cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Các polyurethan
Các polyurethan
Các polyurethan
Các polyurethan
+ 3
Các polyurethan
Các polyurethan
Các polyurethan
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Các polyurethan
BAYHYDROL A 2846, mã hàng: LEZF190044, 1kg/chai... (mã hs bayhydrol a 284/ mã hs của bayhydrol a)
chat dong răn 727357M... (mã hs chat dong răn 7/ mã hs của chat dong ră)
Daltofoam MH25602-02 (polyol trộn sẵn HCFC 141B), trong đó thành phần HCFC-141B chiếm tỷ trọng 18.75% (hàng mới 100%)... (mã hs daltofoam mh256/ mã hs của daltofoam mh)
EA-N5510-DM-VN- Nhưa polyurethan. Đã nhập kiểm thông quan TK 102169033261 (14/08/18) Cas: 51447-37-1, 26447-40-5, 9016-87-9... (mã hs ean5510dmvn/ mã hs của ean5510dm)
HARDENER CL-3196KS- Dung dịch Polyurethan ~ 65% trong dung môi hữu cơ, dạng lỏng (nguyên liệu sản xuất bao bì)... (mã hs hardener cl319/ mã hs của hardener cl)
IS-2270M19-B Poly(metylen phenyl isocyanat) (MDI thô, polymeric MDI)... (mã hs is2270m19b po/ mã hs của is2270m19b)
KA-369(Nhựa urethane acrylate, dạng lỏng).PTPL số 21/TB-KĐHQ ngày 8/01/2018... (mã hs ka369nhựa ure/ mã hs của ka369nhựa)
Lớp cách nhiệt dạng rắn dùng trong sản xuất tôn cách nhiệt- Polyurethane PU, hàng mới 100%... (mã hs lớp cách nhiệt/ mã hs của lớp cách nhi)
Màng chống thấm các loại khổ 47": TPU FILM (FS2090-025)... (mã hs màng chống thấm/ mã hs của màng chống t)
Nguyờn liệu sản xuất PU ISOCYANATE SYSTEM 2270M19-B... (mã hs nguyờn liệu sản/ mã hs của nguyờn liệu)
P-80 (Polyurethane nguyên sinh, dạng lỏng) (Cas: 626-86-8)... (mã hs p80 polyureth/ mã hs của p80 polyur)
RHEOBYK-410: Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng, dùng trong ngành sơn, 1 Bottle 60ml, mới 100%... (mã hs rheobyk410 po/ mã hs của rheobyk410)
Sản phẩm hóa chất Polyurethane Millionate- MR200 dùng trong công nghiệp. Mã CAS: 9016-87-9... (mã hs sản phẩm hóa ch/ mã hs của sản phẩm hóa)
TấM TPU- khổ 58"-FILM... (mã hs tấm tpu khổ 58/ mã hs của tấm tpu khổ)
URETHANE(dạng lỏng dùng để chống thấm cho đầu nối dây cáp nhựa)... (mã hs urethanedạng l/ mã hs của urethanedạn)
Vòng kếp cối thu bằng nhựa cho máy bọc dây điện, phi 190 x 160, hàng mới 100%... (mã hs vòng kếp cối th/ mã hs của vòng kếp cối)
W-ACE 1004JS-F2- Polyurethane, dạng lỏng... (mã hs wace 1004jsf2/ mã hs của wace 1004js)
Xốp-Chống dính bụi lên đồ gá, thành phần Bọt polyurethane, quy cách 1M*1M*5MM. Hàng mới 100%... (mã hs xốpchống dính/ mã hs của xốpchống dí)
Hợp chất ELASTOPAN CS 9500 C-B,tp nguy hại:MDI(CAS:CAS: 101-68-8) dạng lỏng, dùng làm nguyên liệu để sản xuất mút xốp,xuất trả tk 102948056260/E21 ngày 26/10/2019... (mã hs hợp chất elasto/ mã hs của hợp chất ela)
CS 9500 C-A-ELASTOPAN (Chất tạo độ xốp dùng trong sản xuất miếng lót đế giày. Thành phần chính Polyether polyol, số CAS 9003-11-6)... (mã hs cs 9500 caela/ mã hs của cs 9500 ca)
M-2500M#&Nhựa Polyurethane M-2500M... (mã hs m2500m#&nhựa p/ mã hs của m2500m#&nhự)
P010-20-NEOPAN MP-5460USB-Polyurethane dạng nguyên sinh... (mã hs p01020neopan/ mã hs của p01020neop)
S005-20-D-ACE 6006-Nhựa PU tổng hợp dạng nguyên sinh... (mã hs s00520dace 6/ mã hs của s00520dac)
S010-20-D-ACE 0717H-Nhựa PU tổng hợp dạng nguyên sinh... (mã hs s01020dace 0/ mã hs của s01020dac)
S134-20-D-ACE 0901-Nhựa PU tổng hợp dạng nguyên sinh... (mã hs s13420dace 0/ mã hs của s13420dac)
S039-20-D-ACE 3160-Nhựa PU tổng hợp dạng nguyên sinh... (mã hs s03920dace 3/ mã hs của s03920dac)
S060-20-D-ACE 8301-Polyurethane dạng nguyên sinh... (mã hs s06020dace 8/ mã hs của s06020dac)
P061-20-NEOPAN MP-3840NB-Polyurethane dạng nguyên sinh... (mã hs p06120neopan/ mã hs của p06120neop)
S095-20-D-ACE 575A-Nhựa PU tổng hợp dạng nguyên sinh... (mã hs s09520dace 5/ mã hs của s09520dac)
TPU RECYCLE PELLET: Hạt nhựa TPU nguyên sinh dạng tái sinh, do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%.... (mã hs tpu recycle pel/ mã hs của tpu recycle)
8T609- Polyurethanes dạng nguyên sinh- RHEOBYK-7410 ET... (mã hs 8t609 polyuret/ mã hs của 8t609 polyu)
thành phần chình từ SP cộng của TOLUEN Diisocyanate với polyol trong dung môi hữu cơ gồm ethyl axetate. hàm lượng rắn 60% MU-602T MOI STURE-CURING PU RESINS Wood Paint PU Resins MU-602T... (mã hs thành phần chìn/ mã hs của thành phần c)
WP-10 (Polyurethane, dạng lỏng)... (mã hs wp10 polyuret/ mã hs của wp10 polyu)
THICKENER (polyete dạng nguyên sinh)
ELASTOPOR
Chất trợ hoàn tất 2 (PHOBOL EXTENDER XAN DRUM 120KG)
Polyol nguyên sinh dạng lỏng; Polyisoxianat nguyên sinh
Chất làm bền vải
Nguyên liệu sản- xuất đế giày SF14 Enetrans 2/2 W26 là chất phụ gia sơn vô cơ dạng Resin lỏng trong
Nguyên liệu sản xuất đế giày SF09 Enetrans NFM mate Dr100 là chất phụ gia sơn gốc paraffin đã phân tán trong nước dạng lỏng trong
Nguyên liệu sản xuất đế giày SF06 Enetrans 2/2 W27 mate
Polyurethan JT-H
Polyurethane nguyên sinh, thành phần gồm: polyurethane~25%; Butyl carbitol~15% và nước~60%.
Mục 1: Chế phẩm có thành phần chính là polyol, dung dịch 0,5% trong nước làm giảm sức căng bề mặt xuống dưới 45mN/m, dạng nonion, dạng lỏng; Mục 2: Polyisocyanat nguyên sinh, dạng lỏng.
Polyurethan nguyên sinh đi từ toluen diisocyanat phân tán trong 2-butanone, nước, dạng lỏng.
 Polyete polyol nguyên sinh, dạng lỏng; Isocyanate (MDI), dạng lỏng
Polyurethane nguyên sinh phân tán trong nước, dạng lỏng, thành phần chính từ Toluene 2,6-diisocyanat (TDI).
Polyurethane phân tán trong nước và dung môi hữu cơ isopropyl alcohol, tetrachloroethylene,..., dạng lỏng, hàm lượng chất rắn là 64.9%.
Polyurethane phân tán trong nước và dung môi hữu cơ isopropyl alcohol, butoxyethanol, tetrachloroethylene,…, dạng lỏng, hàm lượng chất rắn là 24.6%.
Polyurethane phân tán trong nước và dung môi hữu cơ isopropyl alcohol, tetrachloroeihylene,..., dạng lỏng, hàm lượng chất rắn là 78,9%.
 Adipic acid, 1,4-Butanediol, Toluene Diisocyanate Polymer nguyên sinh, dạng khối.
ELASTOPOR MH 6039 C-A (POLYURETHAN nguyên sinh) dùng để sản xuất tấm cách nhiệt 220kg/thùng, hàng mới 100%; ELASTOPOR H 3610/0 C-B (POLYRETHAN nguyên sinh) dùng để sản xuất tấm cách nhiệt 250kg/thùng, hàng mới 100%
Polyol nguyên sinh dạng lỏng JF-1012, 220kg/thùng, mới 100%; Polyisoxianat nguyên sinh, dạng lỏng JF-2006, 235kg/thùng, mới 100%
Nguyên liệu sản xuất đế giày SF06 Enetrans 2/2 W27 mate là chất phụ gia sơn vô cơ Resin dạng keo trong
Nhựa tổng hợp PU
Polyurethan phân tán trong môi trường nước, hàm lượng chất rắn ≈ 22% (SARPUR).
Tiền polyuretan, dạng nguyên sinh dùng sản xuất sơn Trixene BI 7982 (mục 6 Tờ khai).
Hợp chất polyurethan 1000H.
SARPUR.
Trixene BI 7982.
Polyurethan phân tán trong môi trường nước, hàm lượng chất rắn ≈ 22%.
Polyurethan trong dung môi hữu cơ 1-methoxypropan-2-ol, ở dạng lỏng, hàm lượng rắn ~ 68%.
Thành phần chính từ sản phẩm cộng của toluen diisocyanat với polyol trong dung môi hữu cơ gồm etyl axetat, butyl axetat, hỗn hợp đồng phân xylen,… hàm lượng rắn 77,4%.
 Resin Resamine P-6165
RA-5000
BYK 410
ISA-259V
SF-37VV
SS-9512VV
Water Repellent
HS-2040DI.
BK-4851 Polyurethane Resin.
+ Mục 1: Blended Polyether Polyols.
+ Mục 2: Polymeric MDI
Polyurethane system 3U-504.
 Plastic TPE0287 (Resamine CPE635 D.gray (2014)).
CK-R-999927 (Synthetic Polyisocyanate Resin)
CK-R-999170 (GREEN LIQUID PIGMENT).
D-103M2
Wannate 6112
HX-90B Coronate
WS-75B
Mục 1: ELASTOPOR MH 6039 C-A 220KG Steel Drums (Polyester Polyol).

Mục 2: ELASTOPOR H3610/0 C-B 250KG THDrum, Steel, 216.5L, UN (Diphenylmethane Diisocyanate)
Mục 4: NPL134#&Bột nhựa RES AMINE P-6165. Polyurethan, dạng hạt. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyurethan, dạng hạt.
RA-5000: Polyuretan dạng nguyên sinh (mục 25 PLTK). Polyurethan biến tính, trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng dung môi ~ 40% tính theo trọng lượng dung dịch. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Polyurethan biến tính, trong dung môi hữu cơ đễ bay hơi, hàm lượng dung môi ~ 40% tính theo trọng lượng dung dịch
Nhựa urethane BYK 410 dùng sản xuất sơn (Mục 5 Tờ khai HQ)
Nhựa polyurethane trong dung môi 2-pyrolidone 1-methyl, xylene…, hàm lượng dung môi < 50%.
Mục 1: Nhựa PU tổng hợp ISA - 259V.
Dung dịch gồm có Polyurethan trong dung môi hữu cơ Dimetylforamid, hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50% trọng lượng dung dịch.
Mục 5: Chất phụ gia SF-37VV.
Dung dịch gồm có Polyurethan trong dung môi hữu cơ Dimetylforamid, hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50% trọng lượng dung dịch.
Mục 4: Chất phụ gia SS-9512VV.
Dung dịch gồm có Polyurethan trong dung môi hữu cơ Dimetylforamid, hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50% trọng lượng dung dịch.
Polyurethan dạng nguyên sinh, có nhiều công dụng/IST-9912 (mục 3)
Polyurethan trong dung môi hữu cơ dimethylformamide, methyl ethyl ketone..., dạng lỏng, hàm lượng rắn 61.6%
IST-9912
013: Chất phụ gia dạng keo (HS-2040DI) (mục 1).
Polyurethan nguyên sinh, dạng lỏng.
Nhựa polyurethane nguyên sinh, dạng lỏng BK-4851 Polyurethane (Mục 5)
Polyurethane nguyên sinh, dạng lỏng.
+ Mục 1: Blended Polyether Polyols- Hợp chất polyeter, dùng để đúc nhựa polyurethane, dùng trong xây dựng, hàng mới 100%;
+ Mục 2: Polymeric MDI- Hợp chất dùng để đúc nhựa polyurethane, dùng trong xây dựng, hàng mới 100%.
+ Mục 1: Poly(propylene glycol) nguyên sinh, dạng lỏng;
+ Mục 2: Poly [methylene (polyphenyl isocyanate)] nguyên sinh, dạng lỏng.
 NL1 #& polyurethane system 3U-504 (Mục 1).Polyurethan, dạng lỏng.
 Hạt nhựa tpe 0287 (2014) (plastic tpe0287 (resamine Cpe635 d.gray (2014))) (mục 6). Polyurethan dạng nguyên sinh, ở dạng khối rắn hình trụ.
 Polyisocyanate nguyên sinh dạng lỏng, dùng sản xuất sơn CK-R-999927 (mục 4 tờ khai)Tiền polyurethan (~ 92%) trong dung môi hữu cơ xylen, toluen, etylacetat (~ 8%)
Polyisocyanate nguyên sinh dạng lỏng, dùng sản xuất sơn CK-R-999067 (mục 2 tờ khai)Tiền polyurethan (» 90%) trong dung môi hữu cơ xylen, toluen, etylacetat (» 10%)
Nhựa Polyurethane dùng sản xuất sơn - D103M2 (1 thùng = 190 kg) (Mục 7 TKHQ).Tiền Polymer urethane từ Poly ester-isocynate trong dung môi Ethyl acetate.
Nhựa polyurethan - Wannate 6112 (Nguyên liệu dùng sản xuất nệm mousse), hàng mới 100%. Tiền polyurethan từ polyisocyanate - polyester nguyên sinh, ở dạng lỏng
HX-90B Coronate (Modified polyisocyanate)-Nlsx sơn
Tiền polyurethane trong dung môi Butyl acetate, hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50% trọng lượng dung dịch, dạng lỏng.
Chất làm mau khô da (WS-75B)
Tiền Polyurethane trong dung môi Ethylacetate, hàm lượng rắn 74,7%
Polyisocyanate (POLYISOCYANATE UNATE L-75 (CLEAR COLOR & BLUE COLOR)). Tiền polyurethane, thành phần chính là sản phẩm cộng hợp của Trimethyol propane và Toluene diisocyanate trong dung môi ethyl acetate, hàm lượng dung môi 32.88% và 34.74%.
+ Mục 3: Polyesther polyol*A-016 (VQQ-A-016), Hàng mới 100%.
+ Mục 4: Polyesther polyol *A-206 (VQQ-A-206), Hàng mới 100%.
+ Mục 9: Ethylene glycol*A-017 (A-017), Hàng mới 100%
Tiền polyurethan, thành phần chính là polyete polyol, dạng lỏng
+ Mục 6: Polyurethanes, in primary forms*B-914 (VQQ-B-914), Hàng mới 100%.
+ Mục 10: Ethylene glycol *SBG-04 (SBG-04), Hàng mới 100%.
Tiền polyurethan, thành phần chính là poly(isocyanat), dạng lỏng
Mục 13: NLSX Keo: Aknate AH 1075 EA (Tiền polyurethane dạng lỏng) (1891661).
Tiền polyurethan, thành phần chính gồm polyisocyanate trong ethyl acetate, dạng lỏng, hàm lượng chất rắn là 73.4%.
Polyurethane nguyên sinh phân tán trong nước, dạng lỏng, thành phần chính từ Toluene 2,6-diisocyanat (TDI).
A37#&Chất làm bền vải
+ Mục 1: Polyol nguyên sinh dạng lỏng JF-1012, 220kg/thùng, mới 100%.
+ Mục 2: Polyisoxianat nguyên sinh, dạng lỏng JF-2006, 235kg/thùng, mới 100%.
+ Mục 1: Polyete polyol nguyên sinh, dạng lỏng.
+ Mục 2: Isocyanate (MDI), dạng lỏng.
THT2#&Chất trợ hoàn tất 2 (PHOBOL EXTENDER XAN DRUM 120KG)
Polyurethan nguyên sinh đi từ toluen diisocyanat phân tán trong 2-butanone, nước, dạng lỏng.
+ Mục 1: ELASTOPOR MH 6039 C-A (POLYURETHAN nguyên sinh) dùng để sản xuất tấm cách nhiệt 220kg/thùng, hàng mới 100%.

+ Mục 2: ELASTOPOR H 3610/0 C-B (POLYRETHAN nguyên sinh) dùng để sản xuất tấm cách nhiệt 250kg/thùng, hàng mới 100%
+ Mục 1: Chế phẩm có thành phần chính là polyol, dung dịch 0,5% trong nước làm giảm sức căng bề mặt xuống dưới 45mN/m, dạng nonion, dạng lỏng.

+ Mục 2: Polyisocyanat nguyên sinh, dạng lỏng.
THICKENER (polyete dạng nguyên sinh) (mục 5 tờ khai Hải quan)
Polyurethane nguyên sinh, thành phần gồm: polyurethane~25%; Butyl carbitol ~15% và nước ~60%

nhựa lỏng nguyên sinh polyurethane resin voracor CE 101 thùng 250kgs
Nhựa lỏng Polyurethan :POLYOL ( CP105-1 ). Hàng mẫu FOC. Hàng mới 100%
Nhựa lỏng Polyurethan: ISOCYANATE ( CM - 2 ).Hàng mẫu FOC. Hàng mới 100%
Nhựa lỏng Polyurethan: POLYOL ( CP102BS ) .Hàng mới 100%
Nhựa lỏng Polyurethan:ISOCYANATE ( CM -11 ). Hàng mới 100%
Nhựa nguyên sinh Polyurethan ( Elastopor H3610/0 C-B) dạng lỏng dùng để bọc ống dẫn dầu khí
Nhựa polyisocyanate-tiền polyurethane nguyên sinh dạng lỏng (PA-1068) NPL sản xuất bao bì nhựa)
Nhựa polyuretan dạng nguyên sinh BK-4851 POLYISOCYNATE HOMOPOLYMER RESIN
Nhựa Polyuretan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa, in DESMOPHEN A 760 BA/X ( Dạng lỏng) ( 200 Kg/ drum )
Nhựa Polyuretan nguyên sinh POLYESTER POLYOL TAKELAC PP-3100 , mới 100%
Nhựa polyuretan trong dung môi hữu cơ (CK-R-R14640)
Nhựa polyurethan - Entercure 6145-100
Nhựa Polyurethan - SUPRASEC 2424 ( X) dạng nguyên sinh ở thể lỏng ( dùng để đỏ mút yên xe máy ), Hàng mới 100%
Nhựa Polyurethan BB-277 dùng trong ngành dệt
NHƯA POLYURETHAN DANG NGUYÊN SINH :BASONAT HB 175 MP/X
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa : NC-272-A (210 kg)
Nhựa Polyurethan dạng nguyên sinh. ELASTOPAN CS 7319/181 C-B. Hàng mới 100%.
NHƯA POLYURETHAN DANG NGUYÊN SINH: BASONAT HB 175 MP/X
Nhựa Polyurethan FB -2099 dùng trong ngành dệt
Nhựa Polyurethan Nguyên Sinh Dạng Lỏng CA-800D (Hàng Mới 100%)
AKNATE AK-75 (B) (Polyuretan dạng nguyên sinh)
Nhựa acrylac dạng lỏng - Desmolux U 200 (Dùng trong SX sơn)
DISPERCOLL U XP 2612 (Polyurethane nguyên sinh dạng phân tán )(1-39-0950-054)
DISPERCOLL U-53(Polyurethane phân tán trong môI trường nước)(1-39-0950-062)
DISPERCOLL U-54(Polyurethane nguyên sinh)(1-39-0950-004)
DESMOCOLL 530/2 (Polyurethane nguyên sinh dạng hạt)(1-39-0950-002)
DESMOCOLL 540S (Polyurethane) (Polyurethane dạng hạt)(1-39-0950-003)
DESMODUR 44 V 20 L ( Diphenymrthane Diisocyanate ), hóa chất sản xuất tấm cách nhiệt POLYURETHANE dùng cho hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp. Hàng mới 100%
DONAFIX TK (Chất làm cứng mực, dùng trong ngành công nghiệp in lụa)
HV-1000 THERMOPLASTIC POLYURETHANE (Polyurethane dạng nguyên sinh)
HV - 200 POLYISOCYANATE Polyurethane dạng nguyên sinh
I-1065 ( TIềN POLYURETHANE DạNG LỏNG)
Isocyanate (Model ELASTOPOR*H 3610/0 , hàng mới 100%) , Hóa chất dùng cho sản xuất polyurethane áp theo mã được hướng dẫn tại công văn số 4785 và công văn số 2568/TCHQ-GSQL
Polyol (Model ELASTOPOR*MH 1153 C-A - hàng mới 100%) , Hóa chất dùng cho sản xuất polyurethane áp theo mã được hướng dẫn tại công văn số 4785 và công văn số 2568/TCHQ-GSQL
Polyuretan dạng nguyên sinh (CK-R-R14080)
Polyurethan dạng nguyên sinh ( Baymer 31 BC 005 l) , hàng mới 100%, dùng để sản xuất Tôn cách nhiệt PU
Polyurethan W-40 (Polyurethane nguyên sinh, dạng lỏng) - SX Mực in
POLYURETHANE (PU) ISONOL 93, mới 100%
POLYURETHANE (PU) MCDEA, mới 100%
Polyurethane có thành phần Polymeric diphenylmethane diisocyanate dùng làm tay nấm ghế bằng PU(MIXTURE OLIGOMER OF DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE MR200)Hàng mới 100%
polyurethane dạng lỏng ,trong dung môi hữu cơ,hàm lượng dung môi <50% (PA-7350) NPL sản xuất bao bì nhựa)
Polyurethane dạng lỏng dùng cho mạch in máy giặt (Resin urethane a) UF-820A
Polyurethane dạng nguyên sinh ( UH 450 VF) NLSX mực in
Polyurethane dạng nguyên sinh, có nhiều công dụng- POLY URETHANE
POLYURETHANE FOAM 75 , nhựa poly urethane nguyên sinh dạng lỏng, mới 100%.
NEOTIE 3200H(Polyurethane dạng nguyên sinh)(1-39-0950-083)
NEOTIE 9202VH (polyurethane nguyên sinh dạng rắn)(1-39-0950-019)
Hóa chất POLYURETHAN ( Elastopor H3610/0 C-B ), có chứa chất Isocyanate dùng để sản xuất mút xốp , đóng phuy 250kg/thùng, tổng là 160 thùng.
Hoá chất Polyurethanes (Dạng lỏng)
Polyol (Model ELASTOPOR*MH 1153 C-A - hàng mới 100%)
Polyurethan NEOTIE 9808
POLYURETHANE- hardener 403, chất làm cứng 403, 16kg/thùng, dạng lỏng nguyên sinh, nguyên liệu sản xuất sơn
POLYURETHANE- hardener 404, chất làm cứng 404, 16kg/thùng, dạng lỏng nguyên sinh, nguyên liệu sản xuất sơn
POLYURETHANE- hardener 405, chất làm cứng 405, 16kg/thùng, dạng lỏng nguyên sinh, nguyên liệu sản xuất sơn
POLYURETHANE RESIN (Hóa chất dùng sản xuất trục lăn)
Dung dịch Polyuretan, dạng nguyên sinh - NK ASSIST FU
URECOM M300Q(POLYURETHANE dạng nguyên sinh lỏng)
UP-127 ( Tiền polyurethan)
UA-354TL ( Tiền polyurethan acrylate, dạng lỏng)
UA-8560TL ( Tiền polyurethane )
Chất chống cách nhiệt (nhựa Polyurethan dạng lỏng) UNI-GALVA-2010A. Hàng mới 100%
Chất chống dính"219;3.7kgs/thùng); (polyurethan nguyên sinh dạng lỏng)
Chất chống dính"903;20kgs/thùng); (polyurethan nguyên sinh dạng lỏng)
Nguyên liệu sản xuất sơn: Polyurethan nguyên sinh Basonat HB 175MP/X
Nguyên liệu sản xuất Polyurethane URECOM M300Q mới 100%230kg/thùng
Nguyên liệu sản xuất Polyurethane: Daltofoam MH 25620-03 (Polyol) hàng mới 100%
Dung dịch Polyurethane (Polyurethane nguyên sinh ) (POLYURETHANE SOLUTION) 440-1
Dung dịch Polyurethane (Polyurethane nguyên sinh ) (POLYURETHANE SOLUTION) 440-2
Tiền plyuretan dạng nguyên sinh (CK-R-R14360)
Tiền polyuretan dạng lỏng trong dung môi hữu cơ (CK-R-R14395)
Tiền polyuretan dạng nguyên sinh (CK-R-R14340)
Tiền Polyurethane dạng lỏng (SUV-1000)NLSX mực in
Tiền polyurethane trong dung môi hữu cơ,hàm lượng dung môi <50% (CA-880LT) NPL sản xuất bao bì nhựa)
UA-354TL ( Tiền polyurethan acrylate dạng láng)
UA-354TL(Tiền polyurethan acrylate dạng lỏng)
UA-8560TL ( Tiền polyurthan)
UA-8560TL (Tiền polyurethan)
UA-8570TL ( Tiền polyurethan acrylate dạng láng)
UA-9600 ( Tiền polyurthan)
UA-9600 (Tiền polyurethan)
WATER BOND ( Chất làm cứng mực, dùng trong ngành công nghiệp in lụa)
P-1065A ( TIềN POLYURETHANE DạNG LỏNG)
Hóa chất dùng trong công nghiệp, 200Kg/Drum (Coronate 2604). Hàng mới 100%
Hóa chất dùng trong công nghiệp, 200Kg/Drum (Coronate 2607). Hàng mới 100%
Hóa chất dùng trong công nghiệp, 250Kg/Drum (Coronate 3521). Hàng mới 100%
Hóa chất dùng trong ngành sơn DISPERBYK-164 Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng
Hóa chất dùng trong ngành sơn DISPERBYK-2150 Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng
Hóa chất dùng trong ngành sơn BYK-411 Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng
NPL phục vụ sản xuất phụ kiện sản phẩm bằng nhựa POLYURETHANE RESIN - Nhựa lỏng nguyên sinh
NLSX mực in: nhựa DICDRY LX-820 (POLYURETHANE dạng lỏng)
NP- UR BOND( Chất kết dính mực, dùng trong ngành in)
UP-127(Tiền polyurethan)
UTI-4375-1(PREPOLYMER)(POLYURETHANE dạng nguyên sinh lỏng)hàng mới 100%
Vật tư Uretek Hardener/Urestyl-10 (Polyurethan dạng nguyên sinh) dùng cho chống lún chứa trong phuy sắt 250 kg mỗi thùng. Hàng mới 100%
PU HARDENER ( POLYURETAN) - SX SON
RA-5000 (polyuretan dạng nguyên sinh)
Polyuretan dạng nguyên sinh (CK-R-R14070)
Polyuretan dạng nguyên sinh (CK-R-R14092)
Polyuretan dạng nguyên sinh (CK-R-R14140)
Polyuretan dạng nguyên sinh (CK-R-R14620)
Polyuretan dạng nguyên sinh (dạng sánh, màu vàng nhạt; thành phần chính là polyurethane)- RHEOFLOW ASA-510 (AEJ03630)
Polyuretan nguyên sinh, dạng lỏng (AKLATE AA-5502)
Polyuretan nguyên sinh, dạng lỏng (CK-R-R153030)
Polyuretan nguyên sinh, dạng lỏng (CK-R-R153070)
Polyuretan nguyên sinh, dạng lỏng (CK-R-R155810)
Polyuretan nguyên sinh, dạng lỏng (CK-R-R155820)
POLYURETHAN (POLYETER Dạng nguyên sinh ) POLYETHER POLYOL BLEND
Polyurethan dạng nguyên sinh
Polyurethan dạng nguyên sinh ( Desmodur 44V 20L) , hàng mới 100%, dùng để sản xuất Tôn cách nhiệt PU
Polyurethan dạng nguyên sinh có nhiều công dụng Afcona 4055 . Hàng mới 100%
Polyurethane dạng lỏng dùng cho mạch in máy giặt (Resin urethane b) UF-820BM
Polyurethane dạng nguyên sinh dùng trong công nghiệp ngành sơn,không hiệu, mới 100%
Polyurethane dạng nguyên sinh dùng trong công nghiệp nghành sơn,không hiệu, mới 100%
POLYURETHANE GU-1311D Nguyên sinh dạng lỏng
POLYURETHANE- hardener 404, chất làm cứng 404, 24kg/kiện, dạng lỏng nguyên sinh, nguyên liệu sản xuất sơn
POLYURETHANE- hardener 405, chất làm cứng 405, 24kg/kiện, dạng lỏng nguyên sinh, nguyên liệu sản xuất sơn
Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng(M-1102-520) NLSX mực in
Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng(M-21-1) NLSX mực in
Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng(M-23) NLSX mực in
Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng(M-50) NLSX mực in
Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng(M-5837) NLSX mực in
Polyurethane nguyên sinh, dạng phân tán trong nước(WPL#3050(A)) NLSX mực in
Polyurethane nguyên sinh, dạng rắn(Neotie 3202H) NLSX mực in
POLYURETHANE RESIN D1001 - Nhựa dạng nguyên sinh dùng trong ngành sơn
Polyurethane Resin Kaifa UK 2851 (Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng) :Nguyên liệu SX bao bì
Polyurethane Resin Kaifa UK 5015(Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng) :Nguyên liệu SX bao bì
Polyurethane Resin Kaifa UK 5880C (Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng) :Nguyên liệu SX bao bì
Polyurethane Resin LUC-TV (Nhựa nguyên sinh dùng trong sản xuất sơn) mới 100%
Polyurethane Resin PU 55. Nhựa nguyên sinh dạng lỏng dùng trong CN sơn. Mới 100%.
Polyurethane Resin PU65-TV(Nhựa nguyên sinh dùng trong sản xuất sơn) mới 100%
Polyurethane Resin PU75-TV(Nhựa nguyên sinh dùng trong sản xuất sơn) mới 100%
Polyurethane VORACOR CE 101 ISOCYANATE (250Kg/thùng) dùng để cách nhiệt cho tủ lạnh. Mới 100%
POLYURETHANE- hardener 404, chất làm cứng 404, 16kg/kiện, dạng lỏng nguyên sinh, nguyên liệu sản xuất sơn
POLYURETHANE- hardener 405, chất làm cứng 405, 16kg/kiện, dạng lỏng nguyên sinh, nguyên liệu sản xuất sơn
Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng DICRY KW-75
Polyurethane PAPI 135 SH POLYMERIC MDI, Mới 100%
Polyurethane Resin E924. Nhựa polyurethane nguyên sinh dạng lỏng trong sx sơn. Mới 100%.
Polyurethane Resin PU55. Nhựa polyurethane nguyên sinh dạng lỏng dùng trong sx sơn. Mới 100%.
Polyurethane solution (SPW45) - (Polyurethane nguyên sinh, dạng phân tán) - NL sx keo
Polyurethane VORACOR CD 1008 POLYOL, Mới 100%
POLYURETHANE(JF-I-9422)(POLYURETHANE DạNG NGUYÊN SINH,LỏNG)
Polyurethanes dạng nguyên sinh dùng để sx tấm cách nhiệt: ELASTOPOR H3610/0 C-B (1DRUM = 250KGS)
Hạt nhựa Polyure than nguyên sinh. Hiệu chữ trung quốc. Mới 100%
Hạt nhựa polyurethane P-JCA 85A ( Hàng mới 100%)
Hạt nhựa S190A-43 (Hạt nhựa nguyên sinh loại polyurethan)
Hạt nhựa TPU PELLET (polyester urethane-polyuretan dạng nguyên sinh) Hàng mới 100%
Hạt nhựa Urethane Miractran E590P NAT(thuộc nhóm hạt nhựa Polyurethan)
Hạt nhựa-Dow 2355-87AOB
Hóa chất cho khuôn - Chất làm cứng khuôn - RECKLI PUR-ELAS TOMER A55 / TYPE K
Solucote 1051i-3-35 Hóa chất nhựa Polyurethan nguyên sinh dùng trong sơn
AS -628 (Polyurethane nguyen sinh )(1-29-2219-001)
AS -628 (Polyurethane nguyên sinh)(1-29-2219-001)
MCB000078 Nhựa PU-K-492A
Nguyên liệu sx keo dán: Hạt nhựa POLYURETHANE RESINS
Nguyên liệu sản xuất mực in - Nhựa Polyurethane Resin LP-598
Nguyên liệu Polyurethane dạng nguyên sinh dùng để sx tấm cách nhiệt: Suprasec 5005 (250 Kgs/ Drum). Hàng mới 100%
Nguyên liệu dùng trong ngành giầy: Polyete nguyên sinh UTE-5071T, MớI 100%
Nguyên liệu dùng trong ngành giầy: Polyuretan nguyên sinh UTI-4071T, MớI 100%
NGUYÊN LIệU DùNG TRONG NGàNH GIầY: POLYURETHANE NGUYÊN SINH JF-I-9422
Nguyên liệu dùng trong ngành giầy: SUC-10, MớI 100%
NEOTHANE 3402 (polyurethane dạng nguyên sinh )(1-39-0950-079)
NEOTIE 3202 (Polyurethane nguyên sinh)(1-39-0950-005)
NEOTIE 9202VH(Polyurethane nguyên sinh dạng rắn)(1-39-0950-019)
Dung dịch Polyurethane (Polyurethane nguyên sinh ) (POLYURETHANE SOLUTION) 2400-46-2
Dung dịch Polyurethane (Polyurethane nguyên sinh ) (POLYURETHANE SOLUTION) 400-1
Dung dịch Polyurethane (Polyurethane nguyên sinh ) (POLYURETHANE SOLUTION) 400-2
HSC-3001 ( Tiền polyurethane)
Nhựa polyurethane dạng nguyên sinh
Nhựa Polyurethane dạng nguyên sinh ANTIFOAM A (1 Tin x 1 kg). Hàng mới 100%
Nhựa polyurethane dạng nguyên sinh: DESMOPHEN A 450 BA/X
Nhựa Polyurethane dạng nguyên sinh: DU-A (mới 100%)
Nhựa polyurethane nguyên sinh dạng lỏng (CA-775LT) NPL sản xuất bao bì nhựa)
Nhựa Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng (Resin 1401-BA-80)
Nhựa Polyurethane nguyên sinh: 313
Nhựa Polyurethane Resin dạng nguyên sinh FLJ Aura 3910 Polyol
Nhựa Polyurethane Resin UE-947A dạng lỏng / RR-1004 - Nguyên liệu lắp ráp bộ phận điện xe máy Yamaha
Nhựa Urethane UA-290 nguyên sinh dạng lỏng
NPP-Reducer, chất kết dính mực thành phần chính là polyurethane dùng trong ngành in, hàng mới 100%
NP-UR bond, chất kết dính mực thành phần chính là polyurethane, dùng trong ngành in, hàng mới 100%
Voracor* CE 101 Isocyanate (Nhựa Polyurethan CE 101 dạng lỏng) (250Kgs/Thùng) (Dùng cho bình nước nóng)
Voracor* CR 895 Polyol (Nhựa Polyurethan CR 895 dạng lỏng) (210Kgs/Thùng) (Dùng cho bình nước nóng)
ZZ000-N0488 BINDEMEDEL (Polyurethane dạng lỏng)
Nhựa TPU 3695AU DPS101 nguyên sinh dạng miếng nhỏ (mới 100%)
Nhựa TPU nguyên sinh dạng miếng nhỏ (hàng mới 100%)
Nhựa TPU U-95AU10 nguyên sinh dạng miếng nhỏ (mới 100%)
Copolyme của urethal và acrilic nguyên sinh phân tán trong nước dùng trong mạ điện: CLEARLOK POLYMER SEALANT, hàng đóng 5 gallon/can x 50 can
Hóa chất dùng trong ngành sơn BYK-420 Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng
Hóa chất dùng trong ngành sơn BYK-LP N 20668 Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng
Hóa chất dùng trong ngành sơn BYK-LP N 21421 Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng
Basonat HI 100 Nhựa polyurethane dùng sản xuất sơn
Hóa chất tạo xốp cách nhiệt ORISONATE P50( Hàng mới 100%)
Hóa chất ORITHANE RG 2610 (POLYOL và hợp chất có chứa ISOCINATE ) dùng sản xuất mút xốp, đóng phuy 220 kg/ thùng, tổng cộng 100 thùng
Nhựa nguyên sinh polyuretan dạng lỏng dùng trong ngành sơn ADDITOL XL 6521 - 25 kg/thùng ( hàng mới 100% )
Nhựa nguyên sinh - EG7075A, Polyurethane-two component Resins, Hàng mới 100%
Nhựa nguyên sinh - EG7075B, Polyurethane-two component Resins, Hàng mới 100%
Nhựa nguyên sinh (dạng lỏng) Polyurethan (URECOM M300Q) Dùng trong CN SX giày da
HARDENER ( Dung môi làm cứng mực, dùng trong ngành in)
Hạt nhựa (polyurethan)-UH-71DU TPU Plastics
Hạt nhựa - U- 90 AU TPU plastics
Hạt nhựa - U-98AU TPU plastics
Hạt nhựa - UH-60DU 20 TPU pellet
Hạt nhựa - apilon 52 180r plastics
Hạt nhựa nguyên sinh TPU (Polyurethan)
Chất tạo màng Duranate 22A-75PX (Tiền Polyurethane hoà tan trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50%)
chất tạo mép vải tráng PVC H-5002 (polyurethan dạng nguyên sinh)
ANTI BLOCKING AGENT ( Chất làm cứng mực, dùng trong ngành công nghiệp in lụa)
AD-262 (EFKA-4009), là polyurethan biến tính nguyên sinh, dạng lỏng. 1 hộp = 19.0kgs
Tiền polyuretan (PPG)
Tiền polyurethane dạng nguyên sinh (CK-R-R14360)
Nhựa nguyên sinh dạng lỏng Plyurethan Takelac PP-9680
Nhựa nguyên sinh dạng lỏng Plyurethan Takenate I-7000
Nhựa lỏng alkyd nguyên sinh dạng lỏng # 807, 200kg/thùng, nguyên liệu sản xuất sơn.
Nhựa lỏng alkyd nguyên sinh dạng lỏng # 902, 200kg/thùng, nguyên liệu sản xuất sơn.
Nhựa lỏng nguyên sinh POLYRUTHANE MIX MATERIAL , Mới 100%
nhựa lỏng nguyên sinh polyurethane resin voracor CS1068 thùng 210kgs
Nhựa lỏng nguyên sinh(thùng 220kg) - POLYURETHANE RESIN
Nhựa DICDRY LX-405-A (POLYURETHANE, dạng lỏng)
Nhựa DICDRY SI-75 (tiền POLYURETHANE, dạng lỏng)
Nhựa Amino nguyên sinh dạng lỏng (Resin 7303-X-63)
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa : NC-695/4 (20 kg)
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa : NC-695/4 (25 kg)
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa : NC-825-A (20 kg)(mặt hàng FOC)
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa : NC-825-A (210 kg)
Nhùa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhùa :NC-272-A (210 kg)
Nhùa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhùa :NC-275A (210 kg)
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh WPF-030 POLYURETHANE ISOCYNATE
Nhựa Polyurethan nguyen sinh - DESMODUR BL 3175 SN (Hàng mới 100%)
Nhựa Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng CA-800D
Nhựa Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng CA-880LT
Nhựa Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng CX-2068
Nhựa Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng CX-2072
Nhựa polyurethan nguyên sinh dạng lỏng RE-1140 (F-130). 1 thùng = 200.0kgs
Nhựa Polyurethane (PU Injection resins UF-3000), dùng xử lý vết nứt trong ngành xây dựng. Hàng mới 100%
Nhựa Poly-urethane A55 loại K
Nhựa POLYURETHANE dạng lỏng ( dạng nguyên sinh ) VORACOR* CE 101 ISOCYANATE
Nhựa POLYURETHANE dạng lỏng ( dạng nguyên sinh ) VORACOR* CS 1068 POLYOL
Nhựa Polyurethane dạng lỏng nguyên sinh (UTI-4330), 230Kgs/Rum, hàng mới 100%
nhựa polyurethane dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất tấm cách nhiệt DALTOFOAM MM 67759 (POLYOL)
nhựa polyurethane dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất tấm cách nhiệt DALTOFOAM MM 67759-02 (POLYOL)
Nhựa Polyurethane Dạng Nguyên sinh :DESMODUR BL 3175 SN
Nhựa Polyurethane dạng nguyên sinh FUTURA 5321 FR PART A (1 drum x 245 kg). Hàng mới 100%
Nhựa Polyurethane dạng nguyên sinh FUTURA 5321 FR PART B (1 drum x 220 kg). Hàng mới 100%
Nhựa Polyurethane dạng nguyên sinh PORPLASTIC S675, hàng mới 100%
Nhựa polyurethane dạng nguyên sinh: DESMODUR L 75 ( 225 KG/DRUMS)
Nhựa polyurethane dạng nguyên sinh: DESMODUR L 75 (60 KG/DRUMS)
Nhựa Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng (Resin 242-XM-60)
Nhựa Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng (Resin 3304-X-70)
Nhựa Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng (Resin 3306-X-70)
Nhựa Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng (Resin 5065)
Nhựa Polyuretan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa, in DESMOPHEN A 760 BA/X ( Dạng lỏng) ( 200 Kg/ drum )
Nhựa Polyuretan nguyên sinh POLYESTER POLYOL TAKELAC PP-3100 , mới 100%
Nhựa Polyurethan Nguyên Sinh Dạng Lỏng CA-800D (Hàng Mới 100%)
Nhựa Polyurethane (PU Injection resins UF-3000), dùng xử lý vết nứt trong ngành xây dựng. Hàng mới 100%
nhựa polyurethane dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất tấm cách nhiệt ORITHANE RG 4550
Tiền Polyurethane dạng lỏng (SUV-1000)NLSX mực in
Tiền polyurethane trong dung môi hữu cơ,hàm lượng dung môi <50% (CA-880LT) NPL sản xuất bao bì nhựa)
nhựa lỏng nguyên sinh polyurethane resin C102A thùng 20kgs
nhựa lỏng nguyên sinh polyurethane resin C102B thùng 10kgs
nhựa lỏng nguyên sinh polyurethane resin C103A thùng 15kgs
nhựa lỏng nguyên sinh polyurethane resin C103B thùng 5kgs
nhựa lỏng nguyên sinh polyurethane resin C501A thùng 16kgs
nhựa lỏng nguyên sinh polyurethane resin C602A thùng 8kgs
nhựa lỏng nguyên sinh polyurethane resin C603B thùng 8kgs
Chất tiền polyisoxyanat(Suprasec 5005)
METTING AGENT( Chất làm đặc mực, dùng trong ngành in)
MIRAMER M-340 ( Tiền polyurthan)
AD-262 (EFKA-4009), là polyurethan biến tính nguyên sinh, dạng lỏng. 1 hộp = 19.0kgs
Chất Polyete polyol nguyên sinh, dạng lỏng (Daltofoam MH25602-02)
Chất Polyurethane làm vật liệu chống thấm trong xây dựng- TX 911A (9kgs/thùng x 52 thùng). Hàng mới 100%
Nhựa Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng (Resin 7203-X-60)
Nhựa Polyurethane nguyên sinh: 545-75 EA
Nhựa Polyurethane nguyên sinh: 548-81R
Nhựa Polyurethane nguyên sinh: 569
Nhựa polyurethane nguyên sinh: 691A
Nhựa polyurethane nguyên sinh: 691C
Nhựa Polyurethane nguyên sinh: C-104
Nhựa polyurethane nguyên sinh: F-854
Nhựa Polyurethane PENTENS PU - 108 (20Kg/Thùng) (Hàng mới 100%)
Nhựa Polyurethane Resin UE-947A dạng lỏng / RR-1004 - Nguyên liệu lắp ráp bộ phận điện xe máy Yamaha
Nhựa Polyurethane Resin UE-947B dạng lỏng / RR-1005 - Nguyên liệu lắp ráp bộ phận điện xe máy Yamaha
HV - 200 POLYISOCYANATE Polyurethane dạng nguyên sinh
HV-1000 THERMOPLASTIC POLYURETHANE (Polyurethane dạng nguyên sinh)
Isocyanate (Model ELASTOPOR*H 3610/0 , hàng mới 100%) , Hóa chất dùng cho sản xuất polyurethane áp theo mã được hướng dẫn tại công văn số 4785 và công văn số 2568/TCHQ-GSQL
AS-733(Polyurethane nguyên sinh dạng hạt)(1-29-2219-003)
Hóa chất tạo xốp cách nhiệt ORISONATE P50( Hàng mới 100%)
Hóa chất ORITHANE RG 2610 (POLYOL và hợp chất có chứa ISOCINATE ) dùng sản xuất mút xốp, đóng phuy 220 kg/ thùng, tổng cộng 100 thùng
Polyurethan dạng nguyên sinh ( Baymer 31 BC 005 l) , hàng mới 100%, dùng để sản xuất Tôn cách nhiệt PU
Polyurethane có thành phần Polymeric diphenylmethane diisocyanate dùng làm tay nấm ghế bằng PU(MIXTURE OLIGOMER OF DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE MR200)Hàng mới 100%
polyurethane dạng lỏng ,trong dung môi hữu cơ,hàm lượng dung môi <50% (PA-7350) NPL sản xuất bao bì nhựa)
Polyurethane dạng nguyên sinh ( UH 450 VF) NLSX mực in
Hạt nhựa Polyurethane (TPU). Mới 100%
Hạt nhựa-1185A TPU PLASTICS
Nguyên liệu dùng trong sản xuất sơn/keo: Polyurethane Etercure 6145-100
Nguyên liệu Polyurethane Resin dùng trong công nghiệp mộc (1 drum = 220 Kgs). Hàng mới 100%
Nguyên liệu làm keo BAYPRENE 320-1 (Poly-2-Chlorobutadiene-1,3)
HSC-3001 ( Tiền polyurethane)
Nguyên liệu sản xuất keo : Nhựa PU nguyên sinh dạng lỏng Water-bron Polyurethanes.20kg/thùng), Mới 100%
Nguyên liệu sản xuất mực sơn: nhựa Polyurethan dạng nguyên sinh SP-95
Nguyên liệu sản xuất Polyurethane URECOM M300Q mới 100%230kg/thùng
Nguyên liệu sản xuất Polyurethane: Daltofoam MP 50218 (Polyol) hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất Polyurethane: Daltofoam MR 40619 (Polyol) hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất Polyurethane: Suprasec 5005 ( Isocyanate ) hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất Polyurethane: Voracor CE 101Isocyanate hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất Polyurethane: Voracor CR 765 Polyol hàng mới 100%
Hợp chất Isocyanate MDI CM-2 chứa Nitơ, dạng lỏng, màu nâu,(240Kg/thùng) dùng để sản xuất nệm (POLYURETHANE) ghế xe ôtô.
Basonat HI 100 Nhựa polyurethane dùng sản xuất sơn
Nhựa lỏng POLYURETHAN: CM - 11(ISOCYANATE). Hàng mới 100%
Nhựa lỏng POLYURETHAN: CM - 2(ISOCYANATE). Hàng mới 100%
Nhựa lỏng POLYURETHAN: CP 105-1(POLYOL). Hàng mới 100%
Nhựa lỏng POLYURETHAN: CP102 BS-2(POLYOL). Hàng mới 100%
Nhựa polyuretan trong dung môi hữu cơ (CK-R-R14040)
Nhựa Polyurethan dạng lỏng (DALTOFLEX JC 89917)
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa : CA-916 (21 kg)
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa : NC-260/805A (210 kg)
Nhựa PU nguyên sinh ( PU Resin ) Grade - 235 EX
Nhựa PU nguyên sinh ( PU Resin ) Grade - 75 EX
HOT MELT ( Chất làm cứng mực, dùng trong ngành in)
HSC-3001 ( Tiền polyurthan)
RA-5000 (polyurretan dạng nguyên sinh)
Hóa chất POLYURETHAN ( Elastopor H3610/0 C-B ), có chứa chất Isocyanate dùng để sản xuất mút xốp , đóng phuy 250kg/thùng, tổng là 160 thùng.
Dung dịch Polyol CP105-1, dạng lỏng, màu trắng, (210Kg/thùng) dùng để sản xuất nệm ghế xe ôtô.
Dung dịch Polyol CP105-1, dạng lỏng, màu trắng, (210Kg/thùng) dùng để sản xuất nệm(POLYURETHANE) ghế xe ôtô.
Nguyên liệu dùng trong ngành giầy: Polyete nguyên sinh UTE-5071T, MớI 100%
Dung dịch Polyurethane (Polyurethane nguyên sinh ) (POLYURETHANE SOLUTION) 2400-46-1
Nhựa Polyurethan dạng lỏng 2424 (X)
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa : CA-26 (20 kg)
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa : NC-260/805-A (210 kg)
Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa : NC-272A (210 kg)
Nhựa nguyên sinh (dạng lỏng) Polyurethan (URECOM M300Q) Dùng trong CN SX giày da
Nhựa lỏng alkyd nguyên sinh dạng lỏng # 902, 200kg/thùng, nguyên liệu sản xuất sơn.
Nhựa lỏng alkyd nguyên sinh dạng lỏng # 807, 200kg/thùng, nguyên liệu sản xuất sơn.
Copolyme của urethal và acrilic nguyên sinh phân tán trong nước dùng trong mạ điện: CLEARLOK POLYMER SEALANT, hàng đóng 5 gallon/can x 50 can
4-4 DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE
POLY URETHANE RESIN SV 24, nhựa poly urethane nguyên sinh dạng lỏng, mới 100%.
Chất kết dính Polyurethan sử dụng làm đường chạy sân thể thao. PU AHESIVE( dùng làm đường Pit)
Chất kết dính Polyurethan sử dụng làm đường chạy sân thể thao. PU AHESIVE(SELF-PATTEN) ( sử dụng làm chất phủ lên đường chạy)
Chất làm khô sơn HD-77 Hexamethylene polyisocyanate tiền polyurethane
MCB000078 Nhựa PU-K-492A
Polyol (Model ELASTOPOR*MH 1153 C-A - hàng mới 100%) , Hóa chất dùng cho sản xuất polyurethane áp theo mã được hướng dẫn tại công văn số 4785 và công văn số 2568/TCHQ-GSQL
Nhựa acrylac dạng lỏng - Desmolux U 200 (Dùng trong SX sơn)
SOFLAN A75-53 (Polyurethan dạng nguyên sinh thành phần A) (1 Thùng = 15kg)
SOFLAN B75-53G (Polyurethan dạng nguyên sinh thành phần B) (1 Thùng = 18kg)
POLYURETHAN Dùng để sản xuất tấm cách nhiệt. Kí hiệu ELASTOPOR H3610/0 C - B , 220 kg/thùng,Hàng mới 100%
POLYURETHAN Dùng để sản xuất tấm cách nhiệt. Kí hiệu ELASTOPOR MH6039 C - A , 220 kg/thùng, Hàng mowis100%
Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng Afcona 4010 . Hàng mới 100%
Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng Afcona 4201 . Hàng mới 100%
Polyurethan nguyên sinh, dạng lỏng (DISPERBYK 182)
Polyurethan nguyên sinh, dạng lỏng ADDTIVE DISPERSING AGENT A-9028 (NLSX mực in)
Polyurethan nguyên sinh, dạng lỏng POLYURETHANE RESIN R-054 (NLSX mực in)
Polyurethan nguyên sinh, dạng lỏng ZZ000-R0962
Polyurethan Resin PU 50. Nhựa nguyên sinh dạng lỏng dùng trong CN sơn. Mới 100%.
POLYURETHANE ( JF-I-6008 ) ( Polyurethane dạng nguyên sinh, lỏng )
Polyurethane nguyên sinh dạng lỏng(M-50) NLSX mực in
URECOM M300Q(POLYURETHANE dạng nguyên sinh lỏng)
Hạt nhựa Urethane Miractran E590P NAT(thuộc nhóm hạt nhựa Polyurethan)
Polyurethane VORACOR CR 765 POLYOL (210Kg/thùng) dùng để cách nhiệt cho tủ lạnh. Mới 100%
Polyurethanes dạng nguyên sinh dùng để sx tấm cách nhiệt: ELASTOPOR MH 2149 C-A (1DRUM = 200KGS)
POLYURETHANES(CH-315) (polyurethane nguyên sinh dạng lỏng)
Nhựa Urethane UA-290 nguyên sinh dạng lỏng
RA-5000 (polyurretan dạng nguyên sinh)
POLY URETHANE FOAM 75, nhựa poly urethane nguyên sinh dạng lỏng, mới 100%.
POLY URETHANE RESIN PU 75, nhựa poly urethane nguyên sinh dạng lỏng, mới 100%.
POLY URETHANE RESIN PU 80, nhựa poly urethane nguyên sinh dạng lỏng, mới 100%.
Plyurethan, 3M 2130B, Size: B 7.60Z ( 217GM).
Hóa chất dùng trong công nghiệp, 200Kg/Drum (Coronate 2604). Hàng mới 100%
Hóa chất dùng trong công nghiệp, 200Kg/Drum (Coronate 2607). Hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất Polyurethane: Daltofoam MP 50218 (Polyol) hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất Polyurethane: Suprasec 5005 ( Isocyanate ) hàng mới 100%
Nguyên liệu sx sơn: ACRYSOL (TM) RM-825 (Nhựa polyurethan dạng nguyên sinh)
RA-5000 (polyuretan dạng nguyên sinh)
Hạt nhựa - NB-65DU TPU plastics
Hạt nhựa - U- 90 AU TPU plastics
Hạt nhựa (polyurethan dạng nguyên sinh) - 695A TPU plastics
Chất chống dính"903;20kgs/thùng); (polyurethan nguyên sinh dạng lỏng)
Nguyên liệu Polyurethane dạng nguyên sinh dùng để sx tấm cách nhiệt: Suprasec 5005 (250 Kgs/ Drum). Hàng mới 100%
DESMODUR N 75 MPA/X (Polyurethan- nguyên liệu dùng trong ngành sơn)
Tiền polyuretan dạng nguyên sinh (CK-R-R14360)
Tiền polyuretan dạng nguyên sinh (TRIXENE ASF)
Polyurethane VORACOR CD 1008 POLYOL, Mới 100%
Chất đóng sắn nhựa nguyên sinh polyrethan mới 100%
Chất chống dính"S890;10kgs/thùng); (polyuretan nguyên sinh dạng lỏng)
Keo trương nở PU UF-3000-polyurethan injection foam, mode: UF - 3000 (20kg/thùng) - hàng mới 100%
Nhựa polyuretan dạng nguyên sinh CONIPUR 79 POLYURETHANE RESIN
Nhựa Polyuretan nguyên sinh POLYESTER POLYOL TAKELAC PP-3450 , mới 100%
Nhựa Polyuretan nguyên sinh POLYETHER POLYOL TAKELAC PP-9690V , mới 100%
Tiền polyuretan dạng nguyên sinh (TRIXENE BI 7982)
Tiền polyurethan dạng nguyên sinh SAV-DI 157IP / SAVDI157IP
Isocyanate (Model ELASTOPOR*H 3610/0 C-B , hàng mới 100%)
ZZ000-N0488 BINDEMEDEL (Polyurethane dạng lỏng)
UA-9600 ( Tiền polyurthan)
UA-9600 (Tiền polyurethan)
NEOTIE 3200H(Polyurethane dạng nguyên sinh)(1-39-0950-083)
Polyurethan Resin PU 50. Nhựa nguyên sinh dạng lỏng dùng trong CN sơn. Mới 100%.
POLYURETHANE RESIN D1001 - Nhựa dạng nguyên sinh dùng trong ngành sơn
BAYMER 31 BC 005 I ( Polyether Polyol ), hóa chất sản xuất tấm cách nhiệt POLYURETHANE dùng cho hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp. Hàng mới 100%
RE-1068 (PU612T) Nhựa polyurethan nguyên sinh dạng lỏng. 1 thùng = 200.0 kgs.
Nhựa nguyên sinh polyuretan dạng lỏng dùng trong ngành sơn ADDITOL XL 6521 - 25 kg/thùng ( hàng mới 100% )
Chất chống dính"S890;10kgs/thùng); (polyuretan nguyên sinh dạng lỏng)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic