CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

[Tiếp tục cập nhật] TỔNG HỢP BẢN ÁN HÌNH SỰ được sắp sếp thứ tự các điều luật theo BLHS 1999, sửa đổi năm 2009 (02/2017)

TỔNG HỢP BẢN ÁN HÌNH SỰ được sắp sếp thứ tự các điều luật theo BLHS 1999, sửa đổi năm 2009 (02/2017)

1. Điều 93 – 40 bản án: Vụ án giết người (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=54&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

2. Điều 104 – 30 bản án: Vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=59&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

3. Điều 111 – 5 bản án: Vụ án Hiếp dâm (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=237&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

4. Điều 112 – 4 bản án: Vụ án Hiếp dâm trẻ em (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=65&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

5. Điều 115 – 2 bản án: Vụ án Giao cấu với trẻ em (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=627&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

6. Điều 119 – 3 bản án: Vụ án Mua bán phụ nữ (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=274&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

7. Điều 120 – 2 bản án: Vụ án Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=270&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

8. Điều 121 – 1 bản án: Vụ án Làm nhục người khác (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=622&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

9. Điều 133 – 23 bản án: Vụ án Cướp tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=55&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=) 

10. Điều 135 – 5 bản án: Vụ án Cưỡng đoạt tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=95&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

11. Điều 136 – 14 bản án: Vụ án Cướp giật tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=281&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

12. Điều 138 – 23 bản án): Vụ án Trộm cắp tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=238&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

13. Điều 139 – 44 bản án : Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=60&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

14. Điều 140 – 17 bản án: Vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=239&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

15. Điều 142 – 1 bản án: Vụ án Sử dụng trái phép tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=280&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

16. Điều 143 – 1 bản án: Vụ án hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=75&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

17. Điều 144 – 5 bản án: Vụ án Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=240&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

18. Điều 153 – 2 bản án: Vụ án Buôn lậu (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=267&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

19. Điều 154 – 3 bản án: Vụ án Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=276&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

20. Điều 155 – 2 bản án: Vụ án Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=625&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)  

21. Điều 157 – 1 bản án: Vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=628&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=) 

22. Điều 159 – 1 bản án: Vụ án Kinh doanh trái phép (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=624&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=) 

23. Điều 161 – 2 bản án: Vụ án Trốn thuế (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=241&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

24. Điều 164 – 1 bản án: Vụ án Làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=528&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=) 

25. Điều 165 – 9 bản án: Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=271&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

26. Điều 174 – 1 bản án: Vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=269&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=) 

27. Điều 175 – 1 bản án: Vụ án Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=272&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=) 

28. Điều 180 – 1 bản án: Vụ án Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=242&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

29. Điều 181 – 1 bản án: Vụ án Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=354&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

30. Điều 194 – 36 bản án: Vụ án Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=85&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

31. Điều 202 – 26 bản án: Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=244&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt= )

32. Điều 226 – 1 bản án: Vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=626&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

33. Điều 230 – 3 bản án: Vụ án Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=245&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

34. Điều 245 – 6 bản án: Vụ án Gây rối trật tự công cộng (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=83&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

35. Điều 247 – 1 bản án: Vụ án Hành nghề mê tín dị đoan (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=473&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

36. Điều 248 – 25 bản án: Vụ án đánh bạc (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=73&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

37. Điều 249 – 9 bản án: Vụ án Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=246&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

38. Điều 250 – 3 bản án: Vụ án Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=279&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

39. Điều 254 – 4 bản án: Vụ án Chứa mại dâm (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=247&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

40. Điều 255 – 1 bản án: Vụ án Môi giới mại dâm (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=620&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

41. Điều 256 – 1 bản án: Vụ án Mua dâm người chưa thành niên (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=273&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

42. Điều 257 – 2 bản án: Vụ án Chống người thi hành công vụ (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=84&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

43. Điều 263 – 1 bản án: Vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà nước (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=630&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

44. Điều 265 – 2 bản án: Vụ án Giả mạo chức vụ, cấp bậc (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=621&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

45. Điều 267 – 2 bản án: Vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=248&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)  

46. Điều 274 – 2 bản án: Vụ án xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tội ở lại nước ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái phép (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=275&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

47. Điều 275 – 1 bản án: Vụ án Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=623&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

48. Điều 278 – 11 bản án: Vụ án Tham ô tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=64&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

49. Điều 279 – 2 bản án: Vụ án Nhận hối lộ (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=249&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

50. Điều 280 – 3 bản án: Vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=250&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

51. Điều 281 – 3 bản án: Vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=251&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

52. Điều 285 – 2 bản án: Vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=77&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt= )

53. Điều 289 – 1 bản án: Vụ án Đưa hối lộ (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=268&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

54. Điều 311 – 1 bản án: Vụ án Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=266&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)

55. Điều 314 – 1 bản án: Vụ án Không tố giác tội phạm (http://caselaw.vn/tim-kiem-ban-an?loai=&coquanxetsu_id=&linhvuc_id=2&doituongkhoikien=&loaitranhchap=278&vb=&tungay=&toingay=&qd_st=&qd_gd=&qd_tt=)