CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 22 vụ tranh chấp lao động có liên quan đến yếu tố THỜI HẠN BÁO TRƯỚC

1.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/EnWmOUIDXL

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người lao động)
 • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • Số hiệu: 19/2016/LĐ-GĐT
 • Ngày tuyên án: 09-11-2016
 • Số hiệu vụ việc bị Giám đốc thẩm: 26/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 22/07/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

2.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/2rtIKgo4CN

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 22/2016/ST-LĐ
 • Ngày tuyên án: 18-02-2016
 • Ngày thụ lý: 09/07/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

3.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/6aBw4tB1UG

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 244/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 09-12-2015
 • Ngày thụ lý: 30/07/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

4.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/swIYfiLzQN

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 09/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 25-06-2015
 • Ngày thụ lý: 16/05/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

5.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/GByAXYEPEA

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 718/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 03-06-2015
 • Ngày thụ lý: 24/10/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

6.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/Ar0d0MTK5G

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 577/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 12-05-2015
 • Ngày thụ lý: 22/02/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

7.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/WDyCn8VRmb

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 21/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 07-04-2015
 • Ngày thụ lý: 01/12/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

8.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/wvb93OBTm2

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 33/2014/LĐST
 • Ngày tuyên án: 30-09-2014
 • Ngày thụ lý: 04/08/2014
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

9.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/6EHC5cg4hf

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 15/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 09-08-2014
 • Ngày thụ lý: 23/04/2014
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

10.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/0eqE9oEI2F

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 17/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 04-08-2014
 • Ngày thụ lý: 11/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

11.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/054derbAzQ

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 15/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 18-07-2014
 • Ngày thụ lý: 18/04/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

12.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/85fz2jVJfy

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 40/2014/LĐST
 • Ngày tuyên án: 29-04-2014
 • Ngày thụ lý: 12/06/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

13.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/Ztm1eSwmWt

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 82/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 03-04-2014
 • Ngày thụ lý: 09/10/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

14.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/kqHwNc2n0O

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 32/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 16-10-2013
 • Ngày thụ lý: 30/05/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

15.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/vnZ49swWkp

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 16/2013/LĐST
 • Ngày tuyên án: 14-08-2013
 • Ngày thụ lý: 01/02/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

16.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/ZjvoCie6Rq

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 12/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 27-06-2013
 • Ngày thụ lý: 09/10/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

17.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/z2si8rw4tB

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 95/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 30-11-2012
 • Ngày thụ lý: 16/01/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

18.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/00BPAXGgnd

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 08/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 07-09-2012
 • Ngày thụ lý: 24/04/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

19.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/1YEzQFztJj

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 08/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 07-09-2012
 • Ngày thụ lý: 24/04/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

20.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/6TiIepHt9P

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 23/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 06-09-2012
 • Ngày thụ lý: 15/06/2012
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

21.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/sNhR00sbb4

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 12-04-2012
 • Ngày thụ lý: 06/10/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

22.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/S9t5iBxGkV

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 14/2011/LĐST
 • Ngày tuyên án: 29-09-2011
 • Ngày thụ lý: 03/03/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ