CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Các tranh chấp thường gặp khi thuê, cho thuê nhà

A. Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà;
B. Đòi lại nhà/mặt bằng bị bên thuê nhà chiếm giữ và tiền thuê nhà;
C. Tranh chấp tiền đặt cọc;
D. Đòi tiền thuê nhà còn thiếu;
E. Lập hợp đồng thuê nhà khống để cấn trừ nghĩa vụ;

-----------------------------------------------------------------------------------

A. Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà:

1. http://caselaw.vn/ban-an/J8AJFG1VPW

 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  626/2016/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  20-05-2016
 • Phán quyết của Tòa: Văn bản thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà là không đúng với hợp đồng, bác yêu cầu của Bên thuê nhà


B. Đòi lại nhà/mặt bằng bị bên thuê nhà chiếm giữ và tiền thuê nhà:

2. http://caselaw.vn/ban-an/6llD2QFUmu

 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 260/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 23-03-2016
 • Phán quyết của Tòa: Buộc bên thuê nhà phải trả lại nhà

3.  http://caselaw.vn/ban-an/vYzkZV21xj

 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  588/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  19-05-2015
 • Phán quyết của Tòa: Buộc bên thuê nhà phải trả lại nhà, bên cho thuê nhà phải trả lại bên thuê tiền sửa chữa nhà

4.  http://caselaw.vn/ban-an/eYDrUGpWqd

 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  256/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  12-02-2015
 • Phán quyết của Tòa: Hủy án để xét xử lại

5.  http://caselaw.vn/ban-an/HSGCm4ACw4

 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 103/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: Buộc bên thuê nhà phải trả lại nhà

6.  http://caselaw.vn/ban-an/7xiBb6FssO

 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  99/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  21-01-2015
 • Phán quyết của Tòa: Buộc bên thuê nhà phải trả lại nhà

C. Tranh chấp tiền đặt cọc:

7.  http://caselaw.vn/ban-an/apVLwPOGXB

 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  534/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án:  05-05-2015
 • Phán quyết của tòa: Buộc bên cho thuê nhà phải trả lại tiền đặt cọc cho bên thuê

8.  http://caselaw.vn/ban-an/3OOJ0GvI9a

 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  20/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:  15-04-2015
 • Phán quyết của Tòa: Phán quyết của tòa: Buộc bên cho thuê nhà phải trả lại tiền đặt cọc cho bên thuê

9.  http://caselaw.vn/ban-an/vmWfJliAub

 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  118/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  15-04-2015
 • Phán quyết của Tòa: Buộc bên cho thuê nhà phải trả lại tiền đặt cọc cho bên thuê

D. Đòi tiền thuê nhà còn thiếu:

10.  http://caselaw.vn/ban-an/fN7KaBYIJZ

 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  616/2013/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  23-12-2013
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận 1 phần yêu cầu của bên cho thuê nhà

E. Lập hợp đồng thuê nhà khống để cấn trừ nghĩa vụ:

11.  http://caselaw.vn/ban-an/r25rCPKJLe

 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  1596/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  22-12-2015