cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

[VI BẰNG THỪA PHÁT LẠI] Tuyển tập 9 vụ tranh chấp sử dụng vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại lập để làm chứng cứ trước Tòa

1.  Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/COzu6Tg91x

 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:134/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:11-05-2015
 • Ngày thụ lý:28/03/2013
 • Quan điểm của Tòa về vi bằng: Chấp nhận vi bằng là chứng cứ

2.  Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/gCfWc1vAZn

 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:210/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:29-06-2015
 • Ngày thụ lý:02/02/2015
 • Quan điểm của Tòa về vi bằng: Chấp nhận vi bằng là chứng cứ

3.  Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/XjY3GPUwpw

 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:24/2013/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:10-09-2013
 • Ngày thụ lý:07/12/2011
 • Quan điểm của Tòa về vi bằng: Chấp nhận vi bằng là chứng cứ

4.  Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/E7h777TSm6

 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:03/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:11-03-2014
 • Ngày thụ lý:23/04/2013
 • Quan điểm của Tòa về vi bằng: Chấp nhận vi bằng là chứng cứ

5.  Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/BSu2TNibzi

 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:06/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:22-01-2015
 • Ngày thụ lý:14/03/2012
 • Quan điểm của Tòa về vi bằng: Chấp nhận vi bằng là chứng cứ

6.  Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/wn0yAWf6fE

 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:01/2015/HCST
 • Ngày tuyên án:14-01-2015
 • Ngày thụ lý:01/10/2014
 • Đối tượng khởi kiện:Quyết định hành chính
 • Quan điểm của Tòa về vi bằng: Chấp nhận vi bằng là chứng cứ

7.  Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/Sv0ig6KdHA

 • Loại bản án:Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử:Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu:56/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án:28-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm:64/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm:13/09/2011
 • Quan điểm của Tòa về vi bằng: Chấp nhận vi bằng là chứng cứ

8.  Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/HJFB9FYYDA

 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:24/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án:08-05-2014
 • Ngày thụ lý:08/01/2013

Quan điểm của Tòa về vi bằng: Chấp nhận vi bằng là chứng cứ

9.   Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/I61bCRlj3T

 • Loại bản án:Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:1418/2015/HNPT
 • Ngày tuyên án:18-11-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:698/2015/HNGĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:16/07/2015
 •  Quan điểm của Tòa về vi bằng: Chấp nhận vi bằng là chứng cứ