CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 28 vụ án tranh chấp đất đai thờ cúng tổ tiên, hương hỏa, nhà thờ, của gia tộc

 1.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/vYL3VRgmfj

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 393/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 06-04-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 15/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 22/01/2014
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

2.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/wyoVZvmBS9

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 76/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 05-03-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 233/2010/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 24/12/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

3.  Xem nội dung tại:  https://caselaw.vn/ban-an/WiDQoBnLpU

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 26/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-06-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 240/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 23/09/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

4.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/CldwHWhj2z

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 01/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 06-01-2014
 • Ngày thụ lý: 26/12/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

5.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/kNtdaJ1rwJ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp tài sản thuộc sở hữu chung
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 52/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 05-02-2015
 • Ngày thụ lý: 17/05/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

6.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/sjJdvYISnb

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 33/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 14-05-2015
 • Ngày thụ lý: 31/07/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

7.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/iFILN0MTQO

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 14/2012/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 28-03-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 90/2007/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 27/09/2007
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

8.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/7rjjb0tLTU

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 94/2006/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 16-08-2006
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 06/2006/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 11/05/2006
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

9.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Ug447DLdZl

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 124/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 23-09-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 29/2010/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/03/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

10.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/BFeiA6Toih

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 36/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 20-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 455/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 26/11/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

11.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/lEnTVyxV12

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 23/2006/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 30-11-2006
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 49/2006/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 24/07/2006
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

12.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/JUNEFJrzJf

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 361/2013/DSST
 • Ngày tuyên án: 05-09-2013
 • Ngày thụ lý: 25/05/2010
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

13.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/II3RuMZENd

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 09/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 13-05-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 55
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 17/08/2006
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

14.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/rRwGz3abeF

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 16/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 07-04-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 270/2006/DS-PT 
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 11/07/2006
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

15.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/aC0oazNaa7

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền quản lý di sản thừa kế
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 360/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 14-09-2016
 • Ngày thụ lý: 07/04/2015
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

16.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/DR9FvXGGaK

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1141/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 14-09-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 56/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 09/02/2015
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

17.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/zfqAr2EkxK

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 148/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 17-12-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 187/2010/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 07/09/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

18.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/jzKBczXBMN

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 123/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 23-09-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 35/2010/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 11/06/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

19.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/uIzOEyGIwB

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 39/2012/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 27-08-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 61/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 17/04/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

20.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/pOuSzpND2M

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 157/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 27-04-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 20/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/09/2011
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

21.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/3nUfeDoeZK

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 81/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 13-01-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 02/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 21/04/2011
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

22.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/mbuJdq3wK8

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 33/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 30-05-2011
 • Ngày thụ lý: 07/05/2010
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

23.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/V9YAnND9ej

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 07/2011/DSGĐT-HĐTP
 • Ngày tuyên án: 21-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 29/2007/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 18/01/2007
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

24.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/UJlizWUgaE

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng thuê nhà ở
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 151/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 25-04-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 35/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 19/12/2011
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

25.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/ErTWgGY1f0

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 87/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 16-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 87/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/08/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

26.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/II3RuMZENd

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 09/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 13-05-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 55
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 17/08/2006
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

27.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/u6iDObpFNR

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 600/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 24-12-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 167/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 29/10/2012
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

28.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/QuQliJkUPc

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 334/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 19-08-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 95/2010/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/06/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại