CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

4 vụ án bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện

1.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/Limx1axakw

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 37/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 22-12-2014
 • Ngày thụ lý: 13/08/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/RtkjlXazpe

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về đầu tư
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 15/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 15-04-2015
 • Ngày thụ lý: 05/06/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

3.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/gTTTsC8eGP

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đại lý
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 21-01-2014
 • Ngày thụ lý: 16/12/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

4.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/tiAdIrMdYL

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán sản phẩm gỗ cao su
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1040/2008/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 04-09-2008
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 13/2008/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/05/2008
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm