CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

6 vụ án có hợp đồng thế chấp không đúng quy định pháp luật

1.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/CldwHWhj2z

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 01/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 06-01-2014
 • Ngày thụ lý: 26/12/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/S7fICQSlDd

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 164/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 10-04-2015
 • Ngày thụ lý: 09/10/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

3.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/PmIt5wrnog

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 52/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 13-04-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 10/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/09/2010
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

4.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/RiLB8KbvgY

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 52/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 06-02-2015
 • Ngày thụ lý: 03/06/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

5.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/9tUYPO9iKm

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 66/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 05-11-2014
 • Ngày thụ lý: 15/04/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

6.  Xem nội dung vụ án tại: https://caselaw.vn/ban-an/O7fekdONEc

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 66/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 05-11-2014
 • Ngày thụ lý: 15/04/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ