cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Hợp đồng chuyển giao công nghệ (đồ uống có cồn)/ Technology Transfer Agreement
 • 8059
 • 115


Chuyển giao công nghệ là một giao dịch dân sự, được thực hiện qua cơ chế hợp đồng mà theo đó, bên có quyền chuyển giao công nghệ sẽ chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ cho bên tiếp nhận theo phương thức và các điều kiện do các bên thỏa thuận.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa và giải thích; Điều 2. Chỉ định; Điều 3. Lãnh thổ và sử dụng công nghệ; Điều 4. Chuyển giao công nghệ; Điều 5. Biệt phái chuyên gia nước ngoài; Điều 6. Cung cấp [ ]; Điều 7. Bảo trì thiết bị; Điều 8. Tiêu chuẩn chất lượng và kiểm tra; Điều 9. Cải tiến và đổi mới; Điều 10. Nghĩa vụ; Điều 11. Trách nhiệm và bồi thường; Điều 12. Thời hạn và chấm dứt hợp đồng; Điều 13. Bảo hành; Điều 14. Phí chuyển giao công nghệ và các chi phí khác; Điều 15. Bảo mật; Điều 16. Bất khả kháng; Điều 17. Các trường hợp vi phạm; Điều 18. Chuyển nhượng; Điều 19. Vô hiệu từng phần; Điều 20. Nhất trí hoàn toàn và sửa đổi; Điều 21. Trọng tài; Điều 22. Luật điều chỉnh; Điều 23. Thông báo; Điều 24. ; Điều khoản thực hiện


Hợp đồng quảng cáo sản phẩm trên truyền hình
 • 6389
 • 62


HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN TRUYỀN HÌNH này có các điều khoản sau: Điều 1. Nội dung công việc; Điều 2. Tác phẩm quảng cáo; Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A; Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B; Điều 5. Phí dịch vụ và thanh toán; Điều 6. Bảo mật và không xung đột về lợi ích; Điều 7. Không chuyển nhượng; Điều 8. Trường hợp bất khả kháng; Điều 9. Chấm dứt hợp đồng; Điều 10. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp; Điều 11. Các ; Điều khoản chung; Phụ lục 1: LỊCH ĐĂNG KÝ PHÁT SÓNG


Hợp Đồng Gia Công Sản Phẩm (Hàng thời trang may mặc)/ Custom Manufacturing Agreement
 • 11144
 • 73


HỢP ĐỒNG GIA CÔNG SẢN PHẨM này có các điều khoản sau: Điều 1. Sản Xuất Sản Phẩm; Điều 2. Lập Kế Hoạch Sản Xuất; Điều 3. Việc Thanh Toán Và Thuế Đối Với Việc Sản Xuất Sản Phẩm; Điều 4. Giới Hạn Về Việc Bán Sản Phẩm; Điều 5. Kiểm Soát Chất Lượng; Điều 6. Kiểm Soát Hoạt Động Sản Xuất Và Tồn Kho; Điều 7. Bảo Trì Phương Tiện Sản Xuất; Điều 8. Nhãn Hiệu, Tên Thương Mại Và Thiết Kế; Điều 9. Thông Tin Mật; Điều 10. Không Chuyển Nhượng Hợp Đồng; Điều 11. Thời Hạn Và Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 12. Thu Nhận Sản Phẩm Sau Khi Chấm Dứt Thoả Thuận; Điều 13. Bảo Hiểm Và Bồi Thường; Điều 14. Quan Hệ Bên Ký Kết Hợp Đồng Độc Lập; Điều 15. Trường Hợp Bất Khả Kháng; Điều 16. Các Thông Báo; Điều 17. Thỏa Thuận Tổng Quan; Điều 18. Luật Áp Dụng; Điều 19. Giải Quyết Tranh Chấp


Văn bản cho phép sử dụng độc quyền tên và hình ảnh cá nhân/ Talent Consent and Release Form
 • 12666
 • 75


Theo đây, tôi cấp cho Công tycùng với các chi nhánh, công ty liên kết, người đại diện hợp pháp, đại lý và những người được Công ty [ ] ủy quyền, quyền vĩnh viễn không hủy ngang và không hạn chế trong việc sử dụng và xuất bản tên của tôi (hoặc bất kỳ một nghệ danh nào) hoặc hình ảnh cá nhân của tôi dưới bất kỳ hình thức và phương tiện truyền thông nào được sử dụng, trong thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai, thể hiện trên ảnh chụp, phim, phương tiện điện tử, băng, ...


Thỏa Thuận Tài Trợ Người Lao Động Mua xe/ Agreement on Sponsoring the Employee to Purchase Vehicle
 • 818
 • 20


Nhân Viên theo đây đề nghị với Công ty và Công ty đồng ý với đề nghị của Nhân Viên về việc Công ty sẽ mua một chiếc Xe cho Nhân Viên sử dụng. Nhân viên sẽ được quyền chọn lựa chiếc Xe mà mình muốn mua.


Thoả Thuận Ghi Nhớ Thuê Mặt Bằng (Thành lập Cty)/ MOU ON SURFACE RESERVATION
 • 3635
 • 49


Bên Cho Thuê đồng ý cho Bên Thuê đặt chỗ thuê mặt bằng cho mục đích sử dụng làm văn phòng và mục đích khác phù hợp với công năng sử dụng của toà nhà do các bên thoả thuận tùy từng thời điểm, với các điều khoản và điều kiện chính được thỏa thuận tại Thoả Thuận Ghi Nhớ này


HỢP ĐỒNG LI-XĂNG NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
 • 3896
 • 71


Li- xăng nhãn hiệu là một giao kết hợp đồng mà dựa vào đó một chủ thể được sử dụng nhãn hiệu của một chủ thể khác một cách hợp pháp để gắn lên sản phẩm/ dịch vụ của mình hoặc đơn thuần chỉ là sử dụng trong quá trình kinh doanh của mình. Đổi lại, bên sử dụng nhãn hiệu (Bên được Li Xăng) sẽ phải trả một khoản phí li xăng cho bên chủ sở hữu nhãn hiệu (Bên giao li-xăng), khoản phí sẽ do các bên thỏa thuận và theo quy định của pháp luật. thông trường được tính trên phần trăm giá bán sản phẩm/ dịch vụ được gắn nhãn hiệu được li- xăng. 


Hợp đồng đại lý phân phối/ Agency Agreement
 • 22478
 • 246


HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI này có các điều khoản: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Ủy thác và phạm vi ủy thác; Điều 3. Hàng hoá, chất lượng, số lượng và bao bì; Điều 4.Giao nhận hàng, vận chuyển, chuyển giao rủi roĐiều 5. Giá, thanh toán, thưởngĐiều 6.Bảo đảm thanh toánĐiều 7.Đảm bảo hoạt động của nhà phân phốiĐiều 8.Trách nhiệm của bên AĐiều 9.Trách nhiệm của nhà phân phốiĐiều 10. Quyền sở hữu trí tuệĐiều 11. Cung cấp thông tin, khuyến mãi và quảng cáo; Điều 12. Báo cáo và lưu giữ hồ sơ; Điều 13. Tính bảo mật; Điều 14. Đơn phương chấm dứt hợp đồng; Điều 15. Chấm dứt hợp đồng; Điều 16. Sự kiện bất khả kháng; Điều 17. Luật áp dụng và thẩm quyền tài phán; Điều 18. Điều khoản chung; Điều 19. Các điều khoản thi hành khác


Hợp đồng thuê gian hàng trong Trung tâm thương mại
 • 14992
 • 74


HỢP ĐỒNG THUÊ GIAN HÀNG TRONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI này có các điều khoản sau: Điều 1. Phần diện tích thuê; Điều 2. Thời hạn hợp đồng và gia hạn; Điều 3. Tiền thuê; Điều 4. Phí dịch vụ; Điều 5. Thuế; Điều 6. Các dịch vụ và tiện nghi; Điều 7. Sửa chữa và bảo dưỡng; Điều 8.  Thanh toán; Điều 9. Tiền đặt cọc; Điều 10.Kiểm kê và những thay đổi với phần diện tích thuê; Điều 11.Cam kết; Điều 12. Bảo hiểm của bên thuê; Điều 13.  Ra vào; Điều 14. Vi phạm hợp đồng; Điều 15. Ngày hiệu lực và chấm dứt hợp đồng; Điều 16. Trường hợp bất khả kháng; Điều 17. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp; Điều 18. Nội quy; Điều 19. Thông báo; Điều 20. Các điều khoản khác


Thỏa thuận về Điều khoản và Điều kiện cung cấp dịch vụ/General Terms and Conditions on Service Provision
 • 1971
 • 53


THỎA THUẬN VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ này có các điều khoản sau: Nhãn mác và Đóng gói; Điều 4. Giao nhận và Kiếm tra Dịch Vụ/Sản Phẩm Cung Ứng; Điều 5. Giá Trị Hợp Đồng, Tiền Cọc và Thanh Toán; Điều 6; Thời hạn hợp đồng; Điều 7. Bảo Trì và Bảo Hành Dịch Vụ/Sản Phẩm; Điều 8: Quyền và trách nhiệm của các bên; Điều 9. Chấm dứt hợp đồng, Bồi thường thiệt hại và Phạt vi phạm; Điều 10: Bất khả kháng; Điều 11: Bảo mật thông tin; Điều 12: Các điều khoản chung