CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

1 số trường hợp hợp đồng vô hiệu và 28 bản án minh họa

- Điều 128 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm;
- Điều 129: Hợp đồng vô hiệu do giả tạo;
- Điều 130: Hợp đồng vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện;
- Điều 131 : Hợp đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn;
- Điều 132: Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa;
- Điều 133: Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;
- Điều 134: Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức;
- Điều 135 : Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần

----------------------------------------------------

Điều 128 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm

1.  http://caselaw.vn/ban-an/FYJMtOat2K

 • Lĩnh vực:Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng thi công
 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:198/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:16-12-2014

2.  http://caselaw.vn/ban-an/cWmC5UhEg5

 • Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:16/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án:23-07-2014

3.  http://caselaw.vn/ban-an/H6ebFW5OWU

 • Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua căn hộ
 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:138/2014/DSST
 • Ngày tuyên án:10-07-2014

Điều 129: Hợp đồng vô hiệu do giả tạo

4.  http://caselaw.vn/ban-an/cAFcmS0CiW

 • Lĩnh vực:Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng mua bán mè
 • Loại bản án:Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử:Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu:06/2006/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án:06-07-2006

5.  http://caselaw.vn/ban-an/cWmC5UhEg5

 • Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:16/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án:23-07-2014

6.  http://caselaw.vn/ban-an/n18QSfFANq

 • Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án:Yêu cầu hủy di chúc
 • Loại bản án:Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu:152/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án:25-04-2012

7.  http://caselaw.vn/ban-an/bbckX9zYtu

 • Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:52/2011/DSST
 • Ngày tuyên án:21-06-2011

8.  http://caselaw.vn/ban-an/im7US0w0SY

 • Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:216/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:19-05-2015

9.  http://caselaw.vn/ban-an/OzOtTojntu

 • Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án:Yêu cầu hủy di chúc
 • Loại bản án:Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu:152/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án:25-04-2012

10.  http://caselaw.vn/ban-an/yIAKFX1NoQ

 • Lĩnh vực:Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án:Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử:Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu:45/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án:23-05-2013

11.  http://caselaw.vn/ban-an/dzfsR1dYh8

 • Lĩnh vực:Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng thiết kế xây dựng
 • Loại bản án:Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu:104/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án:13-07-2011

12.  http://caselaw.vn/ban-an/KcqhWITOcp

 • Lĩnh vực:Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án:Tranh chấp hợp đồng mua bán gỗ
 • Loại bản án:Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu:100/2008/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án:12-08-2008

Điều 130: Hợp đồng vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện

13.  http://caselaw.vn/ban-an/2ddNjEplz6

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 20/2014/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 24-06-2014

Điều 131 : Hợp đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn

14.  http://caselaw.vn/ban-an/WQqPuebloc

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: N/A
 • Ngày tuyên án: 18-10-2007

15.  http://caselaw.vn/ban-an/RKCENVQr3s

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 135/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 09-04-2012

Điều 132: Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa

16.  http://caselaw.vn/ban-an/NwIgEZImCm

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đại lý
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 04/2010/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 19-03-2010

17.  http://caselaw.vn/ban-an/kyIoqIGbYY

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 164/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 16-09-2011

18.  http://caselaw.vn/ban-an/BDSCXOAslu

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 26/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 08-03-2011
Điều 133: Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình

19.  http://caselaw.vn/ban-an/2ddNjEplz6

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 20/2014/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 24-06-2014

Điều 134: Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

20.  http://caselaw.vn/ban-an/s1B0AMjgsj

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 11/2008/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 31-07-2008

21.  http://caselaw.vn/ban-an/bEkkW31HqI

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 519/2011/DS-ST

22.  http://caselaw.vn/ban-an/7UeY07rhSo

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 23/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 17-04-2013

23.  http://caselaw.vn/ban-an/s1B0AMjgsj

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 11/2008/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 31-07-2008

24.  http://caselaw.vn/ban-an/CHgM3gPDtr

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 63/2013/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 31-05-2013

25.  http://caselaw.vn/ban-an/zm4ZkRmUbF

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 50/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 27-01-2015

26.  http://caselaw.vn/ban-an/mtpWVJ84AV

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 09/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 22-01-2015

Điều 135 : Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần

27.  http://caselaw.vn/ban-an/vhvCU53GHv

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 10/2013/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 25-04-2013

28.  http://caselaw.vn/ban-an/BDSCXOAslu

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 26/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 08-03-2011