cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Hợp Đồng Vay Tiền (Người Việt Nam - Người Nước Ngoài)
 • 6670
 • 68


Hợp Đồng Vay Tiền (Người Việt Nam - Người Nước Ngoài) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Số Tiền Vay Và Thời Hạn Vay; ĐIỀU 3. Tuyên Bố Và Đảm Bảo; ĐIỀU 4. Các Điều Kiện; ĐIỀU 5. Các Cam Kết; ĐIỀU 6. Hành Vi Vi Phạm; ĐIỀU 7. Cầm Cố Và Bảo Đảm; ĐIỀU 8. Các Điều Khoản Khác; PHỤ LỤC: Tài Sản Đảm Bảo


Hợp Đồng Thuê Sân Tennis và các dịch vụ đi kèm cho nhân viên công ty
 • 3596
 • 18


Hợp Đồng Thuê Sân Tennis và các dịch vụ đi kèm cho nhân viên công ty này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Dịch Vụ Và Tiện Nghi Do Bên A Cung Cấp; ĐIỀU 2. Thời Hạn Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Giờ sử dụng; ĐIỀU 4.Phí Thuê Sân; ĐIỀU 5. Các Trách Nhiệm Của Bên B; ĐIỀU 6. Các Trách Nhiệm Của Bên A; ĐIỀU 7. Điều Khoản Chung; Phụ Lục 1


Hợp Đồng Thuê Nhà Làm Trụ Sở Văn Phòng
 • 2053
 • 42


Hợp Đồng Thuê Nhà Làm Trụ Sở Văn Phòng này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Địa Điểm Cho Thuê; ĐIỀU 2. Thời Hạn Của Hợp Đồng Thuê; ĐIỀU 3. Tiền Thuê; ĐIỀU 4. Phí Tiện Ích; ĐIỀU 5. Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 6. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 7. Cam Kết; ĐIỀU 8. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 9. Luật Điều Chỉnh; ĐIỀU 10. Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối (Xi măng)/ Distribution Agrement (Cement)
 • 4243
 • 65


Bán hàng qua nhà phân phối là phương pháp lựa chọn trên từng địa bàn, một số đơn vị đáp ứng các tiêu chí để làm Nhà phân phối. Nhà phân phối chính là người trực tiếp mua hàng của công ty thông qua Văn phòng đại diện hoặc Đơn hàng, việc đăng ký nhận hàng có thể qua fax hoặc trực tiếp. Điều kiện tiên quyết của phương thức Nhà phân phối là tiền được trả trước khi nhận hàng. Nhà phân phối chính sẽ tổ chức các đại lý bán lẻ tại các địa bàn đã được đăng ký để quản lý tốt công tác vận tải và chống bán phá giá thị trường theo khu vực.

(Song ngữ VN-EN) HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI (Xi măng) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Ủy Thác Và Phạm Vi Ủy Thác; ĐIỀU 3. Hàng Hoá, Chất Lượng, Số Lượng Và Bao Bì; ĐIỀU 4. Giao Nhận Hàng, Vận Chuyển, Chuyển Giao Rủi Ro; ĐIỀU 5. Giá, Thanh Toán, Thưởng; ĐIỀU 6. Bảo Đảm Thanh Toán; ĐIỀU 7. Đảm Bảo Hoạt Động Của Bên B; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Bên A; ĐIỀU 9. Trách Nhiệm Của Bên B; ĐIỀU 10. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ; ĐIỀU 11. Cung Cấp Thông Tin, Khuyến Mãi Và Quảng Cáo; ĐIỀU 12. Báo Cáo Và Lưu Giữ Hồ Sơ; ĐIỀU 13. Tính Bảo Mật; ĐIỀU 14. Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 15. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 16. Sự Kiện Bất Khả Kháng; ĐIỀU 17. Luật Áp Dụng Và Thẩm Quyền Tài Phán; ĐIỀU 18. Điều Khoản Chung; ĐIỀU 19. Các Điều Khoản Thi Hành Khác


Hợp Đồng Đại Lý Quảng Cáo/ Advertising Agency Agreement
 • 6231
 • 72


(Song ngữ VN-EN) HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ QUẢNG CÁO/ Advertising Agency Agreement này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Chỉ Định Đại Lý; ĐIỀU 2. Công Việc Của Đại Lý; ĐIỀU 3. Phí Đại Lý; ĐIỀU 4. Biện Pháp Thưởng; ĐIỀU 5. Chi Phí Cho Bên Thứ Ba; ĐIỀU 6. Bản Quyền Và Các Quyền Liên Quan; ĐIỀU 7. Tuân Thủ Hợp Đồng; ĐIỀU 8. Bồi Thường; ĐIỀU 9. Thuế Và Các Nghĩa Vụ Tài Chính Khác; ĐIỀU 10. Bảo Mật Và Độc Quyền; ĐIỀU 11. Chấm Dứt Hợp Đồng Do Vi Phạm Hay Do Mất Khả Năng Thanh Toán Nợ; ĐIỀU 12. Không Được Quyền Chuyển Nhượng; ĐIỀU 13. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 14. Các Thông Báo; ĐIỀU 15. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 16. Tính Duy Nhất Của Hợp Đồng; PHỤ LỤC 1. Các Sản Phẩm Được Chỉ Định; Phụ Lục 2. Lãnh Thổ; Phụ Lục 3. Đặc Tính Và Chất Lượng; Phụ Lục 4. Phí Đại Lý; Phụ Lục 5. Cam Kết Bảo Mật Và Không Mâu Thuẫn Quyền Lợi; Phụ Lục 6. Danh Sách Các Đối Thủ Cạnh Tranh


Hợp Đồng Nghiên Cứu Nhật Ký Tiêu Dùng/ Consumer Panel Agreement
 • 1550
 • 23


(Song ngữ VN-EN) HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU NHẬT KÝ TIÊU DÙNG này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Chỉ Định; ĐIỀU 3. Dịch Vụ; ĐIỀU 4. Việc Giao Các Báo Cáo/Kết Quả; ĐIỀU 5. Thời Hạn Và Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 6. Chi Phí Đăng Ký Mua Thông Tin Và Việc Thanh Toán; ĐIỀU 7. Giới Hạn Trách Nhiệm; ĐIỀU 8. Tính Chính Xác Của Thông Tin; ĐIỀU 9. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 10. Luật điều Chỉnh; ĐIỀU 11. Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 12. Thông Báo; ĐIỀU 13. Chính Sách Chung; ĐIỀU 14. Các Thỏa Thuận Khác


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty kinh doanh dịch vụ sân gôn)/ Joint Venture Contract (golf course)
 • 1937
 • 49


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty kinh doanh dịch vụ sân gôn) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định nghĩa; ĐIỀU 2. Thành lập Công ty; ĐIỀU 3. Phạm vi Hoạt động của Công ty; ĐIỀU 4. Vốn của Công ty; ĐIỀU 5. Trách nhiệm của các Bên; ĐIỀU 6. Phân Chia Lợi Nhuận; ĐIỀU 7. Hội đồng thành viên; ĐIỀU 8. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp; ĐIỀU 9. Thời hạn và chấm dứt liên doanh; ĐIỀU 10. Chuyển nhượng phần vốn góp; ĐIỀU 11. Thỏa thuận chung; ĐIỀU 12. Bảo mật và cạnh tranh; ĐIỀU 13. Sửa đổi Hợp đồng; ĐIỀU 14. Thông báo; ĐIỀU 15. Hiệu lực


Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần (Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông mới)
 • 21534
 • 169


Hợp đồng mua bán cổ phần (Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông mới) này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Quyền Ưu Tiên Mua Cổ Phần Của Các Cổ Đông; Điều 3. Cổ Phần Mua Bán; Điều 4. Giá Mua Cổ Phần; Điều 5. Phương Thức Thanh Toán Giá Mua Cổ Phần; Điều 6. Thời Điểm Chuyển Giao; Điều 7. Cam Kết Của Bên Bán; Điều 8. Cam Kết Của Bên Mua; Điều 9. Tuyên Bố Và Bảo Đảm Của Bên Bán; Điều 10. Tuyên Bố Và Bảo Đảm Của Bên Mua; Điều 11. Các Quyền Của Cổ Đông; Điều 12. Nghĩa Vụ Của Cổ Đông Lớn và Thành Viên Ban Giám Đốc; Điều 13. Tham Gia Quản Lý và Điều Hành Công Ty; Điều 14. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 15. Thực Hiện Hợp Đồng Và Trách Nhiệm; Điều 16. Các điều Khoản Bảo Mật, Không Cạnh Tranh; Điều 17. Các điều Khoản Khác


Hợp Đồng Cho Thuê Nhà Xưởng/ Workshop Lease Contract
 • 7389
 • 101


Bên thuê xưởng sử dụng diện tích thuê để đăng ký đầu tư, xin giấy phép con hoặc xuất trình với cơ quan nhà nước cần lưu ý kiểm tra kỹ quyền cho thuê lại nhà xưởng dư thừa của Bên cho thuê nhà xưởng theo điều 175 Luật Đất đai 2014 và đảm bảo đáp ứng (các) Điều kiện tiên quyết.

Hợp đồng cho thuê nhà xưởng này có các điều khoản sau: Điều 1: Định nghĩa; Điều 2: Các điều khoản thuê; Điều 3: Tiền Đặt Cọc; Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Bên Thuê; Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Bên Cho Thuê; Điều 6: Trường Hợp Bất Khả Kháng; Điều 7: Chấm dứt Hợp đồng; Điều 8: Điều khoản chung;


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối - Kem, Đồ uống/ Distributorship Agreement (F&B products)
 • 5550
 • 109


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối (Kem, Đồ uống) này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Chỉ định Đại Lý Độc Quyền, Giá bán Sản phẩm và Tiền hoa hồng Đại Lý; Điều 3. Sắp xếp việc cung cấp; Điều 4. Các tiện ích của Đại Lý Độc Quyền; Điều 5. Các tiện ích của Công Ty; Điều 6. Nghĩa vụ của Công Ty; Điều 7. Nghĩa vụ của Đại Lý Độc Quyền; Điều 8. Hỗ trợ tiền thuê đất; Điều 9. Cơ sở lập hóa đơn; Điều 10. Hồ sơ, chứng từ và thống kê; Điều 11. Cẩm nang nghiệp vụ; Điều 12. Xe cộ; Điều 13. Bảo đảm quyền sở hữu và bảo đảm thực hiện hợp đồng; Điều 14. Thời hạn của Hợp đồng; Điều 15. Kế hoạch kinh doanh; Điều 16. Thanh toán; Điều 17. Chấm dứt Hợp đồng; Điều 18. Giải quyết tranh chấp; Điều 19. Quyền sở hữu trí tuệ; Điều 20. Bảo mật; Điều 21. Trường hợp bất khả kháng; Điều 22. Bồi thường; Điều 23. Thông báo; Điều 24. Các điều khoản tổng quát