CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

6 vụ án tranh chấp LỐI ĐI CÔNG CỘNG

A. Yêu cầu mở, trả lại lối đi công cộng: 4 vụ;

B. Kiến nghị thu hồi đất để làm lối đi công cộng: 1 vụ;

C. Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do lấn chiếm lối đi công cộng: 1 vụ

------------------------------------------------

A. Yêu cầu mở, trả lại lối đi công cộng: 4 vụ;

1.   Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/NiWVdUMYdz

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 56/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 02-02-2016
 • Ngày thụ lý: 12/03/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/ZwRzZ29LZs

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1634/2014/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 24-12-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 406/2014/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/08/2014
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

3.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/oGwQZcbHfh

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 109/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 24-03-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 1200/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 19/09/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

4.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/CHgM3gPDtr

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 63/2013/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 31-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 02/2013/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 09/01/2013
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
 • Kiến nghị thu hồi đất để làm lối đi công cộng


B. Kiến nghị thu hồi đất để làm lối đi công cộng: 1 vụ;

5.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/7OMJui5KTb

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 390/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 20-08-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 111/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 15/06/2006
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại


C. Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do lấn chiếm lối đi công cộng: 1 vụ

6.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/3TBkLb1haD

 • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 04/2015/HCST
 • Ngày tuyên án: 23-04-2015
 • Ngày thụ lý: 11/05/2012
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
 • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện