CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 15 vụ tranh chấp hợp đồng có thỏa thuận sử dụng ngoại tệ

A. 3 vụ Tòa cho rằng không vô hiệu;

B. 12 vụ Tòa cho rằng vô hiệu;

-------------------------------------------------------------------------------------------

A. 3 vụ Tòa cho rằng không vô hiệu;

1.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/mlpWrQtq6d

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán thép
 • Loại bản án:  Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu:  70/2014/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án:  29-12-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm:  16/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm:  19/07/2011

2.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/lC1mrzvqYF

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  72/2016/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:  13-01-2016
 • Ngày thụ lý:  05/07/2011

3.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/3OOJ0GvI9a

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  20/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:  15-04-2015
 • Ngày thụ lý:  25/07/2014

B. 12 vụ Tòa cho rằng vô hiệu;

1.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/7r4vbbSuEv

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 389/2015/ST-DS
 • Ngày tuyên án: 20-08-2015
 • Ngày thụ lý:  25/12/2012

2.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/H6ebFW5OWU

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua căn hộ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 138/2014/DSST
 • Ngày tuyên án: 10-07-2014
 • Ngày thụ lý: 14/12/2012

3.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/xIzs8VsisH

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 11/2013/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 16-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 147/2009/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 16/10/2009

4.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/RxbqJayhZg

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 49/2013/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 26-09-2013
 • Ngày thụ lý: 25/02/2013

5.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/2xXwyd6hK7

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 15/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 25-06-2014
 • Ngày thụ lý: 09/04/2013

6.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/d8di79MbPa

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp tiền đặt cọc
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 08/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 29-08-2012
 • Ngày thụ lý: 17/01/2012

7.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/dVBwrVAeBp

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 195/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 07-08-2012
 • Ngày thụ lý: 19/05/2011

8.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/xGCuFnmey6

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 207/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 14-05-2015
 • Ngày thụ lý: 18/12/2012

9.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/tedGnTHF3f

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng gia công lắp đặt thang máy
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 2100/2007/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 22-11-2007
 • Ngày thụ lý: 08/06/2006

10.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/dol5abXGB3

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 43/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 25-12-2014
 • Ngày thụ lý: 15/04/2011

11.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/x3CyCYwDdt

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 15/2014/ KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 05-12-2012
 • Ngày thụ lý: 09/04/2013

12.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/E7h777TSm6

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 03/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 11-03-2014
 • Ngày thụ lý: 23/04/2013