CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Các dạng tranh chấp có thể gặp khi mua bán nhà và 21 bản án giải quyết các tranh chấp này

1.  Bên bán nhà chết trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán nhà:

2.  Bên bên nhà tăng giá bán nhà so giá đã thỏa thuận trước đó:

 • Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/5ooSTWhtgW
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 122/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 13-09-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 34/2011/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 20/01/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

3.  Chủ sở hữu nhà đã bán nhà và hoàn tất xong thủ tục với bên mua nhà nhưng người thuê nhà không chịu bàn giao nhà cho bên mua:

4.  Người được ủy quyền không được ủy quyền hợp lệ để bán nhà vì người ủy quyền bị cho là mất năng lực hành vi dân sự:

5.  Chủ sở hữu nhà đã bán nhà và hoàn tất xong thủ tục với bên mua nhà nhưng người đang sống trong căn nhà không chịu bàn giao nhà cho bên mua:

6.  Bên bán và bên mua hủy thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc mua bán nhà:

7.  Chủ đầu tư chậm bàn giao nhà và tự ý thay đổi thiết kế:

 • Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/Z4dtKfz97C
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 136/2014/DSST
 • Ngày tuyên án: 04-06-2014
 • Ngày thụ lý: 03/07/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

8.  Bên bán nhà không đảm bảo quyền sở hữu để bán nhà thuộc sở hữu chung:

9.  Nhà được đem ra bán khi vẫn đang còn thế chấp tại ngân hàng:

 • Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/xc5qUdfEAD
 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tiền cọc thực hiện hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 18/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 08-01-2014
 • Ngày thụ lý: 19/10/2007
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

10.  Bên mua nhà cho rằng không có đủ điều kiện để bán nhà (không đảm bảo quyền sở hữu, đang bị thế chấp, …):

 • Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/gY1m9AEcoj
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 156/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 26-05-2015
 • Ngày thụ lý: 17/06/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

11.  Bên bán nhà bị ép buộc, không tự nguyên bán nhà:

 • Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/3pMN9ZRtzz
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 55/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 01-02-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 704/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 02/07/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

12.  Bên bán nhà vừa thế chấp nhà ngân hàng, vừa bán nhà cho bên mua:

 • Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/53giTgKslV
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1314/2008/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 04-11-2008
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 113/2001/DSST-HĐ
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 04/12/2001
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

13.  Bên bán nhà lấy cắp giấy tờ nhà để đem đi bán:

 • Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/g8EvGcA4fx
 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tiền cọc thực hiện hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1354/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án: 18-11-2008
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 429/2008/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 05/09/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án  

14.  Bên bán nhà không hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà cho bên mua do UBND tạm ngưng cấp GCN quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất:

15.  Bên ủy quyền bán nhà không chịu bàn giao nhà sau khi đã ủy quyền cho bên được ủy quyền bán nhà:

16.  Chồng tự ý bán nhà là tài sản thuộc hữu chung của vợ chồng:

 • Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/OXuEc8DX4M
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 25/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 29-01-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 96/2009/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 22/10/2009
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

17.  Các bên ký hợp đồng mua bán nhà giả cách để làm tin:

18.  Bên bán nhà yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà vì đi định cư nước ngoài:

Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/qm4ozYXLwX

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 85/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 14-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 827/2011/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 13/06/2011
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

19.  Bên mua nhà cho rằng căn nhà được bán không có đủ diện tích như thỏa thuận ban đầu:

 • Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/aCQXuUWz2c
 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tiền cọc thực hiện hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 36/2010/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 24-11-2010
 • Ngày thụ lý: 20/05/2008
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

20.  Bán nhà, đất khi chưa phải là chủ sở hữu hợp pháp:

 • Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ajhBVL3VPR  
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 63/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-06-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 100/2008/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 29/09/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

21.  Bên bán nhà bị ngân hàng tạo áp lực phải bán nhà: