CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Caselaw.vn: Tuyển tập các vụ án tranh chấp vay tài sản có bên cho vay không phải là tổ chức tín dụng

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Nvzir57HKE

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 346/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 10-11-2015
 • Ngày thụ lý: 13/01/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/saFIL2dHay

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1447/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 29-09-2015
 • Ngày thụ lý: 08/12/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/64SQb1DREp

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 122/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 05-08-2015
 • Ngày thụ lý: 17/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/0wuVHje0xi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 863/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 26-06-2015
 • Ngày thụ lý: 27/12/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/B1i430DkPl

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 103/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 18-09-2014
 • Ngày thụ lý: 08/07/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ