cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 1
Loại khác
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VII Chương 39 39161020 Dạng thanh, que và các dạng hình
2 Phần VII Chương 39 39229090 Loại khác
3 Phần VII Chương 39 39239090 Loại khác
4 Phần X Chương 49 49089000 Loại khác
5 Phần VIII Chương 42 42021299 Loại khác
6 Phần VII Chương 39 39253000 Cửa chớp, mành che (kể cả mành chớp lật) và các sản phẩm tương tự và các bộ phận của nó
7 Phần VII Chương 39 39252000 Cửa ra vào, cửa sổ và khung của chúng và ngưỡng cửa ra vào
8 Phần VII Chương 39 39261000 Đồ dùng trong văn phòng hoặc trường học
9 Phần VII Chương 39 39181019 Loại khác
10 Phần VII Chương 39 39189099 Loại khác
11 Phần VII Chương 39 39249090 Loại khác
12 Phần VII Chương 39 39262090 Loại khác
13 Phần VII Chương 39 39241090 Loại khác
14 Phần XVI Chương 84 84818063 Loại khác
15 Phần XV Chương 82 82055900 Loại khác
16 Phần VII Chương 39 39259000 Loại khác
17 Phần VIII Chương 42 42029290 Loại khác
18 Phần XX Chương 96 96031020 Chổi
19 Phần VII Chương 39 39219010 Từ sợi lưu hóa
20 Phần VII Chương 39 39269059 Loại khác
21 Phần VII Chương 40 40169390 Loại khác
22 Phần XVI Chương 84 84159019 Loại khác
23 Phần XVI Chương 84 84229090 Loại khác
24 Phần XVI Chương 84 84248920 Đầu bình phun, xịt có gắn vòi
25 Phần XVI Chương 84 84485900 Loại khác
26 Phần XVI Chương 84 84829900 Loại khác
27 Phần XVI Chương 84 84836000 Ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng)
28 Phần XVI Chương 85 85030090 Loại khác
29 Phần XVI Chương 85 85177021 Của điện thoại di động (cellular telephones)
30 Phần XVI Chương 85 85365099 Loại khác
31 Phần XVI Chương 85 85423100 Đơn vị xử lý và đơn vị điều khiển, có hoặc không kết hợp với bộ nhớ, bộ chuyển đổi, mạch logic, khuếch đại, đồng hồ thời gian và mạch định giờ, hoặc các mạch khác
32 Phần XVI Chương 85 85423200 Bộ nhớ
33 Phần XVI Chương 85 85423300 Mạch khuếch đại
34 Phần XVI Chương 85 85423900 Loại khác
35 Phần XVI Chương 85 85472000 Phụ kiện cách điện bằng plastic