa, Chất lượng, Số lượng và Giá gia công; Điều 2. Các Điều kiện; Điều 3. Nhãn hiệu hàng hóa; Điều 4. Yêu cầu chất lượng, Vật liệu và Thay đổi Quy trình gia công; Điều 5. Kiểm tra; Điều 6. Kế hoạch đặt hàng, Đơn đặt hàng và ; Điều chỉnh; Điều 7. Giao hàng và Vận chuyển; Điều 8. Thanh toán và các khoản thuế; Điều 9. Bảo mật; Điều 10. Chấm dứt Hợp đồng; Điều 11. Điều khoản chung


Hợp Đồng Cho Mượn Đất
 • 32933
 • 81


Hợp Đồng Cho Mượn Đất này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Thời Hạn Mượn Đất; ĐIỀU 3. Mục Đích Sử Dụng Diện Tích Đất Mượn; ĐIỀU 4. Gia Hạn Hợp Đồng; ĐIỀU 5. Tài Sản Trên Đất; ĐIỀU 6. Cho Thuê Lại; ĐIỀU 7. Cam Kết Riêng Của Bên Cho Mượn; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 9. Cam Kết; ĐIỀU 10. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 11. Luật Điều Chỉnh;ĐIỀU 12. Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp


Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Trung Tâm Thể Dục Thể Thao/ Business Cooperation Contract (Bowling Business)
 • 3023
 • 51


Hợp đồng với mục đích thành lập và điều hành một cơ sở Bowling tại Trung tâm thương mại [ ] để cung cấp dịch vụ Bowling và tiến hành các hoạt động hợp pháp khác có liên quan đến các mục đích trên được các Bên thỏa thuận và đồng ý tại từng thời điểm cụ thể.

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Trung Tâm Thể Dục Thể Thao này có các điều khoản sau:  ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Mục Đích, Phạm Vi Và Quy Mô Hoạt Động Của BCC; ĐIỀU 3. Tạo Lập Quan Hệ Hợp Tác Kinh Doanh; ĐIỀU 4. Việc Góp Vốn Của Các Bên; ĐIỀU 5. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 6. BCC Và Ban Điều Hành; ĐIỀU 7. Mua Nguyên Vật Liệu, Hàng Hóa Và Dịch Vụ; ĐIỀU 8. Quản Lý Lao Động Và Nhân Sự; ĐIỀU 9. Tài Chính Và Ngoại Hối; ĐIỀU 10. Thời Hạn Của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh; ĐIỀU 11. Lịch Trình Thực Hiện; ĐIỀU 12. Thuế; ĐIỀU 13. Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng BCC; ĐIỀU 14. Điều Chỉnh Về Kinh Tế, Thay Đổi Luật Và Các Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 15. Bảo Mật Và Cạnh Tranh; ĐIỀU 16. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 17. Thông Báo; ĐIỀU 18. Điều Kiện Tiên Quyết Và Sửa Đổi Hợp Đồng; ĐIỀU 19. Ngày Hiệu Lực; ĐIỀU 20. Các điều Khoản Thực HiệnPhụ Lục 1: Danh sách các chi phí và thiết bị do Bên Việt Nam cung cấpPhụ Lục 2: Danh sách các thiết bị Bowling do Bên Nước Ngoài cung cấp


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 1 (Đồ uống)
 • 9163
 • 82


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 1 (Đồ Uống) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa Và Giải Thích; ĐIỀU 2. Chỉ Định Đại Lý Cấp 1 Và Khu Vực Kinh  Doanh; ĐIỀU 3. Sản Phẩm; ĐIỀU 4. Giá; ĐIỀU 5. Đặt Hàng Và Giao Nhận Hàng; ĐIỀU 6. Bao Bì Và Quyền Sở Hữu; ĐIỀU 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; ĐIỀU 8. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Đại Lý Cấp 1; ĐIỀU 9. Công Nợ Bao Bì; ĐIỀU 10. Thanh Toán; ĐIỀU 11. Hiệu Lực Hợp Đồng Và Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 12. Các điều Khoản Chung; Phụ Lục 1: Khu vực kinh doanh, Sản phẩm và Giá cả; Phụ Lục 2: Công nợ vỏ chai; Phụ lục 3: Thưởng


Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Kinh Doanh Khu Dân Cư
 • 6610
 • 108


Mục đích của Hợp đồng là Thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư nhà vườn do UBND giao đất cho Công ty làm chủ đầu tư, ...

Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Kinh Doanh Khu Dân Cư này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Mục Đích, Phạm Vi Và Quy Mô Hoạt Động Của Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Địa Điểm Và Quy Mô Dự Án; ĐIỀU 4. Việc Góp Vốn Của Các Bên; ĐIỀU 5. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 6. Mua Nguyên Vật Liệu, Hàng Hóa Và Dịch Vụ; ĐIỀU 7. Quản Lý Lao Động Và Nhân Sự; ĐIỀU 8. Các Nguyên Tắc Tài Chính; ĐIỀU 9. Phương thức xác định kết qủa kinh doanh và phân chia kết qủa kinh doanh; ĐIỀU 10. Thời Hạn Của Hợp Đồng; ĐIỀU 11. Tiến Độ Thực Hiện Hợp Đồng; ĐIỀU 12. Đại Diện Thực Hiện Dự Án; ĐIỀU 13. Thuế; ĐIỀU 14. Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng; ĐIỀU 15. Điều Chỉnh Về Kinh Tế, Thay Đổi Luật Và Các Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 16. Bảo Mật Và Cạnh Tranh; ĐIỀU 17. Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 18. Thông Báo; ĐIỀU 19. Sửa Đổi Hợp Đồng; ĐIỀU 20. Ngày Hiệu Lực; ĐIỀU 21. Các điều Khoản Thực Hiện; Phụ Lục 1: Danh sách các chi phí và thiết bị cung cấp; Phụ Lục 2: Danh sách các chi phí và thiết bị cung cấp


Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Kinh Doanh Khu Đô Thị
 • 8425
 • 103


BÊN A đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giao sử dụng khu đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đô Thị.

Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Kinh Doanh Khu Đô Thị này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Các Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Mục Đích Hợp Tác Kinh Doanh; ĐIỀU 3. Khu Đất Dự Án, Giá Trị Khu Đất; ĐIỀU 4. Góp Vốn Của Các Bên, Phân Chia Lợi Nhuận Và Lỗ; ĐIỀU 5. Các Hành Động Cần Thiết; ĐIỀU 6. Nhân Sự Và Quản Lý; ĐIỀU 7. Quản Lý Tài Chính; ĐIỀU 8. Ràng Buộc; ĐIỀU 9. Bảo Mật; ĐIỀU 10. Không Thỏa Thuận Và Đàm Phán Với Bất Kỳ Bên Thứ Ba Nào; ĐIỀU 11. Chuyển Nhượng; ĐIỀU 12. Thông Tin; ĐIỀU 13. Thời Hạn, Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Điều Khoản Khác; Phụ Lục A: Khu Đất Dự Án


Hợp Đồng Cho Mượn Nhà Kho
 • 7352
 • 38


Hợp Đồng Cho Mượn Nhà Kho này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Giải Thích; ĐIỀU 2. Thỏa Thuận Mượn; ĐIỀU 3. Mục Tiên Của Việc Cho Mượn; ĐIỀU 4. Tiện Ích Và Tiện Nghi; ĐIỀU 5. Sự Kiện Bất Khả Kháng; ĐIỀU 6. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 7. Nghĩa Vụ Bên Mượn Sau Khi Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 8. Thông Báo; ĐIỀU 9. Công Tác Kiểm Tra, Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng; ĐIỀU 10. Đại Diện Và Bảo Đảm; ĐIỀU 11. Các Trách Nhiệm Và Cam Kết Của Bên Cho Mượn Và Bên Mượn; ĐIỀU 12. Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 13. Điều Khoản Thi Hành