CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 9 vụ án tranh chấp với chủ đầu tư khi mua bán căn hộ chung cư

1.  Xem tại: http://caselaw.vn/ban-an/e6FDqvUW6l

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 726/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 18-06-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 55/2013/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 31/12/2013

2.  Xem tại: http://caselaw.vn/ban-an/rDCjavAprW

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 156/2015/DS- PT
 • Ngày tuyên án: 30-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 488/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/09/2014

3.  Xem tại: http://caselaw.vn/ban-an/8HYz3LsQoZ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 106/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 21-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 10/2014/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/04/2014

4.  Xem tại: http://caselaw.vn/ban-an/k01ULBfIlk

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1682/2014/DSPT
 • Ngày tuyên án: 31-12-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 61/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/09/2014

5.  Xem tại: http://caselaw.vn/ban-an/H6ebFW5OWU

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua căn hộ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 138/2014/DSST
 • Ngày tuyên án: 10-07-2014
 • Ngày thụ lý: 14/12/2012

6.  Xem tại: http://caselaw.vn/ban-an/Y7PFu1QP8S

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 741/2014/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 10-06-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 09/2014/ DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 08/01/2014

7.  Xem tại: http://caselaw.vn/ban-an/Z4dtKfz97C

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 136/2014/DSST
 • Ngày tuyên án: 04-06-2014
 • Ngày thụ lý: 03/07/2013

8.  Xem tại: http://caselaw.vn/ban-an/L4EOjVRTlb

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 09/2014/DSST
 • Ngày tuyên án: 08-01-2014
 • Ngày thụ lý: 19/07/2013

9.  Xem tại: http://caselaw.vn/ban-an/YWFuxfaejY

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 219/2013/DSPT
 • Ngày tuyên án: 04-02-2013
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 74/2012/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 28/09/2012