CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

4 vụ án tranh chấp lao động liên quan đến PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/mu8wZ0uL8O

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 18/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 28-09-2015
 • Ngày thụ lý: 06/08/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Trích dẫn nội dung: “nhưng phía bị đơnkhi ra quyết định cho thôi việc đối với người lao động đã không thực hiện các bước như xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, cũng như không trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao độngvà phía bị đơn không cung cấp được bất cứ văn bản nào cho thấy Công ty có sự thỏa thuận hay cuộc họp nàogiữa Công ty và tập thể người lao động hay cá nhân người lao động trước khi cho người lao động nghỉ việc.”

2.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/Z4ldr9YQmq

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 14/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 31-08-2015
 • Ngày thụ lý: 19/03/2015
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Trích dẫn nội dung: “Khi ra quyết định cho thôi việc đối với người lao động, bị đơn đã không thực hiện các bước như xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, cũng như không trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (do thời điểm cho ông NĐ_Túc thôi việc Công ty không có tổ chức Công đoàn cơ sở), không báo trước 30ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh”

3.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/qFDhCjc2Ll

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 08/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 13-05-2015
 • Ngày thụ lý: 12/12/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Trích dẫn nội dung: “Bị đơn đã không thực hiện các bước như xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, cũng như không trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (do Văn phòng đại diện không có tổ chức công đoàn cơ sở)”

4.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/jAUWRJUmz1

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 450/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 15-04-2015
 • Ngày thụ lý: 31/03/2014
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ