CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 12 vụ tranh chấp về khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng, bị bỏ lỡ, bị mất

A.  Chấp nhận yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: 7 vụ

B.  Không chấp nhận: 4 vụ

C.  Cần chứng minh thêm: 1 vụ

-----------------------------------------------------------

A. 7 VỤ CHẤP NHẬN YÊU CẦU CẦU BỒI THƯỜNG “KHOẢN LỢI NHUẬN ĐÁNG LẼ ĐƯỢC HƯỞNG/ BỊ BỎ LỠ”

1.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/SFJWI6D9EV

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đại lý
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 14/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 11-07-2014
 • Ngày thụ lý: 24/12/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Chấp nhận

2.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/SY6IRlUGkS

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán dầu DO
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 30-03-2012
 • Ngày thụ lý: 01/07/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ: Chấp nhận

3.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/sPen9YHYLg

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán dược phẩm
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 16/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 27-06-2012
 • Ngày thụ lý: 17/08/2011
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Chấp nhận

4.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Co0q8RGWUr

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác chuyên môn
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 12/2011/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 19-12-2011
 • Ngày thụ lý: 09/12/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Chấp nhận

5.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/7znBZb0FvI

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp mua bán hàng hóa khác
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 2339/2009/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 04-12-2009
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 01/2009/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 22/06/2009
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Chấp nhận

6.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/3ibjeBxmtO

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi bồi thường thiệt hại do hành vị cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 29/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 09-09-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 316/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 04/08/2006
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Chấp nhận

7.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/zPYvstCyDe

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hoạt động kinh doanh thương mại
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 04/2008/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 11-04-2008
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 34/2007/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 13/12/2007
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Chấp nhận


B. 4 VỤ KHÔNG CHẤP NHẬN

8.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/H7kPlCJKzs

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng gia công viên nén gỗ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 63/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 23-04-2015
 • Ngày thụ lý: 12/12/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Không chấp nhận

9.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/1TUsjLnSfu

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 13/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 12-05-2012
 • Ngày thụ lý: 22/12/2010
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Không chấp nhận

10.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/sSqhmVUhCZ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 22/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 05-03-2015
 • Ngày thụ lý: 14/08/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Không chấp nhận

11.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/fukSw9YzXK

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đại lý bảo hiểm
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 540/2006/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 09-06-2006
 • Ngày thụ lý: 27/07/2005
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Không chấp nhận


C. 1 VỤ CẦN CHỨNG MINH THÊM:

12.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/xlFY2iyVof

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • Số hiệu: 05/2014/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 17-04-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 201/2010/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 23/11/2010
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
 • Phán quyết của Tòa về yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”: Hủy án, chưa chứng minh được lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/bị bỏ lỡ