cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Các polyurethan
Các polyurethan
Các polyurethan
Các polyurethan
+ 3
Các polyurethan
Các polyurethan
Các polyurethan
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VI Chương 32 32081090 Loại khác
2 Phần VI Chương 32 32082090 Loại khác
3 Phần VI Chương 32 32089090 Loại khác
4 Phần VI Chương 32 32089090 Loại khác
5 Phần VI Chương 38 38099190 Loại khác
6 Phần VII Chương 39 39072090 Loại khác