cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 1
Loại khác
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Băng gai móc bằng nhựa... (mã hs băng gai móc bằ/ mã hs của băng gai móc)
Ca nhựa 5L có vạch... (mã hs ca nhựa 5l có v/ mã hs của ca nhựa 5l c)
Đai ốc (bằng nhựa)... (mã hs đai ốc bằng nh/ mã hs của đai ốc bằng)
ELEMENT-HOLDER- Giá đỡ... (mã hs elementholder/ mã hs của elementhold)
Filim ép nhiệt bằng nhựa... (mã hs filim ép nhiệt/ mã hs của filim ép nhi)
Gá bằng nhựa 60*42*9T... (mã hs gá bằng nhựa 60/ mã hs của gá bằng nhựa)
Hạt chốt dây bằng nhựa... (mã hs hạt chốt dây bằ/ mã hs của hạt chốt dây)
Inner- Miếng chèn... (mã hs inner miếng ch/ mã hs của inner miếng)
Jack- Chấu nối tiếp xúc... (mã hs jack chấu nối/ mã hs của jack chấu n)
Kẹp nhựa A2XM628200... (mã hs kẹp nhựa a2xm62/ mã hs của kẹp nhựa a2x)
'-#&Vỏ bọc sản phẩm tản nhiệt từ A71 dạng cuộn,Rộng 56mm, Dầy 3.0mm, Dài 24640mm,(800 EA/cuộn) bằng nhựa.TX theo mục hàng số 3 TK 103067806110 A12 Ngày 24/12/2019... (mã hs #&vỏ bọc sản/ mã hs của #&vỏ bọc s)
Under Joint (2pcs/set)- Sản phẩm giá đỡ bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs under joint 2p/ mã hs của under joint)
CA-5 Kenki Upper- Sản phẩm (lưới) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs ca5 kenki uppe/ mã hs của ca5 kenki u)
CA5,7,10 Effluent Pump Tank (Outflow)- Sản phẩm (thùng thoát nước) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs ca5710 efflue/ mã hs của ca5710 eff)
HEM-7122-AU START BUTTON BTP010 (Nút nhấn bằng nhựa, dùng cho máy đo huyết áp)... (mã hs hem7122au sta/ mã hs của hem7122au)
PSHR1364ZA/V1: Miếng nhựa cố định loa trong điện thoại tổng đài, kích thước (35.7mm x 13mm) ... (mã hs pshr1364za/v1/ mã hs của pshr1364za/v)
CE-10 Contact Fix Plate (2 pcs/set)- Sản phẩm giá đỡ bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs ce10 contact f/ mã hs của ce10 contac)
PCN Anaerobic Stage Support- Sản phẩm (bệ lưới) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs pcn anaerobic s/ mã hs của pcn anaerobi)
CSL FRP Channel- Sản phẩm thanh chắn bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs csl frp channel/ mã hs của csl frp chan)
Anaerobic Upper 300- Sản phẩm (lưới ngăn trên 300) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs anaerobic upper/ mã hs của anaerobic up)
FCX12-25C Disinfectant Tank Part 1- Sản phẩm bể khử trùng của hệ thống xử lý nước thải bằng nhựa composite... (mã hs fcx1225c disin/ mã hs của fcx1225c di)
Flat bar (4000mm x 50mm) (Daiei)- Sản phẩm thanh nhựa chắn nước của hệ thống xử lý nước thải bằng nhựa Composite ... (mã hs flat bar 4000m/ mã hs của flat bar 40)
Dia.600 MANHOLE COVER- Sản phẩm nắp đậy bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs dia600 manhole/ mã hs của dia600 manh)
Angle (4,000mm x 50mm x 50mm)- Sản phẩm thanh nhựa chắn nước của hệ thống xử lý nước thải bằng nhựa Composite ... (mã hs angle 4000mm/ mã hs của angle 4000)
540 x 1145 MANHOLE COVER- Sản phẩm nắp đậy bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs 540 x 1145 manh/ mã hs của 540 x 1145 m)
600 x 1000 MANHOLE COVER- Sản phẩm nắp đậy bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs 600 x 1000 manh/ mã hs của 600 x 1000 m)
Non Wax Angle (4,000mm x 65mm x 65mm)- Sản phẩm thanh nhựa chắn nước của hệ thống xử lý nước thải bằng nhựa Composite ... (mã hs non wax angle/ mã hs của non wax angl)
850 x 1400 MANHOLE COVER- Sản phẩm nắp đậy bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs 850 x 1400 manh/ mã hs của 850 x 1400 m)
1145 x 1145 MANHOLE COVER- Sản phẩm nắp đậy bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs 1145 x 1145 man/ mã hs của 1145 x 1145)
02865 #&Miếng đệm K000T317002 bằng nhựa để sản xuất đồng hồ (chi tiết xuất thanh lý theo CV đính kèm)... (mã hs 02865 #&miếng đ/ mã hs của 02865 #&miến)
BUSH (PAD) Miếng đệm bằng nhựa P30901000... (mã hs bush pad miến/ mã hs của bush pad m)
IDLE GEAR Bánh răng nhựa của máy in PJ0A20410... (mã hs idle gear bánh/ mã hs của idle gear bá)
GUIDE- HARNESS Giá nhựa dẫn dây điện 032E 43720... (mã hs guide harness/ mã hs của guide harne)
Chèn ổ dù bằng nhựa... (mã hs chèn ổ dù bằng/ mã hs của chèn ổ dù bằ)
EP63-00433A Miếng bảo vệ bằng nhựa... (mã hs ep6300433a miế/ mã hs của ep6300433a)
EC64-00010A Miếng bảo vệ bằng nhựa ... (mã hs ec6400010a miế/ mã hs của ec6400010a)
RING STOPPER Miếng gá, đỡ bằng nhựa 3V2A806250 01(Linh kiện nhựa cho máy in, máy fax.)... (mã hs ring stopper mi/ mã hs của ring stopper)
LINK-TRAY Miếng nhựa liên kết các bộ phận012E 20552(Linh kiện nhựa cho máy in, máy fax.)... (mã hs linktray miếng/ mã hs của linktray mi)
P COVER-BT BK 621724400 BK(Linh kiện nhựa cho máy in, máy fax.)... (mã hs p coverbt bk 6/ mã hs của p coverbt b)
822E 19972 Linh kiện bằng nhựa dùng cho máy in... (mã hs 822e 19972 linh/ mã hs của 822e 19972 l)
Đai nẹp cố định VS-22... (mã hs đai nẹp cố địn/ mã hs của đai nẹp cố)
Co nhựa dùng cho máy lạnh LDJ-70-W... (mã hs co nhựa dùng c/ mã hs của co nhựa dùn)
CEN 5 ADVECTION BAFFLE B- Sản phẩm vách ngăn bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs cen 5 advection/ mã hs của cen 5 advect)
25 PCN ZR filtering Upper 720- Sản phẩm (lưới lọc ngăn trên 720) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải... (mã hs 25 pcn zr filte/ mã hs của 25 pcn zr fi)
BMV039 Đầu nối bằng nhựa thuộc tk 102859421600 ngày 09/09/2019 dòng hàng số 40... (mã hs bmv039 đầu nối/ mã hs của bmv039 đầu n)
REFLECTOR REF-C110-3... (mã hs reflector refc/ mã hs của reflector re)
RC00Q008-307240#&Khối gá bằng nhựa KT 40*20*20mm... (mã hs rc00q008307240/ mã hs của rc00q008307)
Accessories DGE Prosecure Safe Cover 1600-Phụ kiện của cảm biến: nắp nhựa... (mã hs accessories dge/ mã hs của accessories)
KO-BB JIKU trục xoay cây chải lông mi (SPINDLE)... (mã hs kobb jiku trục/ mã hs của kobb jiku t)
PNBH1027ZA1K108/V1: Nút bấm điện thoại bằng nhựa (46.9*56.3mm)... (mã hs pnbh1027za1k108/ mã hs của pnbh1027za1k)
PNUV1080ZB/V1: Thanh nối bằng nhựa (259.3*45.1mm)... (mã hs pnuv1080zb/v1/ mã hs của pnuv1080zb/v)
PNKE2032ZA1K108/V1: Chân đế điện thoại bằng nhựa (142.78*142.08mm)... (mã hs pnke2032za1k108/ mã hs của pnke2032za1k)
ABLUM ĐỰNG CD/DVD... (mã hs ablum đựng cd/d/ mã hs của ablum đựng c)
Fan Holder RRC4-7978 bằng nhựa của máy in... (mã hs fan holder rrc4/ mã hs của fan holder r)
Đúc vỏ cụm quay ngang camera quan sát, bằng nhựa. FC29-012350A... (mã hs đúc vỏ cụm quay/ mã hs của đúc vỏ cụm q)
S46 Nắp mạch mềm MON-4- S46 MONFPCB COVER-4... (mã hs s46 nắp mạch mề/ mã hs của s46 nắp mạch)
ZIPPER PULLER- ĐẦU KHÓA KÉO-HS 2019 30MM... (mã hs zipper puller/ mã hs của zipper pulle)
FiberGlass for Engineering Purposes... (mã hs fiberglass for/ mã hs của fiberglass f)
DH-MPB2 Shinchyaku lõi di động cây kẻ mắt (CORE ZIP)... (mã hs dhmpb2 shinchy/ mã hs của dhmpb2 shin)
ZA-MPB Shinchyaku lõi di động cây tô mắt (CORE ZIP)... (mã hs zampb shinchya/ mã hs của zampb shinc)
ET-BB4 JIKU (SPINDLE- trục xoay cây kẻ mắt)... (mã hs etbb4 jiku sp/ mã hs của etbb4 jiku)
MJ-AM JIKU (SPINDLE- trục xoay cây kẻ mắt)... (mã hs mjam jiku spi/ mã hs của mjam jiku)
CP-R4 Jiku trục xoay cây kẻ mắt (SPINDLE)... (mã hs cpr4 jiku trục/ mã hs của cpr4 jiku t)
NA-R3 JIKU (SPINDLE- trục xoay cây kẻ mắt)... (mã hs nar3 jiku spi/ mã hs của nar3 jiku)
IP-R8 JIKU (SPINDLE- trục xoay cây kẻ mắt)... (mã hs ipr8 jiku spi/ mã hs của ipr8 jiku)
IE-R JIKU (SPINDLE-Trục xoay cây kẻ mắt)... (mã hs ier jiku spin/ mã hs của ier jiku s)
PNYF1129ZA3H577/V1: Vỏ điện thoại bằng nhựa (159mm x 49.22mm)... (mã hs pnyf1129za3h577/ mã hs của pnyf1129za3h)
PSKL1017YA1H393/V3: Chân đế điện thoại tổng đài bằng nhựa, kích thước (146.6mm x 39.2mm) ... (mã hs pskl1017ya1h393/ mã hs của pskl1017ya1h)
KỆ DI ĐỘNG ĐỰNG ĐĨA DVD (BẰNG NHỰA)... (mã hs kệ di động đựng/ mã hs của kệ di động đ)
Phụkiệncốđịnhdâybằngnhựa 1194. Hàng mới 100%... (mã hs phụkiệncốđịnhdâ/ mã hs của phụkiệncốđịn)
K-GE 30X50... (mã hs kge 30x50/ mã hs của kge 30x50)
BD407400 Phím REC máy ghi âm _ BD4074000000 REC-KNOB, tái xuất thuộc TK:102997140260/E11, ngày 19/11/2019, mục 22... (mã hs bd407400 phím r/ mã hs của bd407400 phí)
WD152100 Nút trang trí bằng nhựa dùng trong máy ảnh _ WD1521000000 593REAR-DIAL-DECO, tái xuất thuộc TK:103050851740/E11, ngày 16/12/2019, mục 33... (mã hs wd152100 nút tr/ mã hs của wd152100 nút)
WC208400 Vòng trang trí bằng nhựa dùng trong máy ảnh _ WC2084000000 2277-Barrier Decoration-SLV, tái xuất thuộc TK:103022209400/E11, ngày 02/12/2019, mục 3... (mã hs wc208400 vòng t/ mã hs của wc208400 vòn)
WC359400 Khung S bằng nhựa dùng trong ống kính máy ảnh _ WC3594000000 L042-S FRAME, tái xuất thuộc TK:102091989640/E11, ngày 02/07/2018, mục 21... (mã hs wc359400 khung/ mã hs của wc359400 khu)
VN605700 Khung 5G bằng nhựa của máy ảnh _ VN6057000000 L026-5G Frame, tái xuất thuộc TK:102770070321/E11, ngày 22/07/2019, mục 33... (mã hs vn605700 khung/ mã hs của vn605700 khu)
WD430400 Cửa sổ màn hình bằng nhựa dùng trong máy ảnh _ WD4304000009 603MONITOR-WINDOW, tái xuất thuộc TK:102683779440/E11, ngày 05/06/2019, mục 1... (mã hs wd430400 cửa sổ/ mã hs của wd430400 cửa)
Magnet Assembly JIG/Jig lắp ráp nam châm, bằng nhựa dùng trong sản xuất.Model:AMT-J-2019, số seri: C-1-01-2019-001/02/03/04/05/06/07/08/09/10.Nhà sx:GREEN LASER,hàng qua sử dụng,sx 2019... (mã hs magnet assembly/ mã hs của magnet assem)
302RV29050 Khớp nối bằng nhựa(Phụ kiện máy in)37 x 9.1 x 22.4mm... (mã hs 302rv29050 khớp/ mã hs của 302rv29050 k)
IM-PL10 OSHIBO (RBK)PUSH SPINDLE-Trục đẩy xoay cây kẻ mắt)... (mã hs impl10 oshibo/ mã hs của impl10 oshi)
Chụp cao su dùng cho tủ điện
Miếng lót bằng plastic - THERMAL SHEET
Dây treo nhãn bằng nhựa
Tấm màng nhựa dùng làm trần chưa gia cố BS02041B nhãn hiệu Normalu
Tấm nhựa Polymer Etylen hình mạng tổ ong (PRS- NEOWEB 356 050 14PS-A)
 Tấm nhựa Polymer Etylen hình mạng tổ ong (PRS- NEOWEB 356 050 28PS-A)
Ốp lưng bằng nhựa điện thoại di động Masstel N505,
Băng khóa dính 2 mặt SJ3741
Cáp xoắn cách điện bằng plastic LFQ 1430 135
Hộp bảo vệ rệp quang 2569
dùng để bọc, bảo quản hàng hóa hoặc giảm truyền nhiệt, tiếng ồn.
Mũ chụp bằng poly vinyl clorua (PVC), đường kính 92.5mm, có các rãnh tròn đồng tâm dùng che kín các lỗ trên tủ điện trung thế 24kV để các ngoại vật (côn trùng...) không xâm nhập vào tủ điện.
Sản phẩm gồm ba lớp màng Polyetylen được ép và tạo ra các bóng khí tròn. Trong đó hai lớp ngoài giống nhau dày 4 mm, được dán vào nhau qua lớp màng mỏng dày 0,118 mm, kích thước sản phẩm 90cmx180cmx8mm, dùng để bọc, bảo quản hàng hóa hoặc giảm truyền nhiệt, tiếng ồn.
Sản phẩm dùng treo các loại nhãn mác lên sản phẩm may mặc, thành phần gồm một bản nhựa từ polystyren (chiếm 81.35% khối lượng), kích thước dài 23 mm, rộng 10 mm, trên bản nhựa có ghi chữ “next”; hai đầu bản nhựa có gắn với dãy polyester, đầu dây có móc đế gắn cố định vào bản nhựa.
Sản phẩm bằng plastic, dạng màng mỏng (chiều dày 0,2mm), có kích thước 3,7m x 1,35m, đã gia công viền xung quanh bằng plastic.
Sản phẩm plastic không xốp đi từ các tấm polyme etylen, màu vàng (dày 1,2mm, rộng 161cm), đã được khoan lỗ, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt hay được kết hợp với vật liệu khác, được xếp song song với nhau và tại các điểm giao cắt được liên kết với nhau bằng phương pháp ép nhiệt (khoảng cách giữa các điểm giao cách khoảng 18cm). Sản phẩm khi được kéo theo chiều ngang sẽ tạo thành các ô hình thoi trong lòng sản phẩm, phù hợp cho việc gia cố nền bê tông của hệ thống kênh mương và giao thông.
Sản phẩm plastic không xốp đi từ các tấm polyme etylen, màu vàng (dày 1,2mm, rộng 323cm), đã được khoan lỗ, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt hay được kết hợp với vật liệu khác, được xếp song song với nhau và tại các điểm giao cắt được liên kết với nhau bằng phương pháp ép nhiệt (khoảng cách giữa các điểm giao cách khoảng 18cm). Sản phẩm khi được kéo theo chiều ngang sẽ tạo thành các ô hình thoi trong lòng sản phẩm, phù hợp cho việc gia cố nền bê tông của hệ thống kênh mương và giao thông.
Sản phẩm ốp lưng điện thoại đi từ polycarbonate.
Băng khóa kép từ polypropylen (Dual lock), dạng dải, rộng 191,6 mm, dày khoảng 3mm. Cấu tạo gồm lớp polypropylen màu đen trên bề mặt có gai khóa hình nấm, lớp giữa keo tự dính từ polyme acrylat và lớp màng bảo vệ bằng plastic màu đỏ từ polyetylen.
Sản phẩm được làm bằng plastic, thường được sử dụng lắp với cáp quang treo phi kim loại, để làm giảm rung chấn tác động lên cáp quang treo.
Vỏ bao đầu mối nối cáp quang trong nhà, bằng nhựa đi từ polyphenylene sulfide, màu đen, dùng để lắp đặt mối nối cáp quang. Tên thương mại, kích cỡ: 3M 2569 Indoor FRP Cable splice Connector, D9x82mm.
Chụp cao su dùng cho tủ điện đường kính 92.5mm. (Hàng mới 100%)
CWS09717 Miếng lót bằng plastic - THERMAL SHEET
Dây treo nhãn bằng nhựa 1-100011-000-00 NXS013 BLACK 275mm x 1.5mm
Tấm màng nhựa dùng làm trần chưa gia cố BS02041B nhãn hiệu Normalu, kích thước: 3.73 x 1.354m, hàng mới 100%
Tấm nhựa Polymer Etylen hình mạng tổ ong (PRS- NEOWEB 356 050 14PS-A) hàng mới 100%
Tấm nhựa Polymer Etylen hình mạng tổ ong (PRS- NEOWEB 356 050 28PS-A) hàng mới 100%
Ốp lưng bằng nhựa điện thoại di động Masstel N505, chất liệu nhựa, mới 100%
Băng khóa dính 2 mặt SJ3741, khổ 101.6MMx50M
Lưới nhựa cỡ mắt (2-10)cm. Nhãn hiệu PININ, OF
Sợi nilon dùng để đan lưới đánh cá
Dây viền diềm trang trí bằng sợi polyeste, khổ (1 đến 25)cm
Tượng phật bằng nhựa Poly statue ép nhiệt cao 130cm
Tượng phật bằng nhựa Poly statue ép nhiệt cao 35cm
Tượng phật bằng nhựa Poly Statue ép nhiệt cao 40cm
Tượng phật bằng nhựa Poly Statue ép nhiệt cao 65cm
Gá đỡ bằng nhựa
Bánh răng bằng nhựa
Chụp khuyếch đại ánh sáng bằng nhựa
Bánh răng kéo giấy trung gian N5 QC1- 6012-000000
Bánh răng phụ bằng nhựa
Bánh răng trục cuộn giấy bằng nhựa QC2- 8229-000
Bánh răng trục cuốn giấy QC2-8231-000
Bánh răng vít QC3-1062-000
Bánh răng của trục cuốn giấy
Bánh răng trung gian
Bánh răng đệm bằng nhựa
Bánh răng Điều khiển bằng nhựa QC4-63 85-000
Bánh răng cho máy in bằng nhựa
Bánh răng trục cấp giấy
Bánh răng trung gian trục cuộn giấy QC5- 1026-000
Con lăn
Bánh răng trung gian cung cấp giấy OP RU6-0678-000
Bánh răng chuyển động cho trống bằng nhựa
Bánh răng trống bằng nhựa
Bánh răng DW bằng nhựa
Cạnh Puli giảm tốc thứ nhất (RC2-1046)
Bánh răng trộn mực (bằng nhựa)
Dẫn hướng xích cam
Nắp bình xăng
Chốt chăn lò xo bằng nhựa
Trục lăn bằng nhựa
CNW1190-B-VVN; CNV8342-E-VVN
CNV7335-D-VVN; CNW2041-B-VVN; CNW2287-A-VVN; CNW1179-C-VVN; CNW1183-B-VVN; CNW1187-B-VVN; CNW1180-B-VVN; CNW1181-C-VVN; CNW1185-C-VVN; CNW1186-C-VVN; CNW1189-B-VVN, 43-H31XA; 43-J05XA; 43-H36XA; 43-G09XA
QC3-5936-000; QC3-5940-000
QC3-594 L-000; H RU6-0677-000; MU 1-03 87-000
QC4- 6383-000; QC4-6384-000
QC4-7112-000; QC4-7113-000
Sản phẩm bằng plastic, dẫn hướng đoạn giữa xích cam làm cho xích cam hoạt động êm ái và chuẩn xác
Sử dụng nhựa NK, dài 13,21mm 136213-1180
Xốp cách nhiệt PE, kích thước 9.5mm x 15mm x 2m (dạng ống, có phủ 1 lớp nhôm mỏng bên ngoài), NSX Thai Sekisui Foam, hàng mới 100%
Hộp nhựa chứa ổ khí
Ống mềm đi từ polyetylen xốp, có độ bục tối thiểu nhỏ hơn 27,6MPa. Được cấu tạo từ nhiều lớp polyetylen xốp dán chồng lên nhau, bên ngoài được gia cố bằng một lớp vải dệt thoi đi từ sợi thủy tinh và lớp ngoài cùng được bọc một lớp nhôm mỏng (dày~10µm) đường kính ngoài 45mm, đường kính trong 10mm, chiều dài ống (theo khai báo hải quan) 2m.
Mẫu gồm 04 chi tiết bằng plastic, lắp ghép với nhau bằng 02 đinh vít tạo thành hộp được gắn vào vị trí cố định để đỡ van một chiều cung cấp khí.
Sản phẩm thường được dùng làm vật liệu bảo ôn (cách nhiệt) cho các đường ống điều hòa.
TENSAR RT-6 (Mesh sheet madr from polyethylene for civil works).
Arrive Alive
Lưới địa kỹ thuật 60KN/m RT-6 bằng nhựa plastic (polyethylen); hàng mới 100% (hàng NK phục vụ dự án nâng cao an toàn cầu ĐS tuyến HN-TP HCM-gói thầu CP1A) (Mục 1).
Tấm lưới địa kỹ thuật được làm từ tấm Polyethylene đục lỗ, gia nhiệt và kéo dãn, thường dùng để gia cố nền đường, nền móng công trình...
Sản phẩm mút giữ ẩm dùng để gói hoa (01 bộ sản phẩm gồm miếng mút, túi nylon màu và dây thun), Tấm mút giữ ẩm làm từ polyurethane dạng xốp đã được tạo hình, túi nylon từ polyethylene và dây buộc từ cao su, dùng để giữ ẩm cho hoa tươi lâu hơn trong quá trình buôn bán hoặc vận chuyển
Gioăng nhựa (dải nhựa) plastic SP6.9*6.5-4P2L dùng để chèn cửa, hàng mới 100% (Mục 1).
Sản phẩm đi từ polypropylen, được sử dụng làm chèn cửa, dạng cuộn.
Ốp lưng điện thoại IP6, chất liệu nhựa trắng dùng làm hàng khuyến mại của công ty, hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc.
Sản phẩm ốp lưng điện thoại đi từ Poly(ester urethane)
Băng khóa kép từ polypropylen (Dual lock), dạng dải, rộng 191,6 mm, dày khoảng 3mm. Cấu tạo gồm lớp polypropylen màu đen trên bề mặt có gai khóa hình nấm, lớp giữa keo tự dính từ polyme acrylat và lớp màng bảo vệ bằng plastic màu đỏ từ polyetylen.
Băng khóa dính 2 mặt SJ3741, khổ 101.6MMx50M
Cáp xoắn cách điện bằng plastic LFQ 1430 135
Sản phẩm được làm bằng plastic, thường được sử dụng lắp với cáp quang treo phi kim loại, để làm giảm rung chấn tác động lên cáp quang treo.
Hộp bảo vệ rệp quang 2569
Vỏ bao đầu mối nối cáp quang trong nhà, bằng nhựa đi từ polyphenylene sulfide, màu đen, dùng để lắp đặt mối nối cáp quang. Tên thương mại, kích cỡ: 3M 2569 Indoor FRP Cable splice Connector, D9x82mm.
Ốp lưng bằng nhựa điện thoại di động Masstel N505, chất liệu nhựa, mới 100% (Mục 1).
Sản phẩm ốp lưng điện thoại đi từ polycarbonate.
Miếng nhựa dùng để cố định dây cáp, 2*2cm (hàng mới 100%) (Mục 4).
Sản phẩm bằng plastic, kích thước (25*25*5mm) có gắn lớp tự dính, đã được gia công, dập lỗ.
Vỏ nhựa bọc đường ống nước
Vòi tra keo bằng nhựa ,dài 5 Cm ,ĐK : 0.05 mm
Vòng đệm bằng nhựa - PLASTIC WASHER
Vòng đệm bằng nhựa , P/N : 0004-043 . Hàng mới 100%
Vòng đệm bằng nhựa / XM02750
Vỏ nhựa Cubo 15L (Vỏ trước+ vỏ sau)
Vỏ nhựa Cubo 30L (Vỏ trước+vỏ sau)
Vỏ nhựa để lắp chân cắm vào trong (JST) PAP-03V-S, dùng trong công xưởng
Vỏ nhựa để lắp chân cắm vào trong 55487-0719, dùng trong công xưởng
Vỏ nhựa kéo đẩy loại KED
Vỏ bọc của ổ cắm 16 chốt bằng nhựa (HOOD CONNECTOR 16 PIN D09300160520), phụ tùng thay thế của khuôn ép đế giày
Vỏ bọc của ổ cắm 24 chốt bằng nhựa (HOOD CONNECTOR 24 PIN D09300240520), phụ tùng thay thế của khuôn ép đế giày
Vỏ đựng đt Apple iPh4/4S màu đen bằng nhựa hiệu Krusell-KSE-89604-Mới 100%
Vỏ đựng đt Apple iPh4/4S màu hồng bằng nhựa hiệu Krusell-KSE-89606-Mới 100%
Vỏ đựng đt Apple iPh4/4S màu xanh bằng nhựa hiệu Krusell-KSE-89601-Mới 100%
Vỏ đựng đt CoCo iPh4/4S màu đen bằng nhựa hiệu Krusell-KTH-89594-Mới 100%
Vỏ đựng đt CoCo iPh4/4S màu trắng bằng nhựa hiệu Krusell-KTH-89596-Mới 100%
Vỏ đựng đt Donso iPh4/4S màu đen bằng nhựa hiệu Krusell-KTH-89598-Mới 100%
Vỏ đựng đt Donso iPh4/4S màu đỏ bằng nhựa hiệu Krusell-KTH-89599-Mới 100%
Vỏ đựng đt Gaia Sami9100 SII màu đỏ bằng nhựa hiệu Krusell-KSE-89540-Mới 100%
Vỏ đựng đt Gaia Sami9100 SII màu nâu bằng nhựa hiệu Krusell-KSE-89539-Mới 100%
Vỏ đựng đt Kalix iPh4/4S màu đen bằng nhựa hiệu Krusell-KTH-89597-Mới 100%
Vỏ hộp bằng nhựa cho card. Mã hàng: 788606 hàng mới 100% hsx Honeywell
Vỏ hộp bằng nhựa module. Mã hàng: 788600 hàng mới 100% hsx Honeywell
vỏ motor , no: 317244-8
vỏ motor, no: 452979-5
Vỏ bọc sợi cáp quang bằng nhựa
Vỏ cảm ứng bằng nhựa TF41196 của máy sấy khô tay HD4000
Vỏ công tắc bằng nhựa / m41439-01
Vỏ công tắc bằng nhựa / m41440-01
Vỏ công tắc bằng nhựa / m43508-01
Vỏ công tắc bằng nhựa / m43509-01
Vỏ công tắc bằng nhựa / m43510-01
Vỏ công tắc bằng nhựa / m43511-01
Vỏ công tắc bằng nhựa/M23542-03
Vỏ công tắc bằng nhựa/M43553
Vỏ công tắc bằng nhựa/M43672
Vỏ công tắc bằng nhựa/M43680
Vỏ công tắc bằng nhựa/M43681
Vỏ công tắc bằng nhựa/M44184
Vỏ công tắc bằng nhựa/M45140
Vỏ công tắc đèn pha cốt/ XM04149
Vỏ công tắc đèn/M38415-02
Vỏ của bộ chuyển hướng quạt bàn bằng nhựa ( Plactis Box) . Hàng mới 100%
Vòng kẹp bằng nhựa / XZ34252
Vòng kẹp/ XZ31640
Vòng kín trục phía sau 420-Prime(MK2) chấtt liệu nhựa kèm lò xo P/n:M113484, mới 100%
Vòng làm kín và lò xo cho 420-prime(MK2) chất liệu nhựa P/n: M113485, mới 100%
Vòng làm kýn phýa trước 420-prime (MK2) chất liệu bàng nhựa kèm lò xo, P/n: M113490, mới 100%
Vòng lắp khung đảo gió nhựa của máy lạnh phi 400mm
Vòng định tâm miệng chai bằng nhựa Code No; 1-126-52-095-0, hàng mới 100%. Hãng sản xuất KRONES- Đức
Vòng giữ dây bằng nhựa (4930EN3005A), LKRSXLRTT máy giặt LG, hàng mới 100%
Vòng giữ dây bằng nhựa (MEG41387102), LKRSXLRTT máy giặt LG, hàng mới 100%
Rá nhựa đựng rau quả PN00223D, mới 100%, 36cái/thùng, (20x9)cm
Rá nhựa đựng rau quả PN00225D, mới 100%, 36cái/thùng, (27x12)cm
Vỏ bao điện thoại Cherry Phone 3 Cover Plastic hiệu Accessorize code:1938044000
Vỏ bao điện thoại Neon Hard Case Iron hiệu Accessorize code:1939443000
Vỏ bao điện thoại Neon Hard Case Iron hiệu Accessorize code:1939447100
Vỏ bao Máy ảnh Single Use Underwate Electrical composites hiệu Accessorize code:1938839900
Vỏ bảo vệ dây(nhựa) AP31016PA
Vỏ bảo vệ dây(nhựa)AP70510PO
Vỏ bảo vệ dây(nhựa)AP90281RA
Vỏ bảo vệ tay cầm của tu vít bằng nhựa 855 / Hãng sản xuất Tohnichi. Hàng mới 100%
Vỏ bộ phận lọc nước bằng nhựa, Model: QC350 (hàng mới 100%)
Vỏ bộ phận lọc nước bằng nhựa, Model: QC500 (hàng mới 100%)
Vỏ bộ phận lọc nước bằng nhựa, Model: SMF IC600 (hàng mới 100%)
Vỏ bộ phận lọc nước bằng nhựa, Model: SMF IC614 (hàng mới 100%)
Vỏ bộ phận lọc nước bằng nhựa, Model: SMF IC620 (hàng mới 100%)
Vỏ bọc bằng nhựa cho đầu cắm TF78007 dùng cho máy sấy khô tay HD4000
Vỏ bọc bằng nhựa cho hệ thống điều khiển tốc độ giấy của máy in offset trong CN in mới 100%- Spare part for printing industry machine- For CD 102-4 s/n 540197- Cover for Control Knob 12RX.0 p/n 00.580.2198. Hàng dùng cho sản xuất.
Vít nhựa-Everest-UH7168AC337
Vít nhựa-UH7168AB1A
Vít nhựa-UH9850715
Vỏ chụp Joint Cover 2M120310A00
Vỏ con lăn bằng nhựa 157308 ( ROLLER SHELL )
Vỏ công tắc bằng nhựa
POLYFOAM BL Mốp xốp (chèn tivi lcd)
POLYFOAM BOTTOM Mốp xốp(chèn tivi lcd)
POLYFOAM BR Mốp xốp (chèn tivi lcd)
POLYFOAM Mốp xốp(chèn tivi lcd)
POLYFOAM TL Mốp xốp (chèn tivi lcd)
POLYFOAM TOP Mốp xốp(chèn tivi lcd)
POLYFOAM TR Mốp xốp (chèn tivi lcd)
Vòng nhựa xanh cho .SEH.
Vòng nhựa đỏ cho SEH.
Vòng phao nổi bằng nhựa BLA 0951
Vòng tay IRIS RESIN hiệu: Mango code:63640306
Vợt hớt rác bằng nhựa (BCC11) Hãng sản xuất Pina Water.Mới 100%
Vợt hớt rác bằng nhựa kèm sào nhôm loại 2mx 3đoạn (BCC11-BCA24) Hãng sản xuất Pina Water.Mới 100%
Vợt hớt rác bằng nhựa kèm sào nhôm loại 3mx3(BCC11-BCA52) Hãng sản xuất Pina Water.Mới 100%
W700089S300 - Clip cài ống nước
W701118SSYYJ6 - Vít nhựa
Quả bóng giặt đồ bằng nhựa mới 100%
Que trộn = nhựa -đk: 8mmx16cm (mục 2 trang 7 của invoice DA02-2912) 4BB001551 Hàng mới 100%
Que trộn = nhựa -đk: 8mmx16cm (mục 3 trang 7 của invoice DA02-2912) 4BB001551 Hàng mới 100%
Que vệ sinh bo mạch bằng nhựa TX741B ( 500 chiếc/ gói),mới 100%
Que vệ sinh bo mạch bằng nhựa TX751S ( 500 chiếc/ gói),mới 100%
PU Cover - Vỏ Ipad dùng để tặng khách hàng
Kẹp cho cụm dây dẫn điện xe máy bằng nhựa 91548-SA5-0030
Kẹp cho cụm dây dẫn điện xe máy(Clamp)
Kẹp cho cụm dây dẫn điện xe máy(clamp) pop-6965
Kẹp dây dẫn điện bằng nhựa-GF10204,CLIP,,WIRE HARNESS (NVL sx dây dẫn điện xe gắn máy)
Kẹp dây điện (bằng nhựa) (AFC-22A-N) (LK bếp ga)
Kẹp để giữ cố định dây cáp bằng nhựa
Kẹp giữ bản lề cốp sau=nhựa
Kẹp giữ bằng nhựa (3H02856A),model J-H09T1 ,LKRSXLR điều hoà LG, hàng mới 100%
Kẹp giữ bằng nhựa (3H02856A),model J-H12T1 ,LKRSXLR điều hoà LG, hàng mới 100%
Kẹp giữ bằng nhựa (4860A30010B),model J-H09T1 ,LKRSXLR điều hoà LG, hàng mới 100%
Kẹp giữ bằng nhựa (4860A30010B),model J-H12T1 ,LKRSXLR điều hoà LG, hàng mới 100%
Kẹp giữ bằng nhựa (4H01050A),model J-H09T1 ,LKRSXLR điều hoà LG, hàng mới 100%
Kẹp giữ bằng nhựa (4H01254A),model J-H09T1 ,LKRSXLR điều hoà LG, hàng mới 100%
Kẹp giữ bằng nhựa (4H01254A),model J-H12T1 ,LKRSXLR điều hoà LG, hàng mới 100%
Kẹp giữ bằng nhựa (MBU56989301), LKRSXLRTT điều hoà LG, hàng mới 100%
Kẹp giữ cáp bằng nhựa (CABLE BAND)Phụ tùng máy bắn sợi
Kẹp giữ cáp bằng nhựa (CABLE LAMP)Phụ tùng máy bắn sợi
Kẹp 3.9X10.5X15X1.25 PUSH IN
Kẹp 3.9X10.5X15X1.25 PUSH IN - W703108S300
Miếng nhựa đệm kính 100/20/4
Miếng mút 18x50x60mm KS-2060917BA-A KS-2060917BA-A SPONGE
Miếng ngăn bằng nhựa, mới 100% UAMI-A164WRTZ của lò vi sóng
Miếng nhựa của bàn lắp giáp4221005637(30mm)
Miếng nhựa của hộp báo cháy khẩn cấp FMM156-W (nhãn hiệu Nohmi, hàng mới 100%)
miếng phản quang bằng nhựa mew/etw
Miếng nhựa làm màn trập che khe trả tiền (bộ phận cửa trả tiền) (phụ kiện máy thanh toán tiền tự động ATM) - Shutter CMD-V4 vertikal FL - P/N: 1750054768 (Hãng sx: Wincor - Hàng mới 100%)
Miếng nhựa mặt đồng hồ 100/5A AC 72X72mm mới 100%
Miếng nhựa mặt đồng hồ 100/5A AC 96X96mm mới 100%
Miếng nhựa mặt đồng hồ 150/5A AC 96X96mm mới 100%
Miếng nhựa mặt đồng hồ 200/5A AC 96X96mm mới 100%
Miếng nhựa mặt đồng hồ 50/5A AC 96X96mm mới 100%
Miếng nhựa mỏng hứng mực. của máy Photo (mới100%)
Miệng vòi bình cứu hỏa ( phụ kiện của bình cứu hỏa ) , mới 100%
Miếng rãnh nhựa (21MM) ST7102100
Miếng rãnh nhựa (27MM) ST7102700
Miếng rãnh nhựa XT171210000
MIP22104T Vỏ bộ nguồn bằng nhựa MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 4M FLUSH TD
MIP22118 Vỏ bộ nguồn bằng nhựa MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 18M FLUSH FD
MIP22312 Vỏ bộ nguồn bằng nhựa MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 3R 12M FLUSH FD
Miếng đệm = nhựa
Miếng đệm để kính hiển vi ( bằng nhựa)
Miếng đệm J-2419-CAP (bằng nhựa, 267*92mm)
Miếng đệm J-2419-MAIN (bằng nhựa, 354*198mm)
Miếng film cách nhiệt 25mm2, LK điện tử sx tủ điện. Hàng mới 100%
Móc áo nam bằng nhựa Acrylic Size: 13 inch - 25 cái/ Carton - Hàng mới 100% mã hàng: #4
Móc áo nam bằng nhựa Acrylic Size: 17 inch - 50 cái/ Carton - Hàng mới 100% mã hàng: #1
Móc áo nữ bằng nhựa Acrylic Size: 10.5 inch - 25 cái/ Carton - Hàng mới 100% mã hàng #5
Móc áo nữ bằng nhựa Acrylic Size: 13 inch - 50 cái/ Carton - Hàng mới 100% mã hàng: #3
Móc áo nữ bằng nhựa Acrylic Size: 15 inch - 50 cái/ Carton - Hàng mới 100% mã hàng: #2
Móc treo bằng nhựa
Móc treo bằng nhựa (PVC 41*41)
Móc treo cáp cách điện bằng nhựa loại SC 101-L - hàng mới 100%
Móc treo cáp cách điện bằng nhựa loại SL 101-L - Hàng mới 100%
Móc treo di dộng 48cái /thùng
Móc treo đồ
Linh kiện dùng để lắp ráp tivi 21 inch, model 21FU4AG-T3: Đệm công tắc nguồn bằng nhựa. Hàng mới 100%
Linh kiện dùng để lắp ráp tivi 21 inch, model 21FU4AG-T3: Gá nhựa giữ linh kiện. Hàng mới 100%
Linh kiện dùng để lắp ráp tivi 21 inch, model 21FU6RD-T7: Đệm công tắc nguồn bằng nhựa. Hàng mới 100%
Linh kiện dùng để lắp ráp tivi 21 inch, model 21FU6RD-T7: Gá nhựa giữ linh kiện. Hàng mới 100%
Linh kiện dùng để lắp ráp tivi 21 inch, model 21SA1RD-T7: Gá nhựa giữ linh kiện. Hàng mới 100%
Linh kiện dùng để lắp ráp tivi 21 inch, model 21SC7RG-T4: Gá nhựa giữ linh kiện. Hàng mới 100%
Linh kiện dùng để lắp ráp tivi 21 inch, model 21SC8RD-T7: Gá nhựa giữ linh kiện. Hàng mới 100%
Linh kiện dùng để lắp ráp tivi 29 inch, model 29FU5RG-TK: Đệm công tắc nguồn bằng nhựa. Hàng mới 100%
Linh kiện dùng để lắp ráp tivi 29 inch, model 29FU5RG-TK: Gá nhựa giữ linh kiện. Hàng mới 100%
Linh kiện lắp ráp tivi LCD: Gá nhựa giữ linh kiện (ABA73009914). Hàng mới 100%
Hít kính bằng nhựa 1798-00, mới 100%, mới 100%
Phốt làm kín = nhựa
Phớt đánh bóng mặt đá bằng nhựa + kim cương nhân tạo tổng hợp, phi 10cm, hiệu EHWA
Phot ( O ring, bang nhua, dung trong may do nhua )
Phím nhấn (bằng nhựa) - (6*6*5)MM
Phiểu bằng nhựa đựng hạt nhựa (Bottom part 724351 PA201N/RB/S
Phôi thẻ bảo hành điện thoại di động bằng PVC, hiệu PT (kích thước: 86mm x 54mm x 0.76mm) Hàng đã in offset, mới 100%. Đã bao gồm phí THC
Phểu Silicon massage đk 9cm (Mới 100%)
Phễu nhựa, dung tích 50ml = 5 chiếc, 100ml = 5 chiếc, 250ml = 5 chiếc, hiệu Changsha Kaiyuan, 15 chiếc/bộ, ký hiệu 25567, dùng cho phòng thí nghiệm hoá
Phễu bảo vệ núm ti 17216I bằng silicon - mới 100%
Phe cài nhựa và kim loại có ốc - Hàng mới 100%.
Phao đo nước máy giặt có công suất < 6.5KW, bằng nhựa, kích thước < 6cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%
Phao nước bằng nhựa ( dùng để ngắt nước tự động) , Model: MPM0506GB0C, nhà sản xuất : MAC3 Water Systems, Hàng mới 100%
Phần thân máy nghiền bằng nhựa A11. Mới 100%
Phan tom ( phần thân ) của máy chụp cắt lớp điện toán 08780058, bằng nhựa. Hàng mới 100%, hãng sx Siemens
Giá đỡ để ghép nối với vòi nước bằng nhựa - ZZ-0012 - mới 100%
giá đựng đầu tuýp thí nghiệm 4-WAYS MICROTUBE &CENTRIFUGE TUBES RACK, BLUE mã R023-B(làm bằng nhựa tổng hợp)
giá đựng đầu tuýp thí nghiệm FLOATING MICROTUBE RACKS, RED Mã R021-R (làm bằng nhựa tổng hợp)
giá đựng đầu tuýp thí nghiệm, 80- WELL MICROTUBE RACKS, BLUEmã R567-B (làm bằng nhựa tổng hợp)
Giá kẹp gậy gôn Koma Golf bằng nhựa Plastic, hàng mới 100%
giá nhựa dùng trong thí nghiêm mã ICE PACK (làm bằng nhựa tổng hợp)
Giảm chấn 1 dùng cho xe máy (16S-F1541-00-00-80) (ỉ40)
Giảm chấn 3 dùng cho xe máy (16S-F112D-00-00-80) (55x35x2mm)
Giảm chấn cho tấm ốp cạnh (16S-F1717-00-00-80) (10x140x150mm)
Giỏ đựng quần áo 40CM Trắng(110011448)-#xA;,nhựa( 46X77X26 CM) mới 100%
Giỏ quần áo có tay cầm nhựa 46.7X33.5X37.4CM. màu trắng(170072757) mới 100%
Giỏ quần áo nhựa 36.6X47.6X39.8CM màu trắng(170072758) mới 100%
Giỏ quần áo nhựa WOOSOO 42.5X42.5X61CM màu trắng(170072782) mới 100%
Giỏ quần áo oval nhựa NANA 61.7X42X26.6X CM. màu trắng(170072806) mới 100%
Giỏ trái cây inox O-RING 42X29X17.5CM màu kem(170079055) mới 100%
Gioăng bằng nhựa của mặt bích đầu ra của máy nén Nitơ loại 2CII-V7632 6"300LB 94933215. Mới 100%
Gioăng bằng nhựa giữa 2 mặt bích của va cầu D33-AD(1UP)-25A
Gioăng bằng nhựa làm kín mặt bích đầu ra của máy nén Nitơ loại 2CII-V7632 10IN150LB 94938214 . Mới 100%
Gioăng bi của van cầu bằng nhựa ( 4 chiếc/bộ) HS3-AD-10A
Gioăng chắn bụi cho cốp xe máy (90x8x10mm)
Giấy tráng nhựa có in hoa văn dùng sx sp melamine của dĩa nhỏ D567-3.5 hoa joyfully 3.5"(Foil paper D567-3.5 small dish 3.5"joyfully)
Gạt tàn, 20 chiếc/ hộp, hàng mới 100% - FOC
GA5R56052 - Nút bịt sàn
GD7A50EA1 - Clip gài trên tấm grill vào cabô
Giá bày đồng hồ Citizen: 30*38*25 cm. Bằng nhựa. Mới 100%. (1 bộ= 1cais)
Giá cuộn bằng nhựa hình chữ L dùng cho cỡ 0.6 x 1.6M ( Hàng mới 100% )
Giá đỡ sản phẩm bằng nhựa BMG2-012
Clip 9.5-10.5+19.5-24.5 PIP
Clip 9.5-10.5+19.5-24.5 PIP - W707136S300
clip bằng nhựa
CLIP CàI ÔNG NƯƠC - W700089S300
Clip đỡ kính chắn gió
Clip gài cho ốc bắt vè xe.
Clip gài ốp bậc lên xuống cửa sau LH
Clip gài ốp bậc lên xuống cửa sau LH - W710536S300
Clip gài ốp đầu PCM 6.25X1.6-6.0 PSH P
Clip gài ốp đầu PCM 6.25X1.6-6.0 PSH P - W703243S300
Clip gài ốp vành bánh sau=nhựa
Clip gài ốp vành bánh sau=nhựa - W710911S300
Clip gài=nhựa
Clip lắp ốp vành bánh sau-Ranger-UM5150715
clip nhựa
Clíp nhựa
Clip nhựa - W700641S442
CLíP NHƯA - W700936S307
Clip nhựa bấm giữ ốp cửa-Escape-G35068AB1
Clip nhựa bumper trước - B09251861
Clip nhựa gài tấm ngăn khoang máy trong xe
Clip nhựa gài tấm ngăn khoang máy trong xe - 85GGA01691AA
Clip nhựa gài tấm ngăn khoang máy trong xe - XS41A01691AC
Clíp nhựa gài tâm ngăn khoang máy trong xe 8X20 PSH IN
Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm, ống đong bằng nhựa 250ML, mã hàng: 7000005
Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm, ống đong bằng nhựa 500ML, mã hàng: 7000006
Dụng cụ lẫy mẫu bụi bằng teflon Code:KFT-30 (hàng mới 100% - hãng sản xuất Kimoto)
Đồ đựng bàn chải (SERIA)
Đồ chơi quả bóng dành cho thú nuôi (bằng nhựa) (hàng mới 100%)
DN3250891 - Kẹp đỡ kính chắn gió
DN3267P43 - Nút bịt giắc điện cảm biến nhiệt độ đầu xe-4cửa
DN3267TC2 - Giắc cài dây điện ốp đèn sương mù-1.4
Đồ gá bàn phím bằng nhựa GT-C3312
Đồ gá bàn phím bằng nhựa GT-E1080
Đồ gá bàn phím bằng nhựa GT-E2120
Đồ gá bàn phím bằng nhựa GT-E3210
Đồ gá bàn phím bằng nhựa GT-S3850
Đồ gá bàn phím điện thoai di độngGT-E250
Đồ gá bánh răng của máy phun cát ( bằng nhựa )(PU TUBE) (hàng mới 100 %)
Đồ gá cố định điện thoại khi kiểm tra điện thoại bằng nhựa(Kích thước:480ì1070ì370mm). Hàng mới 100%.
Đồ gá dùng để dán tấm bảo vệ lên camera điện thoại.(chất liệu bằng nhựa). Hàng mới 100%.
Đồ gá dùng sử dụng khi gắn tape lên BLU(chất liệu bằng nhựa, GT-I9003, Hãng sản xuất: WORLD INFORMATION SYSTEM)(Hàng mới 100%)
Đồ gá ép bàn phím bằng nhựa
Đồ gá máy hàn laze (Bằng nhựa- Dùng để cố định pin GALAXY NOTE trong quá trình hàn, KT : 120*60*80mm)
Đồ gá rắc nối kiểm tra bằng nhựa, hàng mới 100%
Đồ gãi lưng (SERIA, dài 30cm)
Dụng cụ dán băng keo bằng nhựa - WINDMILL TAPE DISPENSER 1 - Mới 100% - Dụng cụ phục vụ nhà xưởng
Dụng cụ cho phòng thí nghiệm, ống silicone chịu nhiệt, 1 cuộn = 15M, mã hàng: 7420408
Dụng cụ chỉnh sóng bằng nhựa 9000(-)0.9x30
Gioăng làm kín bằng nhựa, P/N: 0-169-90-084-5. Phụ tùng cho dây chuyền sản xuất bia. Hàng mới 100%, do hãng KRONES sản xuất.
Gioăng làm kín bằng nhựa, P/N: 0-169-90-084-8. Phụ tùng cho dây chuyền sản xuất bia. Hàng mới 100%, do hãng KRONES sản xuất.
Gioăng làm kín bằng nhựa, P/N: 0-900-14-092-7. Phụ tùng cho dây chuyền sản xuất bia. Hàng mới 100%, do hãng KRONES sản xuất.
Gioăng làm kín bằng nhựa, P/N: 0-901-41-508-9. Phụ tùng cho dây chuyền sản xuất bia. Hàng mới 100%, do hãng KRONES sản xuất.
GJ2128803 - clip giữ ống dầu phanh dài bằng nhựa
GJ2128803 - Kẹp giữ ống dầu phanh dài bằng nhựa
GJ2168698 - Nút bịt lỗ kỹ thuật trên sàn xe
GJ6A500Z5 - Đệm bắt vít bằng nhựa
Gờ dẫn hướng bằng nhựa, P/N: 1-574-58-854-0. Phụ tùng cho dây chuyền sản xuất bia. Hàng mới 100%, do hãng KRONES sản xuất.
Đồ gá của máy hàn điểm PCM, bằng nhựa , KT 180x126x15mm
Đồ gá rắc nối kiểm tra bằng nhựa mã MG611332, hàng mới 100%
Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Nắp vặn xanh chai GL 45
EA0150037 - Vít nhựa cài đèn pha
F20113447 - Kẹp ống bằng nhựa
H00143095 - Nút bịt lỗ kỹ thuật trên sàn xe
H260506A7 - Clip nhựa
H260506A7 - Kẹp nhựa
H26056052 - Nút bịt lỗ kỹ thuật trên sàn xe
H26067054 - clip nhựa
H26067054 - Kẹp nhựa
Hạt nhựa có lỗ dùng làm vòng, mới 100%
Cây xỏ chỉ dài 70cm bằng plastic-NEEDLE
Cây rửa bình sữa và nắp đậy (phụ kiện của bình sữa), hiệu Combi, mới 100%
Cây thông bằng nhựa (mới 100%)
cây đánh bóng (daiwa rubing (1set=100pcs) wa 180 4-13-3)
Xu dẫn hướng cửa thang máy bằng nhựa
Xốp cách nhiệt dùng trong công nghiệp lạnh đựng trong bình hiệu Duma, Dong Yuan, H7, mới 100%
YC15V265B24AB-CLIP GàI DÂY MƠ
YC15V27936AK - ốp nhựa lắp vào miệng bình nhiên liệu
YC15V402A16AC - Biểu tượng
YC15V441A10AA-NúT BịT
YC15V441A12AA-VòNG ĐÊM TRONG NúT MƠ VàNG
YC1T14A163AC-CLíP NHƯA
YC1T14A163DC-CLíP NHƯA
YC1T14A163JA-CLíP NHƯA
YE-J-1111-0127 Đồ gá bàn phím điện thoại di động GT-E1232
YE-J-1201-0026 Đồ gá bàn phím điện thoại di động GT-E1232
YE-J-1201-0065 Đồ gá bàn phím bằng nhựa GT-C3312
YE-J-1201-0066 Đồ gá bàn phím bằng nhựa GT-C3312
YE-J-1201-0067 Đồ gá bàn phím bằng nhựa GT-C3312
YE-J-1201-0101 Đồ gá bàn phím bằng nhựa GT-C3312
YC151489AA-GIá ĐƠ LÔP PHụ
YC15B264A58AC-NúM MƠ, KHOá CƯA TRƯƠT TRONG XE
Zoăng của cốc lọc 10" - MT - 0004 - bằng nhựa - mới 100%
YJ99E61543BA - Lạt buộc bằng nhựa
Khuôn hàn Mic. Model: E06AV12020001, kích thước: 240 mm x 190 mm x 95 mm ( bằng nhựa)
khuôn nến bằng nhựa (3*4) mới 100%
KHUÔN NHựA ( DùNG Để Đổ SáP )
Khuôn sửa chữa tai nghe. Model: E06AV12020002, kích thước: 85 mm x 35 mm x 17 mm ( bằng nhựa)
Khung tranh nhựa BRUNO 15.2X1.8X23CM nâu(170080732)
Khung tranh nhựa FAIRY TALE (170079639) SAKURA(170079645)HEART BLOSSOM(170082657) OWL(170082658)BALLON BIRD(170082659) MY WORLD(170082663)34X47CM
Khung tranh nhựa FEMME 16.2X2.6X20.5CM bạc(170084096)
Khung tranh nhựa MARI 12.7x17,78cm trắng(170084102)
Khung tranh nhựa MELIDA 22.8X3.3X17.9CM bạc(170084097)
Khung tranh nhựa PRATO 16.6X1.5X21.6CM trắng(170080728)
Khung tranh nhựa trong MEASUREMENT 48X68CM xanh(170075583)
Khung tranh nhựa trong USA đen(170075564) FRANCE đen(170075573)PICTURE FRAME hồng(170081678) 48X68CM
Kim nhỏ keo bằng nhựa (PN-22G, PN-23G, PN24G).ĐK:0.05mm
Kim nhỏ keo bằng nhựa 22G (W00261)
Kim nhỏ keo bằng nhựa 22G (W00263)
Kim nhỏ nhựa, chất liệu bằng nhựa (SET) SH18PP-B TIP18GPP GREEN, 1 gói = 50 chiếc, dùng trong công xưởng
kim tiêm(dùng để bơm mỡ)(plastic needle, model:DPN-20G-1, 1pack= 50pcs)
Kim tuyến Blue 008 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Blue 015 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Lime 008 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Lime 015 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Magenta 008 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Magenta 015 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Orange 008 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Orange 015 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Pink 008 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Pink 015 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Yellow 008 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Kim tuyến Yellow 015 dạng mảnh nhỏ sản phẩm từ nhựa dùng trong ngành in trên vải
Khớp nối động cơ bằng nhựa, mới 100%
Nắp trên vĩ nhựa-TRAY BOTTOM (226*188*6)mm
Nắp van xe máy TR4 BU bằng nhựa (đường kính ngoài 10.3mm,cao 13.94mm)
Nắp van xe máy TR4 NR bằng nhựa (đường kính ngoài 10.3mm,cao 13.94mm)
Nắp vỏ nhựa máy photo. (mới100%)
Nắp vỏ trên của máy chụp cắt lớp Citi bằng nhựa 90x60x66cm. Dùng trong y tế. Hàng mới 100%.
Nắp, miếng nhựa 2A-0015 (BN63-07892B)
Nắp, miếng nhựa 2A-0015 (BN63-09232A)
Nắp, miếng nhựa 2A-0015( BN63-09118A)
Nắp, miếng nhựa 2A-0015(BN63-07892A)
Nắp, miếng nhựa 2A-0015(BN63-07892B)
Nắp, miếng nhựa 2A-0015(BN63-09118A)
Nắp, miếng nhựa 2A-0015(BN63-09214B)
Nẹp góc dưới bằng nhựa PVC COVE FORMER - Brand : STARFLEX- Color : Black - Kích thước R: 25mm x25 mm
Nẹp kết thúc bằng nhựa - PVC EDGING - Brand : STARFLEX- Color : Brown - Kích thước T: 2.0mm x L : 50Lm
Nẹp lót bằng nhựa của băng tải dùng trong công nghiệp (3.14x35x8.8 cm) (nhãn hiệu: HDS011) (Hàng mới 100%)
Nẹp nhựa
Nẹp nhựa (3000 x 25.5 x 10)mm dùng để SX thùng nhựa đựng hàng
Nẹp nhựa (3000 x 25.5 x 14)mm dùng để SX thùng nhựa đựng hàng
Nẹp nhựa cài giá trong siêu thị 1190mm (Plastic Strip)-hàng mới 100%
Nẹp nhựa cài giá trong siêu thị 626mm (Plastic Strip)-hàng mới 100%
Nẹp nhựa cài giá trong siêu thị 890mm (Plastic Strip)-hàng mới 100%
Nẹp nhựa chữ T 5.0x30.0, UHMW PE/7 GRN. Code No: 1-080-27-461-0, hàng mới 100%. Hãng sản xuất KRONES- Đức
Nẹp nhựa chữ T X=2, L=400,. Code No: 1-880-01-278-1, hàng mới 100%. Hãng sản xuất KRONES- Đức
Nắp khay bằng nhựa (0.12m x0.12m),hàng mới 100%
Nắp đổ thuốc của máy phun thuốc trừ sâu. Hàng mới 100%.
giá đỡ bằng nhựa mềm dùng trong máy in (TPM-110)Hàng mới 100%
Giá đỡ bản mạch bằng nhựa (30cmx15cmx15cm,dày 4mm)(Hàng mới 100%)
Giá đỡ bằng nhựa (4980W1A058A),model MH6349B ,LKRSXLR Lò vi sóng LG, hàng mới 100%
Giá đỡ bằng nhựa (4980W1A058B),model MH6549DR ,LKRSXLR Lò vi sóng LG, hàng mới 100%
Giá đỡ bằng nhựa (AEJ30992847),model MH6549DR ,LKRSXLR Lò vi sóng LG, hàng mới 100%
Giá đỡ bằng nhựa (AEJ30992854),model MH6049F ,LKRSXLR Lò vi sóng LG, hàng mới 100%
Giá đỡ bằng nhựa (AEJ30992855),model MH6349B ,LKRSXLR Lò vi sóng LG, hàng mới 100%
Giá đỡ bằng nhựa (AEJ30992868),model MH6589URC ,LKRSXLR Lò vi sóng LG, hàng mới 100%
Giá đỡ bằng nhựa (AEJ30993116),model MS2029G ,LKRSXLR Lò vi sóng LG, hàng mới 100%
Giá đỡ bằng nhựa (AEJ31016126),model MB4029G ,LKRSXLR Lò vi sóng LG, hàng mới 100%
Giá bày đồng hồ Longines: 32*43*28 cm. Bằng nhựa. Mới 100%. (1 bộ= 1cais)
Nắp nhựa dùng để nắp 2 đầu bảo vệ ống đồng. 1 HSGV11970-1
Nắp phụ kiện cho bộ BOD trak 2 bằng nhựa dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 2957200
Nắp pin máy trợ thính (bằng nhựa). Hàng mới 100%
Sợi nilon dùng để đan lưới đánh cá. Hiệu chữ Trung Quốc, Mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính: Cán nồi dài mầu nâu L-102 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính: Cán nồi mầu xanh L-102 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính: Núm nồi K-105 mầu nâu bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính: Núm nồi màu trắng sữa K-105 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính: Núm nồi mầu xanh K-109 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính: Quai nồi màu trắng sữa S-133 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính: Quai nồi mầu xanh S-114 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính: Quai nồi S-109 mầu nâu bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính:Cán nồi dài màu cam L-125 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính:Cán nồi dài màu cốm L-125 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính:Cán nồi dài màu trắng sữa L-125 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính:Núm nồi màu cam K-109 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính:Núm nồi màu cốm K-173 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính:Quai nồi màu cam S-133 bằng nhựa, hàng mới 100%
Nguyên liệu đưa vào sản xuất nồi, chảo nhôm chống dính:Quai nồi màu cốm S-124 bằng nhựa, hàng mới 100%
Vòng kẹp bằng nhựa
Vòng kẹp nhựa / BK-912-ND
YL843N328BC - Miếng nhựa để chân góc trụ A trái
020194-500 - Tay đỡ bộ tiếp điểm dẫn điện cho thanh cáI (bằng nhựa)
039-0670 Ly nhựa
Thanh chặn 73-A068-21/45 (Bằng nhựa, của máy ép dây)
Thanh chặn 73-A068-31/45 (Bằng nhựa, của máy ép dây)
Thanh đệm bằng nhựa 71-A2055/4 (50*6*3mm, dùng cho máy cắt dây)
Thanh đệm bằng nhựa của máy in gạch DI=100x58.5x46mm, SP=2mm
Thanh đệm bằng nhựa của máy in gạch DI=149.5x33x25mm, SP=3mm
Thanh đệm bằng nhựa của máy in gạch DI=149x31x25mm, SP=3mm
Thanh đệm bằng nhựa của máy in gạch DI=196x27x40mm, SP=1.5mm
Thanh đệm bằng nhựa của máy in gạch DI=40x36x27mm, SP=1.5mm
Thanh định vị lõi để ép dây 71-A1773/1A (Bằng nhựa, 200*15*14mm)
Thanh định vị lõi để kiểm tra điện khí AE-71-A0562-02J/A (bằng nhựa, 93*15*7mm)
Thanh định vị lõi để kiểm tra điện khí AE-71-A0562-02J/B (bằng nhựa, 150*15*7mm)
Chậu hoa nhựa GREENBO đường kính 30cm màu cam, mới 100%.
Chậu Ly cao, nhựa, b/2 mới 100% theo Tk xuất 290 / XKD ngày 7/1/2011
Chậu Ly cat cao b/3 d.45x68 - nhựa mới 100% theo TK xuất 290 / XKD ngày 7/1/2011
Chậu Ly cat lỡ b/4 d.50 - nhựa mới 100% theo TK xuất 290 / XKD ngày 7/1/2011
Chậu Ly cat lỡ b/4 d.50, nhựa mới 100% theo TK xuất 3295 / XKD ngày 3/3/2011
Chậu cá bằng plastic 30-45cm ( 2 cái/thùng )
Chậu cá bằng plastic 45-50cm (2cái/thùng)
Chậu nhựa dùng để trồng cây, đường kính 15-18cm, cao 16cm
Chậu nhựa tròn dùng ươm cây kiểng ( No. N-40-8) size đường kính 120 x cao 107 mm. Hàng mới sản xuất 100%
Chậu nhựa vót ươm cây kiểng cao ( No Mp-105H-11) size đường kính 113 x cao 124mm. Hàng mới sản xuất 100%.
Chậu Trứng cao b/3 68 cm.H- nhựa mới 100% theo TK xuất 290 / XKD ngày 7/1/2011
Chậu Trứng cao b/3 68 cm.H, nhựa mới 100% theo TK xuất 3295 / XKD ngày 3/3/2011
Chậu Trứng lỡ b/3 d.50 - nhựa mới 100% theo TK xuất 290 / XKD ngày 7/1/2011
Chậu Trứng lỡ b/3 d.50, nhựa mới 100% theo TK xuất 3295 / XKD ngày 3/3/2011
Đầu bọc dây(nhựa)AC41197PO
Đầu bọc dây(nhựa)AC41440PO
Đầu bọc dây(nhựa)AQ91144PA
Đầu bọc dây(nhựa)AQ91255PB
Đầu bôi keo bằng nhựa(PNF-0,20pcs/pkg)(Hàng mới 100%)
Đầu bôi keo chất liệu bằng nhựa (phi 0.42mm, L30mm, 50chiếc/gói) (Hàng mới 100%)
386167-1 Reaction Vessels 10 x 1000cái/hộp Cóng đựng bệnh phẩm bằng nhựa - Dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế
5M5116114AB - ốp khoang vành bánh trước,bằng nhựa RH
5M5116115AB - ốp khoang vành bánh trước,bằng nhựa LH
5M51F16H005AA - Giá tăng cứng bắt giữ giảm sóc trước
6120354000 đầu nối bằng nhựa dùng cho máy may công nghiệp, hàng mới 100%
6800000-1 ROTORS 20 POS. 100/PK ACL 100cai/hộp Khay đựng bệnh phẩm bằng nhựa - Dùng cho máy xét nghiệm huyết học trong Y tế
8259000-1 Capillaries Sample kit, 200tube/hộp. ống đựng mẫu bệnh phẩm bằng nhựa- dùng trong Y tế.
89611SG ống đựng mẫu bằng nhựa: Evolis 300UL Conductive Tip960 hộp 18 x 960 cái. Hàng mới 100%. (F.O.C)
Đầu trộn keo hai thành phần bằng nhựa - HENKEL142242
Đầu nhựa típ nối07700-202(3m)
Đầu nối bằng nhựa (83104098-004)
Đầu nối hơi nhựa-đk: 12x20mm (mục 5 trang 2 của invoice DA02-2915) (PTTT máy cắt dập) 48AC80D503 Hàng mới 100%
Đầu nối hơi nhựa-đk: 6mm (mục 6 trang 2 của invoice DA02-2915)(PTTT máy cắt dập) 48AC80D504 Hàng mới 100%
Đầu nối hơi nhựa-đk: 6mm (mục 7 trang 2 của invoice DA02-2915)(PTTT máy cắt dập) 48AC80D515 Hàng mới 100%
Đầu nhíp P-610S-1 (Bằng nhựa, 10*49mm)
Đầu nhíp P-815-S-1 (Bằng nhựa, 10*55mm)
Đầu hút của máy dán bằng nhựa. Code No: 0900445179, hàng mới 100%. Hãng sản xuất KRONES- Đức
Đầu hút M891-15-24-1 (Bằng nhựa, F1,8*6mm, của máy đóng gói)
Đầu hút vệ sinh có bánh xe làm bằng nhựa
Linh kiện nhập khẩu cho sản xuất máy hút bụi : Cụm ống dẫn khí bằng nhựa,ống dẻo (DJ67-00010H)(ASSY HOSE;VC-7414V,DEEP GRY,L1500,L TYPE)
Linh kiện nhập khẩu cho sản xuất máy hút bụi : Cụm ống dẫn khí bằng nhựa,ống dẻo (DJ97-00541D)(ASSY HOSE;SC4100,BLACK,L1500,L TYPE,EXP,)
Linh kiện nhập khẩu cho sản xuất máy hút bụi : Cụm ống dẫn khí bằng nhựa,ống dẻo (DJ97-01087T)(ASSY HOSE;VC-PU520,PORSCHE RED,L1500,ROO)
Linh kiện nhập khẩu cho sản xuất máy hút bụi : Cụm ống dẫn khí bằng nhựa,ống dẻo (DJ97-01418D)(ASSY HOSE;SC5280,SILVER GRY,L1500,R TYPE)
Linh kiện nhập khẩu cho sản xuất máy hút bụi : Đầu nối bằng nhựa (DJ61-00038B)(HOLDER-HOSE;VC-7400,PP,BLK,HANDLE)
Linh kiện đầu nối, hộp đựng cầu chì bằng nhựa 6500024
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - khung nhựa(C903) - 1215-1227.8
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - khung nhựa(LT15I) - 1240-0656.3
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - khung nhựa(W20I) - 1232-0434.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - khung nhựa(W20I) - 1232-1340.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - khung nhựa(W995) - 1218-0547.5
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - khung nhựa(W995) - 1220-1216.6
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - khung nhựa(W995) - 1232-9108.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - khung nhựa(X10I) - 1226-0523.6
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - khung nhựa(X10I) - 1229-0077.6
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - nắp ăng ten nhựa(X1) - H/74H01217-00M
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Nắp pin nhựa (U10I) - 1213-7791.4
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Nắp pin nhựa (U10I) - 1222-2195.3
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Nắp pin nhựa(C510) - 1214-9054.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Nắp pin nhựa(C510) - 1217-1861.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Nắp pin nhựa(C903) - 1215-1195.7
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Nắp pin nhựa(CK15I) - 1248-9098.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Nắp pin nhựa(CK15I) - 1248-9099.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Nắp pin nhựa(T700) - 1210-8132.4
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Nắp pin nhựa(U1I) - 1224-0226.2
Bình phun tia cho bộ BOD trak 2 bằng nhựa dùng trong phòng thí nghiệm (hiệu Hach) model 2957500
Bình nước uống dành cho thú nuôi (bằng nhựa) (hàng mới 100%)
Black label for IP7133 / Vivotek. miếng nhựa định vị của camera quan sát. Mới 100%
Biểu tượng
Biểu tượng - 8U5A19H250CA
Biểu tượng - UD2D51721A
Biểu tượng - UH7651710B
Biểu tượng - US355178150
Biểu tượng Escape-EV9551730C
Biểu tượng Ford-Laser-B27M51710
Biểu tượng Ford-Mondeo-7U5A19H250AA
Biểu tượng Inax bằng nhựa, dùng để dán vào thân xí bệt làm logo cho sản phẩm, hãng sản xuất Dai Nippon Nhật Bản (13.5 x 9.5 mm)
Biểu tượng -Ranger-UD2D51721A
Biểu tượng XLT - UD2G51761A
Biểu tượng XLT-Ranger-US365176149
Biểu tượng-Escape-E11651721A
Biểu tượng-Fiesta-8U5A19H250AB
Biểu tượng-Mondeo-7U5A19H250AA
Biểu tượng-Ranger-UR965178123
Vòng đệm (P12 FKM) bằng nhựa, màu đen, đường kính trong 1.5cm, Hàng mới 100% dùng cho máy đúc
Vòng đệm (P24 FKM) bằng nhựa, màu đen, đường kính 2.4cm, Hàng mới 100% dùng cho máy đúc.
Vòng đệm (P30 FKM) bằng nhựa, màu đen, đường kính trong 3.0cm, Hàng mới 100% dùng cho máy đúc.
Vòng đệm (P8 FKM) bằng nhựa, màu đen, đường kính trong 1.0cm, Hàng mới 100% dùng cho máy đúc.
Vòng đệm bằng nhựa (p/n: 1123260570)- Phụ tùng máy chiết chai K121-830 (Dùng cho dây chuyền sản xuất bia) . Hàng mới 100%
Vòng đệm bằng nhựa . Mới 100%
9XG13610X0 - Kẹp gài
246491 ổ đở bằng nhựa của súng phun sơn
29400100 Cuvettes ACL TOP (6 x 100 x 4)/hộp Khay đựng bệnh phẩm bằng nhựa - Dùng cho máy xét nghiệm huyết học trong Y tế
18901200-1 CUVETTES 30 STRIPS X 10PK ACL FUTURA 10khay/hộp Khay đựng bệnh phẩm bằng nhựa - Dùng cho máy xét nghiệm huyết học trong Y tế
Phụ kiện của máy đếm tế bào dùng trong phòng thí nghiệm và y tế: ống chuẩn bj mẫu bằng nhựa 3.5ml (500 chiếc/ hộp): 04-2000. Hàng mới 100% sx tại Đức.
Phụ kiện của tời điện-Bát kẹp ray bằng nhựa, có 1 buloong. Hàng mới 100%
Phụ kiện của tời điện-Đầu nối ray có nắp đậy, BHD-500A, bằng nhựa có gắn 1 thanh nhôm. Hàng mới 100%
Phụ kiện của máy lọc nước RO (Gía nhựa đỡ lõi lọc BF-02-003)
Phụ kiện của máy lọc nước RO (Khoá nối ống nước ME0404 bằng nhựa)
Phụ kiện dùng cho máy nén- Dây đai bằng nhựa- MBTH8-1510- Hãng misumi
Phom mẫu giày-MT-8W Plastic Last
Phôi chai nhựa 28MM (PCO 1881) Green CSD Pet Peform, 38.6G, (42 Hộp, 8640 cái/hộp) - Hàng mới 100%
Phim in ký hiệu đèn chiếu sáng cho xe máy model: K07F bằng nhựa
Phim in ký hiệu mặt đồng hồ cho xe máy model: K07F bằng nhựa
Phim phản chiếu ánh sáng , Lk điện tử dùng trong phân xưởng SX. Hàng mới 100%
Màng đệm bằng nhựa dùng lắp ráp lõi lọc, nhà SX JNC FILTER, Hàng mới 100%
màng lưới lọc (FOC - mới 100%)
Màng bảo vệ bằng nylonGH74-53829A
Màng bảo vệ bằng nylonGH74-53830A
Màng bảo vệ bằng nylonGH74-53831A
Màng bảo vệ bằng nylonGH74-53832A
Màng bảo vệ bằng nylonGH74-53833A
Màng bảo vệ bằng nylonGH74-53834A
W710025S300 - Clip 11.5+8 PIP SWVL PLA
W710025S300-Clip 11.5+8 PIP SWVL PLA
W710028S300 - Clip 12.5+12+12+8 PIP SPCR
W710028S300-Clip 12.5+12+12+8 PIP SPCR
W710048S300 - Nút bịt thân xe 12X18X0.7-1 PSH IN PLA
W710048S300-Nút bịt thân xe 12X18X0.7-1 PSH IN PLA
W710166S300 - Nút bịt thân xe 6.5X12.3X3.9-4 PNL PSH
W710166S300-Nút bịt thân xe 6.5X12.3X3.9-4 PNL PSH
W710178S300 - Nút bịt thân xe 20X1.5 PSH IN PLA
W710178S300-Nút bịt thân xe 20X1.5 PSH IN PLA
W710320S300 - Clip 4.5-4.8XM5 PIP STUD PL
W710320S300-Clip 4.5-4.8XM5 PIP STUD PL
W710536S300 - Clip gài ốp bậc lên xuống cửa sau LH
W710536S300-Clip gài ốp bậc lên xuống cửa sau LH
W710911S300 - Clip gài ốp vành bánh sau=nhựa
W710911S300-Clip gài ốp vành bánh sau=nhựa
W711026S300 - Nút bịt thân xe 18.8X17.5X0.8-1 PSH IN
W711026S300-Nút bịt thân xe 18.8X17.5X0.8-1 PSH IN
W711509S300 - Đai ốc 4.8X8X8X0.5-2.2 PLA
W712188S300-NúT BịT NHƯA
W712812S300 - Clip 25+9.5-10.5 LTH PIP SW
W713368S300 - Clip 10X5 PIP F/STUD PSH ON
W713368S300-Clip 10X5 PIP F/STUD PSH ON
W713369S300 - Clip
W713369S300-Clip
Mặt trước điện thoại di động Q-mobile P11 mới 100%. Hãng SX: Ya Hsin Electronics Co.,Ltd.
MANGLE ROLLER - made of silicone (Thiết bị của máy tạo nang mềm dùng trong sản xuất thuốc tân dược - thanh tách nang dạng chổi lông nhựa mềm); Hàng mới 100%
Mặt che ngoài ổ cắm bằng plastic,dùng trong mạng máy vi tinh loại 1 cổng,màu trắng,P/N:1859049-1,hiệu TYCO ELECTRONICS,hàng mới 100%
Mặt che ngoài ổ cắm bằng plastic,dùng trong mạng máy vi tinh loại 2 cổng,màu trắng,P/N:1859050-1,hiệu TYCO ELECTRONICS,hàng mới 100%
Mặt che ngoài ổ cắm cáp bằng plastic, dùng trong mạng máy vi tinh loại 2 cổng, P/N:272368-2,hiệu TYCO ELECTRONICS, hàng mới 100%
Mặt cổng kết nối mạng vi tính 1 cổng
Mặt cổng kết nối mạng vi tính 2 cổng màu trắng
Mặt cổng kết nối mạng vi tính 3 cổng màu trắng
Mặt cổng kết nối mạng vi tính 4 cổng màu trắng
Mặt bích bằng nhựa HT10K 150A của lò đốt rác ( hàng mới 100% )
Dụng cụ để cho sản phẩm vào máy khử từ bằng nhựa ,Đường kính: 80mm, Cao :100mm. Dùng để sản xuất loa điện thoại di động
Dụng cụ đóng, nhổ cọc lều 2000002945 bằng nhựa, 12 cái/carton. Hiệu Coleman
Dụng cụ dùng để dán băng dính lên FPCB chất liệu bằng nhựa KT(490*150)mm
Dụng cụ lau giày AC728,Mới 100%
Dụng cụ lấy mẫu dạng quăng bằng sợi nylon - hàng mới 100%, nhà SX: Windaus labortechnik
Dụng cụ hút sữa bằng tay UNIMOM MEZZO MANUAL BREAST PUMP UM880052 (MớI 100%)
Dụng cụ tập thể thao IMPLUSE: Bục tập AEROBIC 100631 bằng nhựa (108cm x42cm x 15cm) Mới 100%
Dụng cụ xịt hơi cầm tay (Võ ngoài bằng PVC ,dùng vệ sinh đế giày) - AIR GUNKD100L(KUMKANG) (Hàng mới 100%)
Dụng cụ cố định sản phẩm bằng nhựa (EMS1813, EME1335A) ĐK :15mm
Dũa móng tay Ditsy Floral Nail Fi Plastic hiệu Accessorize code:1938919900
Dũa móng tay Union Jack Nail File Plastic hiệu Accessorize code:1938909900
Thảm cỏ nhựa nhân tạo (ARTIFICIAL COVER GRASS) (2M-4M)*(7.5M-13.5M). Mới 100%
Thảm cỏ nhựa nhân tạo loại D3 ( 4m x 10m ) hàng mới 100%
Thảm để chân trong phòng sạch ( bằng nhựa)
Thảm bằng nhựa mềm khổ rộng 2m đến 5m, mới 100%
Thảm cỏ nhân tạo bằng nhựa mềm khổ 2m đến 5m, mới 100%
Thảm cỏ nhân tạo bằng nhựa model: PD/SE55F9 kích thước: cao 55mm, rộng 4m mới 100%
Tem dán (bằng nhựa) - ADVERTISING STICKER A0979
Tem điều khiển nồi YJ50ED bằng nhựa (nhản hướng dẫn sử dụng)
Tay cầm chất liệu bằng nhựa của cuộn băng dính vệ sinh KT 30cm
Tay cầm máy photo 011E14742 - LEVER-HANDLE
Tay cầm nhựa, (Dùng cho máy bay), p/n: 182401-20P05, Hãng sx: Sicma
Tay cầm/nắm máy photo 003E59841 - HANDLE LH LOW
Tay nắm bằng nhựa cho bộ bơm nén
Tay năm chìm bằng nhựa 6 X 15 . Mới 100%
Tay năm chìm bằng nhựa 88 X 31 x 17 . Mới 100%
Tay quay bằng nhựa (3650W1A188A),model MH6349B ,LKRSXLR Lò vi sóng LG, hàng mới 100%
Tay vặn cốc lọc 10 - P-15W - bằng nhựa màu trắng, mới 100%
Thanh quản lý cáp bằng nhựa - WMPFSE - Hàng mới 100%
Thanh xoắn của máy bơm silicone CYH200-155A bằng nhựa đường kính 12.5mm dài 128mm, mới 100%
Thanh nhựa trắng chịu mài mòn hình hộp chữ nhật dùng để dẫn hướng khi mở hộp khuôn đúc (kích thước: 25mm*70mm*315mm)
Thanh nhựa giữ 2 đầu, p/n: 9103401752- Phụ tùng máy dán nhãn K723-F24 (Dùng cho dây chuyền sản xuất bia) . Hàng mới 100%
Thanh nhựa trước (250*18mm) ( Bằng nhựa dùng cho đèn diệt côn trùng )
Thanh ray bằng nhựa, p/n: 1670440430- Phụ tùng máy rửa chai K667-043 (Dùng cho dây chuyền sản xuất bia) . Hàng mới 100%
Thanh ray bằng nhựa, p/n: 1800872053- Phụ tùng máy rửa chai K667-043 (Dùng cho dây chuyền sản xuất bia) . Hàng mới 100%
Thanh ray bằng nhựa, P/N: 1800872053. Phụ tùng cho dây chuyền sản xuất bia, hàng mới 100%.
59406-6408 : Băng nhựa đựng khe cắm thẻ nhớ (59406-6408) . Hàng mới 100%
5M5116114AB-ốp khoang vành bánh trước,bằng nhựa RH
5M5116115AB-ốp khoang vành bánh trước,bằng nhựa LH
6C1T14A163AA-CLíP NHƯA
6C1T14N003CA - ốp đầu cuộn dây
6C112B223AA-CLIP ÔNG DÂU
6C11V044K32DB-XÔP CHÔNG ÔN TRÊN CụM TAY ĐI SÔ
62816090 ống tiêm dùng cho máy chuẩn độ SYRINGE PP 5 ML
7C1910A687AAJADS-ÔP NHƯA CHO BèNH áC QUI
7C192B223AA-CLIP ÔNG DÂU
7C1978454AC-MIÊNG NHƯA
7C1978454BC-MIÊNG NHƯA
4025824 bồn rửa bằng nhựa dùng cho máy phân tích miễn dịch: Coda System wash tank hộp 1 cái. Hàng mới 100%.
4M5142528AA - Mác dán cốp sau
4M5142528AA-Mác dán cốp sau
441-0219I - Giá đỡ đầu nối bằng nhựa/ Plug bushing R15, 7
4C112B223AA-CLIP ÔNG DÂU
4E11650210PIA3 - Clip nhựa bumper trước
4L3415402A16AC - Biểu tượng Ford
Nút nhấn bằng nhựa 32V / 401-1985-ND
Nút nhựa dùng để mở bao resin 40 CMP-II (Hàng mới 100%)
YE-J-1202-0115 Đồ gá bàn phím diện thoại GT-E2222
Xy lanh bằng nhựa kích thước phi15*80mm, mới 100%
Yếm cho bé KU2203,hàng mới 100%
Yếm cho bé KU2204,hàng mới 100%
Yếm cho bé KU2221,hàng mới 100%
Yếm cho bé KU2222,hàng mới 100%
Yếm cho bé KU2223,hàng mới 100%
Yếm cho bé KU2227,hàng mới 100%
Que thử son môi LIP LACQUER APPLICATOR
Que thử kẻ mắt nước LQD LNR APPLCTR
Quai nhựa (110 x 98 x 14)mm dùng để SX thùng nhựa đựng hàng
Quay xách (carrying rope, qui cách : U1-34HN=3352, 2412=756)
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa (WT13I) - A/8CS-23260-0001
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa (WT13I) - A/8CS-23260-0002
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa có gắn màn hình(SK17I) - 1252-1670.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa có gắn màn hình(SK17I) - 1252-1672.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(C510) - 1218-6182.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(C510) - 1218-6185.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(C903) - 1215-1188.5
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(C903) - 1215-1224.8
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(CK15I) - A/8CS-23250-0001
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(E15I) - 1239-3969.3
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(W20I) - 1232-1377.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(W995) - 1220-1114.7
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(W995) - 1225-2078.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(W995) - 1225-2083.1
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa(W995) - 1235-5637.1
Dụng cụ thay nước bể cá cảnh bằng nhựa dạng bóp tay,không dùng điện,hiệu chữ trung quốc, mới 100%
Dụng cụ uống thuốc KU5326,hàng mới 100%
Bộ gối,nệm 7 món KU2018,hàng mới 100%
Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Khay sâu đựng dụng cụ, 16 lít
Bộ gắ bằng nhựa dùng để lắp đế nhựa cho bộ dây điện
Bịt tai bằng nhựa chống ồn(SNR 28dB, 201g, mau : LIGHT GREY)Hàng mới 100%
W713636S300 - Nút bịt thân xe 25X69X0.7-0.9 OV SE NY
W713636S300-Nút bịt thân xe 25X69X0.7-0.9 OV SE NY
W713637S300 - Nút bịt
W713637S300 - Nút bịt thân xe 36X100X0.7-0.9 OV SE NYL
W713637S300-Nút bịt thân xe 36X100X0.7-0.9 OV SE NYL
ống lót trục giữa
Ông lọc bằng nhựa (100mm, 1micron)Hàng mới 100%
ống khớp nối APC7->SMA bằng nhựa Đường kính: 10mm
ồng khớp nối SMA->SMA bằng nhựa Đường kính : 30mm
ống lót cao su WHEEL M-1066A-001
ống nhựa trong lưới kẽm
ống nhựa ngăn côn trùng fd
Ông quấn giấy bằng nhựa - 91.5mm ( Bằng nhựa dùng cho đèn diệt côn trùng )
ốp lưng cho Iphone4 (MB4-4) bằng nhựa (hiệu Mitian, hàng mới 100%)
ốp lưng cho Iphone4 (MS4-2) bằng nhựa (hiệu Mitian, hàng mới 100%)
ốp lưng cho Iphone4 (S4) bằng nhựa (hiệu Mitian, hàng mới 100%)
ốp lưng Glaxy S2 bằng nhựa (hiệu O2), hàng mới 100%
ốp lưng Iphone 2 màu bằng nhựa (hiệu Japod), hàng mới 100%
ốp lưng Iphone 4 bằng nhựa (hiệu O2), hàng mới 100%
ốp lưng Iphone4 (MB4-4) bằng nhựa (hiệu Mitian), hàng mới 100%
ốp lưng Iphone4 (MS4-2) bằng nhựa (hiệu Mitian), hàng mới 100%
ốp lưng Iphone4 (MS4-3) bằng nhựa (hiệu Mitian), hàng mới 100%
Khay nhựa trên 7550
Khay nhựa trên 8560
Khay nhựa dưới 7550
Khay nhựa dưới 8560
Khay lọc thuốc DB2TF-306
Khay nh?a LGHTFL FNDTION REPAK-NC1 14GM/.49OZ
Khay nh?a LGHTFL FNDTION REPAK-NC2 14GM/.49OZ
Khay nh?a LGHTFL FNDTION REPAK-NC3 14GM/.49OZ
Khay nh?a LGHTFL FNDTION REPAK-NC4 14GM/.49OZ
Khay nh?a LIGHTFUL CREM REPACK F12 50ML/1.7FLOZ
Bảng Sale bằng nhựa-Hàng mới 100%Mã hàng:00ADI8
Bảng Sale bằng nhựa-Hàng mới 100%Mã hàng:00ADIV
Bảng nhựa
Bảng nhựa dùng cho dao cắt 5T*1000*1000
Bảng nhựa ghi tên thiết bị - Group Tag Carrier ( hàng mới 100% )
Bảng tên bằng nhựa-KLM ( Phụ tùng thay thế cho hệ thống băng tải dây đai truyền động)
Bảng thử màu Camera của điện thoại bằng nhựa (260x200mm )(Hàng mới 100%)
Bảng thử màu camera của điện thoại bằng nhựa (V3.0, 260*200mm)Hàng mới 100%
Bảng thử màu của camera điện thoại bằng nhựa(Ver 2.0)Hàng mới 100%
Bìa Album ảnh mini bằng nhựa không in hình Chic Enamel, Model CE Glue size 45*60mm
Bìa Album ảnh mini bằng nhựa không in hình Chic Enamel, Model CE Green size 27*35mm
Bìa Album ảnh mini bằng nhựa không in hình Chic Enamel, Model CE Green size 45*60mm
Bìa Album ảnh mini bằng nhựa không in hình Chic Enamel, Model CE Pink size 27*35mm
Bìa Album ảnh mini bằng nhựa không in hình Chic Enamel, Model CE Pink size 45*60mm
Bìa Album ảnh mini bằng nhựa không in hình Chic Enamel, Model CE Red size 27*35mm
081145-1X4X20 - Kẹp treo tay đỡ điện cực (bằng nhựa)
081172-20X4X0 - Nắp đậy ở phía đầu và cuối ray dẫn điện cho thanh cái của hệ thống cầu trục (bằng nhựa)
081172-20X4X6 - Nắp đậy ở phía đầu và cuối ray dẫn điện cho thanh cái của hệ thống cầu trục (bằng nhựa)
11856241 - Nút bịt
1050004 Nhãn đánh số bằng nhựa ,hiệu Phoenix contract mới 100%
1050017:0001 Nhãn đánh số bằng nhựa ,hiệu Phoenix contract mới 100%
1050017:0001 Nhãn đánh số bằng nhựa hiệu Phoenix contract mới 100%
1050017:0011 Nhãn đánh số bằng nhựa hiệu Phoenix contract mới 100%
1050017:0041 Nhãn đánh số bằng nhựa hiệu Phoenix contract mới 100%
Thanh dẫn hướng bằng nhựa, P/N: 0-901-88-252-0. Phụ tùng cho dây chuyền sản xuất bia. Hàng mới 100%, do hãng KRONES sản xuất.
Thanh dẫn hướng bằng nhựa, P/N: 0-901-88-252-1. Phụ tùng cho dây chuyền sản xuất bia. Hàng mới 100%, do hãng KRONES sản xuất.
Thanh đệm EF65-1(L1000*15mm) (bằng nhựa)
Thanh đệm EF65-2(L1020*3mm) (bằng nhựa)
Thanh đệm EF65-3(L700*3mm) (bằng nhựa)
Thanh đệm EF65-4(L1200*3mm) (bằng nhựa)
Thùng nhựa MISC-00001(65L) (Dùng để chứa dung dịch mạ điện)
Thùng nhựa VHPE18 (750*730*850mm) (dùng để đựng dung dịch mạ điện)
Thùng nhựa VHPE19 (800*1010*1100mm) (dùng để đựng nước làm sạch hàng sau khi mạ điện)
Thanh Pistong bằng nhựa để đẩy keo vào cầu chì X00Z5112PDP-B
Thanh pvc che nẹp chân tường - hàng mới 100%
chén ăn dành cho thú nuôi (bằng nhựa) (hàng mới 100%)
Muốt xốp chêm máy (360*134*120mm) (Bằng nhựa , dùng cho thiết bị điện )
Mút xốp6A-0005( BN83-02398A)
Mút xốp6A-0005(BN83-02397A)
Mút xốp 6A-0005 (BN69-07325A)
Tấm nhựa của mặt gọi ngoài thang máy LIOP Acrylic HSX: Thyssen, mới 100%
Tấm nhựa cách điện 2A-0059 (BN63-08127A)
Tấm nhựa cách điện 2A-0059(BN63-08087C)
Tấm nắn thẳng kim bằng plastic
Tấm Logo Adidas 800mm - KIDSAP-70002 bằng mica - 800mmL x 800mmW x 3mmH. Hàng mới 100%
Tấm màng spectra Pro thẩm thấu gel cho máy điện di, bằng nhựa, code 4418401, mới 100%, hãng sx: Serva
Tấm Mica
Tấm chặn sản phẩm, bằng Plastics, ký hiệu: N-RED250
Tấm che khoảng trống bảng xử lý dữ liệu bằng nhựa( sơn đen) BMP-1, mới 100%, Hãng sản xuất Notifier USA
Tấm che nắng kính cửa sổ xe bộ 2cái KB-73 (mới 100%)
Tấm che nắng kính sau xe 130x60cm KB-74 (mới 100%)
tấm che sản phẩm để sơn ( k-2982-2 cab top ma-jig a)
tấm che sản phẩm để sơn (k-2975-1 cab front pa-jig)
tấm che sản phẩm để sơn (k-2980-1 lid dc pa-jig)
Tấm cách điện bằng nhựa
Tấm cách điện bằng nhựa (XP03750)
Tấm cách điện bằng nhựa/ XP03750
Tấm chắn nước của điều hoà không khí ; hàng mới 100% ; Model: OAHU-1,2(1),2,(2),3 ; Hãng sản xuất : Leading Electric & Machinery
Tấm cách nhiệt dùng cho máy lắp ráp
Tấm giữ bằng nhựa
Tấm giữ bằng nhựa (XM04758-01)
Tấm giữ bằng nhựa/ XM05164-01
Tấm giữ bằng nhựa/XM04758-01
Tấm giữ bằng nhựa/XM05164-01
Tấm ép băng keo bằng nhựa-50x50x25mm (muc 5 trang 17 cua invoice DA02-2882) (PTTT máy quấn băng keo) 4BB000231 Hàng mới 100%
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa (U10I) - 1213-7764.4
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhụa (U10I) - 1222-2192.3
Linh kiện điện thoại di đông Sony Ericsson - Vỏ nhựa (U20I) - 1236-8726.5
Núm điều chỉnh điện trở ( bằng nhựa)
Núm nhựa điều chỉnh Cubo15
Núm nhựa điều chỉnh nhiệt độ SEV
Núm nhựa điều chỉnh SE
Núm tăng chỉnh dậy buộc dây cáp bằng nhựa. Mới 100%
Núm vú giả silicone bước 1 bông hồng đỏ (Hàng mới 100%, Hiệu Pigeon)
Núm vú giả silicone bước 1 hình con bọ rùa (Hàng mới 100%, Hiệu Pigeon)
Màng bảo vệ bằng nylonGH74-53835A
Màng bảo vệ chống trầy xước 2A-0061(BP61-00495C)
Mác sản phẩm bằng vật liệu nhựa chịu nhiệt( đơn giá : EUR 38.36 / 1000 Chiếc), hàng mới 100%
Mác dán cốp sau
Mác dán cốp sau - 4M5142528AA
Mác dán cốp sau-Focus-5M5942528AA
Mái chèo bằng nhựa sử dụng trong thuyền phao (HB-359A 86.5") - Hàng mới 100%
Mái chèo bằng nhựa sử dụng trong thuyền phao (HB-359F 88") - Hàng mới 100%
Lưới vớt rác làm bằng nhựa
Ly bằng nhựa sử dụng cho khuôn đúc bê tông đường ống ( đường kính 20 cm, chiều cao 30 cm) - Plastic Cup Samples
lưới lọc (FOC-mới 100%)
Lưới nhựa của máy lạnh 294*271mm
Lưới nhựa của máy lạnh 810*513mm
Lưới làm giỏ rửa kim f17*113 cm (Vật tư sản xuất dụng cụ y tế)
Lưỡi gà( teko - Phụ kiện van điều áp GAS)
Ly nước bàn thờ bằng nhựa (L)-SLH-3328 (Thùng =12 cái) hàng mới 100%
Ly nước bàn thờ bằng nhựa (M)-SLH-3318 (Thùng =12 cái) hàng mới 100%
Ly nước bàn thờ bằng nhựa (S)-SLH-3308 (Thùng =12 cái) hàng mới 100%
M00 mounting bracket for cable series (pack of 10) Kẹp nhựa hình chữ U dùng để kẹp cố định dây đèn LED, 10 cái /gói, hàng mới 100%, hiệu: optiled)
M10 mounting bracket for cable series (pack of 10) Kẹp nhựa hình chữ U dùng để kẹp cố định dây đèn LED, 10 cái /gói, hàng mới 100%, hiệu: optiled)
Mạ khay ( dùng để gieo mạ) làm bằng plastic Hàng mới 100%.
Phụ tùng xe nâng-Nắp nhựa cụm tay lái P/N 22N54-12311
Phụ tùng xe nâng-Nắp nhựa màn hình táp lô P/N 22N52-42501
Phụ tùng xe nâng-Nắp nhựa ngoài cụm tay lái P/N 22N56-42741
Phụ tùng xe nâng-Nắp nhựa P/N 22N56-42711
Pin (chốt plastic)plastic - BELT FASTENERS(LANCING PIN) (1hop=1cai) (Hàng mới 100%)
Pipettors , 100-1000 mu l; code: 720060GN; dùng để hút dịch trong xét nghiệm y tế; hàng mới 100%; hãng SX: Biohit Biotech/Trung quốc.
Pipettors , 10-100 mu l; code: 720050GN; dùng để hút dịch trong xét nghiệm y tế; hàng mới 100%; hãng SX: Biohit Biotech/Trung quốc.
Pipettors , 5-50 mu l; code: 720020GN; dùng để hút dịch trong xét nghiệm y tế; hàng mới 100%; hãng SX: Biohit Biotech/Trung quốc.
PLASTIC HOSE ống nhựa
PLATE MODEL NO Mạc dán model(bằng nhựa)
PLATE MODEL NO. Mạc dán model
POLYFOAM BM Mốp xốp (chèn tivi lcd)
POLYFOAM TM Mốp xốp (chèn tivi lcd)
Kim bôi keo SG-38 ( bằng nhựa)
LABEL Nhãn dán bằng nylon
L20656051A - Nút bịt sàn xe
9XG10267X0 - Kẹp nhựa
9XG10461X0 - Nút nhựa
9XG10850X0 - Nở nhựa
9XG11215X0 - Nút bịt sàn xe
Cục dán kẹp tròng bằng nhựa (Green)-R (Hàng mới 100%)
Cục dán kẹp tròng bằng nhựa (Red)-L (Hàng mới 100%)
Cục nhựa truợt phía sau(phụ tùng của dụng cụ xiết clip) MK9SS-183
Cục nhựa truợt phía trước (phụ tùng của dụng cụ xiết clip) MK9SS-182
Cụm cố định điện thoại trong hộp kiểm tra sóng của điện thoại(chất liệu: bằng nhựa, kich thước 200*40*15mm)Hàng mới 100%
Cụm đầu trống hút bụi của máy hút bụi Bằng nhựa
Cuộn dây cứu hộ Pacific 100m (model 171684 + 171681), chất liệu nhựa tổng hợp.
D35056053 - Nút bịt trên sàn xe phía trước
Cút nhựa, dùng trong công xưởng
CORNING PETRI DISHES,D 35 MM, H 10 MM, T (đĩa petri bằng nhựa kích thước 10x35mm dùng trong phòng thí nghiệm (500cai/thùng)
CORNING UNI TIP,200UL,YEL,NS,CS=10,000 (đầu tip bằng nhựa dung tích 200ul dùng trong phòng thí nghiệm (1000cai/thùng)
1653836 bộ phận tạo rãnh bằng nhựa dùng cho máy điện di: Sharktooth comb, pvc, 24W, .40mm hộp 1 cái. Hàng mới 100%.
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM012248
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM012252
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM012254
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM012256
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM013480
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM013596
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM015546
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM016449
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM016451
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM016453
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM017184
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM017195
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM017388
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM017667
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM017677
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM017681
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM017732
Miếng ốp điện thoại bằng nhựa dẻo CM017733
Vỏ cách điện RUBBER SHEET (KK3)
Vòng đệm EF03(?460*35mm) (bằng nhựa)
Vòng đệm EF14(1"-123mm) (bằng nhựa)
Vòng đệm EF31 10K (123mm) (bằng nhựa)
Vòng đệm EF39(?54*15mm) (bằng nhựa)
Vòng đệm EF49 10K (1"-123mm) (bằng nhựa)
Vòng đệm EF58(?80*20mm) (bằng nhựa)
Clip 5.5X8X2.2 PIP PNL PLA
Clip 5.5X8X2.2 PIP PNL PLA - W709696S300
Clip 7X6X2 PIP PNL PLAS
Linh kiện tập toàn thân: Thanh nối
Lk nồi cơm điện 2.8L: Hộc cắm dây bằng nhựa
Tấm thoát nước bằng plastic (Nero Drainage Cell; 600mm x 500mm x 30mm), hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện
Tấm trượt = nhựa
Cặp ty thay silicon 2 lỗ, size M (2 chiếc/bộ), hiệu Combi, mới 100%
Cặp ty thay silicon 3 lỗ, size M (2 chiếc/bộ), hiệu Combi, mới 100%
Càng chữ A bằng nhựa (N6060016)
Càng cua 1 đầu ( kẹp đơn 2,5" ) - Z-C0001L
Càng cua 2 đầu ( kẹp kép 2" x 2") Z-C0002SS - bằng nhựa - mới 100%
Càng cua 2 đầu ( kẹp kép 2,5" x 2" ) - Z-C0002LS - bằng nhựa - mới 100%
Cắn răng trẻ em ( 2, 3) NUK (hàng mới 100%)
cần gạt sợi bằng nhựa, dài 20cm x rộng 4cm -SWIVLLING LEVER-Mới 100% - Phụ tùng thay thế của máy se sợi
Cái cọ Toilet AN971,Mới 100%
Cái gắn miệng bằng nhựa - GS106200
Cái gạt xanh 5"(dụng cụ dùng để dán Film cách nhiệt ) bằng nhựa,mới 100%
BR7051264-Nút bịt sàn xe
Nhựa bọc đầu khoá
Nhựa dạng tấm hình sóng KT (900mm x 1000mm)+ 10 cm. hàng mới 100%
Cốc máy ép trái cây plastic (FOC-mới 100%)
Cốc nhỏ plastic máy xay (FOC-mới 100%)
Cốc nhựa
Cốc cắm cột cờ đánh dấu của sân tập gôn bằng nhựa (1 bộ gồm chín cái).Product No.940.
Cốc cối plastic máy ép (FOC-mới 100%)
Cốc plastic máy xay (FOC-mới 100%)
cốc thiết bị ép trái cây plastic plastic (FOC-mới 100%)
9XG00673X0 - Kẹp gài cho ốc bắt vè xe.
9XG01054X0 - Kẹp nhựa
9XG02357X0 - Nút bịt sàn xe
9XG02438X0 - Nở nhựa
9XG02686X0 - Nút bịt
9XG02913X0 - Nút bịt
9XG03063X0 - Nút bịt
9XG03198X0 - Kẹp nhựa
9XG06019X0 - Nút bịt sàn xe
9XG07977X0 - Nở nhựa
9XG09643X0 - Nút bịt sàn xe
9XG10048X0 - Nút bịt sàn xe
1653839 bộ phận tạo rãnh bằng nhựa dùng cho máy điện di: Shrkth cmb, pvc, 30cm, 49w, .40mm hộp 1 cái. Hàng mới 100%.
1653888 vòng đệm bằng nhựa dủng cho máy điện di: Precision caster gasket 21cm hộp 1 cái. Hàng mới 100%.
1653889 vòng đệm bằng nhựa dủng cho máy điện di: Precision caster gasket 38cm hộp 1 cái. Hàng mới 100%.
Vòng bằng nhựa O-RING
Vỏ SS galaxy S2-DSI908 bằng nhựa(hiệu Iwill, hàng mới 100%)
Vỏ SS galaxy S2-DSI909 bằng nhựa(hiệu Iwill, hàng mới 100%)
Vỏ SS galaxy S2-DSI910 bằng nhựa(hiệu Iwill, hàng mới 100%)
Vỏ SS galaxy Tab-DSP105 bằng nhựa(hiệu Iwill, hàng mới 100%)
Vỏ SS galaxy Tab-DSP110 bằng nhựa(hiệu Iwill, hàng mới 100%)
Vỏ SS galaxy Tab-DSP113 bằng nhựa(hiệu Iwill, hàng mới 100%)
Vỏ suốt cao su (màu xám) dùng trong máy ghép sợi, mã 85500122008, hãng Truetzschler Đức, hàng mới 100%
Vỏ tiếp điểm điện của rờ le khởi động : HEAD COVER (T200; LT028)
Vòi bằng nhựa - RPR Pump
Vít bằng nhựa
Vít khóa Đa năng bằng nhựa M8*50 mm
Vít nhựa - PVC screw with level switvh
Vỏ bọc cách điện bằng nhựa: COVER CONTACT
Vỏ bọc cáp điều khiển bằng nhựa của máy in giác sơ đồ sử dụng trong ngành may công nghiệp, Flexjet-e ribbon cable sleeve, Mới 100%
Vỏ bảo vệ của máy
Vỏ bảo vệ dây ( nhựa ) AP31016PA
Vỏ bảo vệ dây ( nhựa ) AP70510PO
Vỏ bảo vệ dây ( nhựa ) AP90281RA
Vỏ bảo vệ Iphone hiệu Buffalo- BSIP11PCD1, hàng mới 100% ( bằng nhựa + silicone )
Vỏ bảo vệ Iphonehiệu Buffalo - BSIP11PCD2, hàng mới 100% ( bằng nhựa + silicone )
võ bảo vệ ống Đèn tube 36 W x O32
Quai cầm 6262-4141 phụ tùng thay thế cho thùng nhựa, 6 cái/hộp, mới 100%. Hiệu Coleman
Quai cầm R5286B120G phụ tùng thay thế cho thùng nhựa, 6 cái/hộp, mới 100%. Hiệu Coleman
Que bằng nhựa dài 1mét
vỏ máy, no: 153851-1
Vỏ trang trí trước (metal-gray) điện thoại di động Q-Mobile X3. Hãng SX: Verykool Hongkong Ltd. Mới 100%
Vỏ trang trí trước (warm-gray) điện thoại di động Q-Mobile X3. Hãng SX: Verykool Hongkong Ltd. Mới 100%
UB3945901 - clip giữ ống dầu phanh bằng nhựa
UB3945901 - Kẹp giữ ống dầu phanh bằng nhựa
UB3945916 - Clip giữ ống dầu phanh bằng nhựa
UB3945916 - Kẹp giữ ống dầu phanh bằng nhựa
UC8643609A - clip giữ ống dầu phanh bằng nhựa
UC8643609A - Kẹp giữ ống dầu phanh bằng nhựa
UM3141673 - Nút bịt lỗ kỹ thuật trong hệ thống bơm nhiên liệu
UM8345901 - clip giữ ống dầu phanh bằng nhựa
UM8345901 - Kẹp giữ ống dầu phanh bằng nhựa
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03558A)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03561A)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03571A)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03573F)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03577K)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03578H)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03724A)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03725A)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03921B)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03922A)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-03958A)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-04172E)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-04172F)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-04181K)
Nhãn dán nhựa 2A-0033 (BN68-04181P)
Nhãn dán nhựa 2A-0033(BN68-01648B)
Nhãn dán nhựa 2A-0033(BN68-03298B)
Nhãn dán nhựa 2A-0033(BN68-03320A)
Nhãn dán nhựa 2A-0033(BN68-03578H)
Nhãn dán nhựa 2A-0033(BN68-04172G)
Nhãn dán nhựa 2A-0033(BN68-04172T
Nhãn dán nhựa 2A-0033(BN83-02405A)
T00156054 - Nút bịt sàn xe
Suốt chỉ bằng nhựa
Tấm bảo vệ tay vịn phải, bên dưới bằng kim loại và nhựa dùng cho thang cuốn Otis; Part no.XAA26183A20; KT:600*500*400mm; hàng mới 100%; Thành phần chủ yếu là nhựa
Nút bịt thân xe 18.8X17.5X0.8-1 PSH IN
Nút bịt thân xe 18.8X17.5X0.8-1 PSH IN - W711026S300
Nút bịt thân xe 20X1.5 PSH IN PLA
Nút bịt thân xe 20X1.5 PSH IN PLA - W710178S300
Nút bịt thân xe 24 X 0.8-1 PNL PLAS
Nút bịt thân xe 24 X 0.8-1 PNL PLAS - W707405S300