CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Cách áp dụng Điều 318 Luật Thương mại 2005 về "Thời gian khiếu nại" trong các vụ việc thực tế

1.  http://caselaw.vn/ban-an/0v7xIeXpyv

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  07/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:  10-04-2012
 • Ngày thụ lý:  14/10/2011
 • Thực hiện quyền khiếu nại: Không
 • Phán quyết của Tòa: Bác bỏ yêu cầu vì không khiếu nại trong thời hạn luật định
 • Trích dẫn: Xét thấy, từ ngày nhận được hàng do phía NĐ_Công ty SCT giao đến nay, phía BĐ_Công ty Minh An không có bất kỳ khiếu nại Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu này tại trang cuối cùng. 6/8 nào đối với việc giao hàng chậm của NĐ_Công ty SCT nên căn cứ vào Khoản 3 Điều 318 của Luật thương mại quy đinh: Thời hạn khiếu nại là 09 tháng kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác thì yêu cầu phản tố của BĐ_Công ty Minh An không có cơ sở để được chấp nhận”

2.  http://caselaw.vn/ban-an/epvpjApU4N

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp mua bán hàng hóa khác
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  26/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:  03-08-2012
 • Ngày thụ lý:  04/04/2012
 • Thực hiện quyền khiếu nại: Không
 • Phán quyết của Tòa: Bác bỏ yêu cầu vì không khiếu nại trong thời hạn luật định
 • Trích dẫn: “Đồng thời, BĐ_Công ty Thuận Thành Phúc cho rằng không đồng ý nhận lô hàng trên do thiếu logo, nhưng do NĐ_Công ty Vineen có yêu cầu được gởi kho đối với các sản phẩm này, nhưng việc gửi giữ cũng không có chứng cứ chứng minh và không được NĐ_Công ty Vineen thừa nhận. Từ thời điểm giao hàng cuối cùng là ngày 30/11/2011 cho đến nay BĐ_Công ty Thuận Thành Phúc không có văn bản khiếu nại về chất lượng hàng hóa theo quy định của Điều 318 Luật Thương Mại, nên đã hết thời hiệu khiếu nại. Do đó, Hội đồng xét xử không có cơ sở để xem xét buộc NĐ_Công ty Vineen nhận lại số hàng trên.”

3.  http://caselaw.vn/ban-an/R1bYO7IucJ

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán khác
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  18/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:  28-09-2012
 • Ngày thụ lý:  28/03/2012
 • Thực hiện quyền khiếu nại: Không
 • Phán quyết của Tòa: Bác bỏ yêu cầu vì không khiếu nại trong thời hạn luật định
 • Trích dẫn: “Như vậy ngoài cam kết ngày 22/7/2011 hai bên không quy định cụ thể với nhau về chất lượng hàng hóa, bị đơn không chứng minh được cụ thể số lượng và thời gian nguyên đơn giao hàng không đạt chất lượng. Bị đơn không tiến hành khiếu nại về số lượng hàng hóa và chất lượng hàng hóa theo quy định, đến nay đã hết thời hạn khiếu nại nên đề nghị của bị đơn là không có cơ sở chấp nhận”

4.  http://caselaw.vn/ban-an/oHWUzYldLx

 • Lĩnh vực:  Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  08/2013/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:  06-05-2013
 • Ngày thụ lý:  10/01/2013
 • Thực hiện quyền khiếu nại: Có
 • Phán quyết của Tòa: Bác bỏ yêu cầu vì không khiếu nại trong thời hạn luật định
 • Trích dẫn: “Theo quy định tại khoản 3 Điều 318 Luật Thương mại, thì thời hạn khiếu nại đối với khiếu nại về các vi phạm khác trong đó có vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm thương mại là 9 tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng. Ngày 12/6/2012 và ngày 05/3/2013, Bị đơn đưa ra thêm lý do từ chối bồi thường căn cứ vào việc Nguyên đơn đã vi phạm điều khoản hàng hóa xếp trên sà lan không đảm bảo quy cách an toàn. Trong nội dung Thông báo từ chối bồi thường số 48/CV-BN ngày 11/8/2011 của BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An KhangNgân hàng Thương mại Hạnh Phương và Công văn số 825/CV-BN3 ngày 05/11/2011 của BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương hoàn toàn không có lý do trên. Thời điểm hoàn thành việc xếp hàng lên tàu ND 0642 hoàn thành vào ngày 24/4/2011”

5.  http://caselaw.vn/ban-an/2pXcCKTYPj

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng xây dựng
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  08/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:  11-04-2014
 • Ngày thụ lý:  21/12/2011
 • Thực hiện quyền khiếu nại: Không
 • Phán quyết của Tòa: Bác bỏ yêu cầu vì không khiếu nại trong thời hạn luật định
 • Trích dẫn: “Mặt khác theo Điều 318 Luật thương mại đã quy định thời gian khiếu nại về số lượng là 03 tháng và thời gian khiếu nại về chất lượng là 06 tháng, nhưng từ đó đến nay là hơn 44 tháng công ty BĐ_Beniky không hề có khiếu nại gì về chất lượng, nên lời trình bày của công ty BĐ_Beniky cũng không có cơ sở xem xét.”

6.  http://caselaw.vn/ban-an/tbozIgZh8T

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đại lý
 •  Sơ thẩm
 •  TAND cấp tỉnh
 •  64/2006/KDTM-ST
 • 17-08-2006
 •  26/07/2006
 • Thực hiện quyền khiếu nại: Không
 • Phán quyết của Tòa: Bác bỏ yêu cầu vì không khiếu nại trong thời hạn luật định
 • Trích dẫn: “Căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng 2 bên ký kết thì không quy định thời hạn khiếu nại, khi xẩy ra tranh chấp. Vì thế phải căn cứ vào Điều 318 Luật Thương mại đã quy định và tại Khoản 3 Điều 318 có nêu thời hạn khiếu nại là 9 tháng kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng. Như vậy từ tháng 7/2005 chị BĐ_Dương không thực hiện nghĩa vụ nhưng bên NĐ_Công ty D&H cũng không có công văn nào yêu cầu chị BĐ_Dương thực hiện tiếp hợp đồng trên, như vậy phía công ty đã đồng ý đơn đề nghị dừng hợp đồng từ 1/6/2005 và từ bỏ quyền khiếu nại, đối với quyền lợi của công ty”