CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 25 bản án dân sự, kinh doanh thương mại, hình sự liên quan đến CHỨNG KHOÁN (thừa kế, mua bán, mở tài khoản, môi giới, ...)

A. Lĩnh vực Dân sự: 2 bản án

B. Lĩnh vực Kinh doanh thương mại: 21 bản án

C. Lĩnh vực Hình sự: 2 bản án

-----------------------------------------------------------------

A. Lĩnh vực Dân sự: 2 bản án

1.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/mN6b9YNSsJ?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 108/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 15-08-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 106/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 06/03/2012
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

2.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/7AdII3bSlv?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 62/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-06-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 50/2009/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 17/02/2009
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại


B. Lĩnh vực Kinh doanh thương mại: 21 bản án

3.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/5zo6hh5IeY?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 71/2013/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 20-03-2013
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1411/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 17/09/2012
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

4.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/uwwNETsHsb?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 821/2016/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 17-05-2016
 • Ngày thụ lý: 12/03/2013

5.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/bmmjNmRLUP?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp kinh doanh thương mại về đầu tư tài chính
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 97/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 24-06-2015
 • Ngày thụ lý: 29/12/2014

6.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/65RapBjo2r?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 11/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 06-09-2012
 • Ngày thụ lý: 21/06/2010
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

7.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/sPen9YHYLg?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán dược phẩm
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 16/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 27-06-2012
 • Ngày thụ lý: 17/08/2011
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

8.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/bNbXbirqYR?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 17/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 06-12-2012
 • Ngày thụ lý: 30/05/2012

9.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/UpplyuCjWK?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng môi giới chứng khoán
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 07/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 14-05-2012
 • Ngày thụ lý: 05/10/2011

10.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/GABfz1vdUj?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về đầu tư mua cổ phần
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 73/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 14-05-2015
 • Ngày thụ lý: 05/02/2015

11.  https://caselaw.vn/ban-an/sEf9teUgff?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 159/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 15-09-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1596/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/09/2010
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

12.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/crINylJVyq?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán quyền mua cổ phiếu
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 03/2009/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 02-06-2009
 • Ngày thụ lý: 02/01/2009

13.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/MZ8J3nfml5?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 84/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 08-06-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 06/2011/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 17/01/2011
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

14.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/RL6Mwz8V9t?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1659/2016/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 15-09-2015
 • Ngày thụ lý: 31/03/2015

15.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/sZmeZ3nPEX?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 01/2015/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 53/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/07/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

16.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/qugbadA1Pe?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 08/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 18-09-2012
 • Ngày thụ lý: 30/05/2012
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

17.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/UpplyuCjWK?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng môi giới chứng khoán
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 07/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 14-05-2012
 • Ngày thụ lý: 05/10/2011

18.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/G8RJ4vRDfI?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về đầu tư mua cổ phần
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 71/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 14-05-2015
 • Ngày thụ lý: 15/01/2015

19.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/geYIAswelZ?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 172/2006/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 07-09-2006
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 28/2006/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/03/2006
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

20.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/fBhvjoVT8n?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và cổ phần công ty
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 301/2013/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 25-03-2013
 • Ngày thụ lý: 06/12/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

21.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/lzqmLSYZ5I?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 300/2013/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 25-03-2013
 • Ngày thụ lý: 06/12/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

22.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/F3pKbjYnXV?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp giữa cổ đông với pháp nhân (Công ty cổ phần)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 52/2007/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 15-05-2007
 • Ngày thụ lý: 19/12/2006

23.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/hOYFajPT9K?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 408/2007/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 07-03-2007
 • Ngày thụ lý: 15/08/2006


C. Lĩnh vực Hình sự: 2 bản án

24.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/KDCUk1E3s4?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: (Điều 278) Vụ án Tham ô tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 08/2015/HS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 21-05-2015
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 08/2013/HSPT2
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

25.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/0oBiM5fnh9?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: (Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 46/2014/HSST
 • Ngày tuyên án: 27-01-2014
 • Ngày thụ lý: 21/10/2013